AÖF (AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ) DERSLERİ

Tüm Dersler
Ders Kodu Ders Adı
okö206u Okulöncesinde Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi
okö101u Okulöncesi Eğitime Giriş
okö102u Okul, Aile Ve Çevre İş Birliği
ömb303u Okul Deneyimi
ömb409u Okul Deneyimi
cbs213u Ofis Uygulamaları 1
koi405u Odalar Bölümü Yönetimi
kmt104u Müzecilik ve Sergileme
pzl208u Müşteri İlişkileri Yönetimi
aşç208u Mutfak Hizmetleri Yönetimi
muh208u Muhasebede Bilgi Yönetimi
mvu204u Muhasebe Yazılımları
huk109u Muhasebe ve Hukuk
muh201u Muhasebe Uygulamaları
muh303u Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz
mvu201u Muhasebe Denetimi
fel301u Moders Felsefe 1
sos202u Modern Sosyoloji Tarihi
tar310u Modern Ortadoğu Tarihi
fel302u Modern Felsefe 2
evi210u Moda Tasarım
mit101u Mitoloji ve Din
tar220u Mimarlik Tarihi
ikt203u Mikro İktisat
hiş204u Meteoroloji 2
hiş203u Meteoroloji 1
fel204u Metafizik
bya203u Mesleki Yazışmalar
aşç212u Menü Yönetimi
msp201u Menkul Kıymet Yatırımları
huk203u Memur Hukuku
mei301u Medyada Eleştirel Yaklaşımlar
mei303u Medyada Dil Kullanımı
mei205u Medyada Çalışma Hayatı
mei210u Medya ve Reklam
mei103u Medya ve İletişim
mei208u Medya ve Etik
sos316u Medya Sosyolojisi
mei206u Medya Siyaset Kültür
mai203u Medya Planlama
mei302u Medya İlişkileri
huk213u Medya Hukuku
smy103u Medya Girişimciliği
mei204u Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
huk201u Medeni Usul Hukuku
huk106u Medeni Hukuk 2
huk105u Medeni Hukuk 1
mat110u Mathematics 2
mat109u Mathematics 1
ikt303u Matematiksel İktisat
mat106u Matematik 2
mat105u Matematik 1
mai102u Marka ve Yönetimi
mai202u Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma 2
mai104u Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma 1
mai206u Marka İletişimi Tasarımı ve Uygulamaları
mai204u Marka İletişim Kampanyaları
mnt302u Mantığın Gelişimi
muh302u Maliyet Yönetimi
muh301u Maliyet Muhasebesi