AÖF (AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ) DERSLERİ

Tüm Dersler
Ders Kodu Ders Adı
trm104u Tarla Bitkileri 1
tar305u Tarihi Coğrafya
tar105u Tarih Metodu
tar415u Tarih İncelemeleri
fel402u Tarih Felsefesi 2
fel401u Tarih Felsefesi 1
trm211u Tarımsal Yapılar ve Sulama
trm105u Tarımsal Meteoroloji
ikt309u Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar
trm101u Tarım Ekonomisi
trm206u Tarım Alet ve Makinaları
edb204u Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2
edb203u Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1
pzl306u Tanıtım Ve Pazarlama 2
pzl303u Tanıtım Ve Pazarlama 1
muh212u Şirketler Muhasebesi
yyt203u Şehircilik
hit306u Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler
sos318u Suç Sosyolojisi
ögk206u Suç Önleme Modelleri
trm210u Su Ürünleri
işl406u Stratejik Yönetim 2
işl405u Stratejik Yönetim 1
işl103u Stratejik Yönetim
loj403u Stratejik Performans Yönetimi
ilt114u Stratejik İletişim
uli301u Strateji ve Güvenlik
syt206u Sporda Sponsorluk
syt204u Sporda Risk Yönetimi
syt102u Spor Yönetimi
syt103u Spor ve Medya İlişkisi
syt203u Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi
pzl207u Spor Pazarlaması
fin205u Spor Finansmanı
ikt106u Spor Ekonomisi
syt101u Spor Bilimlerine Giriş
ilt108u Sözlü ve Sözsüz İletişim
inö210u Sözlü İletişim Becerileri 4
inö209u Sözlü İletişim Becerileri 3
inö108u Sözlü İletişim Becerileri 2
inö107u Sözlü İletişim Becerileri 1
tar401u Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya)
sos101u Sosyolojiye Giriş
sos302u Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler
sos105u Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri
sos401u Sosyolojide Araştırma ve Uygulamalar
sos112u Sosyoloji 2
sos111u Sosyoloji 1
sos116u Sosyal Sorunlar
psi202u Sosyal Psikoloji 2
psi201u Sosyal Psikoloji 1
çek202u Sosyal Politika 2
çek201u Sosyal Politika 1
çek101u Sosyal Politika
smy101u Sosyal Medyaya Giriş
smy202u Sosyal Medya ve Siyasal İletişim
smy201u Sosyal Medya ve Propaganda
smy206u Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim
smy102u Sosyal Medya Platformları
smy204u Sosyal Medya Araçları 2