AÖF (AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ) DERSLERİ

Tüm Dersler
Ders Kodu Ders Adı
iky102u Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi
işl302u Örgüt Kuramı
muh102u Ön Muhasebe Yazılımları Ve Kullanımı
ömb304u Ölçme Ve Değerlendirme
okö407u Öğretmenlikte Mesleki Gelişim
okö404u Öğretmenlik Uygulaması 2
okö403u Öğretmenlik Uygulaması 1
inö406u Öğretmenlik Uygulaması
çge108u Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme
ömb201u Öğretim İlke Ve Yöntemleri
wtk202u Öğrenme Yönetim Sistemleri
koi202u Otel Yönetimi
koi201u Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri
trz203u Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri
tar206u Osmanlı´da İskan ve Göç
tar216u Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
tde104u Osmanlı Türkçesine Giriş 2
tde103u Osmanlı Türkçesine Giriş 1
tar214u Osmanlı Türkçesi Metinleri 2
tar213u Osmanlı Türkçesi Metinleri 1
tde206u Osmanlı Türkçesi Grameri 2
tde205u Osmanlı Türkçesi Grameri 1
tar112u Osmanlı Türkçesi 2
tar111u Osmanlı Türkçesi 1
tar303u Osmanlı Tarihi (1876–1918)
tar212u Osmanlı Tarihi (1789-1876)
tar204u Osmanlı Tarihi (1566-1789)
tar209u Osmanlı Tarihi (1299-1566)
aşç202u Osmanlı Mutfağı
tar211u Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
tar309u Osmanlı İktisat Tarihi
tar311u Osmanlı Diplomasisi
tar307u Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
ebr209u Ortopedik Rehabilitasyon
ark104u Ortaçağdan Günümüze Anadolu Uygarlıkları
fel206u Ortaçağ Felsefesi 2
fel205u Ortaçağ Felsefesi 1
siy302u Orta Doğuda Siyaset
tar207u Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi
tar203u Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi
siy303u Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset
tar107u Orta Asya Türk Tarihi
tde201u Orhon Türkçesi
pmy204u Organizasyonlarda Davranış
fot204u Optik Bakış
ögk203u Olaylara Müdahale Esasları
inö106u Okuma Ve Yazma Becerileri 2
inö105u Okuma Ve Yazma Becerileri 1
inö307u Okuma Ve Dinleme Öğretimi
okö305u Okulöncesinde Yaratıcılık
ömb401u Okulöncesinde Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı
müz202u Okulöncesinde Müzik Eğitimi 2
müz201u Okulöncesinde Müzik Eğitimi 1
okö304u Okulöncesinde Materyal Geliştirme
okö301u Okulöncesinde Matematik Eğitimi
okö303u Okulöncesinde Fen Eğitimi
okö307u Okulöncesinde Drama
okö104u Okulöncesinde Demokrasi Eğitimi Ve Çocuk Hakları
okö408u Okulöncesinde Değerler Eğitimi
okö306u Okulöncesinde Çocuk Edebiyatı