Açıköğretim Fakültesi

Dünya’da örnekleri 50’li yıllardan beri uygulanan, ülkemizde ise 90’larda gündeme oturan uzaktan öğretim programlarının en eski ve köklüsü kuşkusuz Anadolu Üniveristesi tarafından sunulan açıköğretim programıdır. Kendine özgü eğitim programı ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince, Türkiye’nin her yanındaki şubeleri ve sınav merkezleri bulunan Açıköğretim Fakültesi (AÖF), tüm ülkeye yüksek öğretim vermek vizyonuyla, başlangıçtan bu güne kadar etkili biçimde faaliyetlerini sürdürmüştür. Günümüzde diğer üniversiteler de uzaktan öğretim programları açmış olsa da, Anadolu Üniversitesi açıköğretim programına yaklaşabilme ihtimalleri mevcut değildir. Avrupa’nın en yüksek kapasiteli uzaktan öğretim programı olan açıköğretim fakültesi yine benzer şekilde en geniş öğretim arşivine sahip programlardan birisidir. Öyle ki, açıköğretim fonksiyonu, Anadolu Üniversitesi içerisinde ayrı bir birimdir ve neredeyse kendi başına bir üniversite gibi çalışmaktadır. Bu özelliği ile açıköğretim fakültesi bağımsız olarak ele alınması gereken bir öğretim kurumu olarak nitelenebilir.

Açıköğretim, doğası gereği herhangi bir örgün program gibi günlük devam edilmesi gerekmeyen, ancak kitle iletişim araçları ile dersleri verilip, sınavlarının düzenlenmesi gereken bir öğretim programıdır. Ülkemizdeki açıköğretim fakültesi internetten önceki dönemde Televizyon ve radyolar üzerinden eğitim programını sürdürmüş, bunun yanı sıra kapsamlı ders araç ve gereçleri ile öğretimin uzaktan yapılmasının dezavantajlarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Dünyadaki pek çok örneğine fark atan açıköğretim programımız kapsamında uzun yıllardır devam eden öğretim süreçleri, günümüzde etkin biçimde devam etmekte, açıköğretim fakültesi mezunlarının örgün eğitim mezunları ile kanunen aralarında bir fark bulunmamaktadır.

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2024 Cumartesi