AÖF (AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ) DERSLERİ

Tüm Dersler
Ders Kodu Ders Adı
ilt301u Kamusal Halkla İlişkiler
ady112u Kamuda Afet ve Acil Durum Yönetimi
kyt402u Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
işl202u Kamu Yönetimi
huk303u Kamu Personel Hukuku
bya206u Kamu Özel Kesim Yapısı Ve İlişkileri
mly203u Kamu Maliyesi
mly304u Kamu Mali Yönetimi
ikt314u Kamu Ekonomisi 2
ikt313u Kamu Ekonomisi 1
hit304u Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler
fot205u Kamera Tekniğine Giriş
tic207u Kambiyo Mevzuatı
tky202u Kalite Yönetim Sistemleri
adl108u Kalem Mevzuatı
hit403u İtibar Yönetimi
tic208u İthalat ve İhracat İşlemleri
işl201u İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
işl408u İşletmelerde Karar Verme Teknikleri
iky205u İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme
işl205u İşletme Yönetimi
işl105u İşletme İlkeleri
huk104u İşletme Hukuku
işl106u İşletme Fonksiyonları
işl209u İşletme Bilgi Sistemleri
ybs202u İşletme Analitiği
ybs205u İşletim Sistemleri
ybs301u İşlem Tablosu Programlama
ybs203u İşlem Tabloları
çmh204u İş ve Yaşamda Motivasyon
huk108u İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
isg101u İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temelleri
isg203u İş Sağlığı ve Güvenliği Donanımları ve Ölçme Teknikleri
çek206u İş Sağlığı ve Güvenliği
çek403u İş Sağlığı ve Güvenliği
isg206u İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi
işy202u İş Planı
bya204u İş Ortamında Protokol Ve Davranış Kuralları
ilt302u İş Ortamında İmaj Ve Algı Yönetimi
isg103u İş Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı
isg201u İş Hijyeni ve Ergonomi
bya103u İş Hayatında Standartlar
evi104u İş Etüdü
shz102u İş Etiği
çek303u İstihdam ve İşsizlik
ist202u İstatistik 2
ist201u İstatistik 1
ist203u İstatistik
tar104u İslam Tarihi ve Medeniyeti 2
tar103u İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
ilh1005 İslam Sanatları Tarihi
the113u İslam Sanatları Tarihi
the103u İslam Mezhepleri Tarihi
ilh2004 İslam Mezhepleri Tarihi
ilh1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti
ilh1001 İslam İnanç Esasları
the105u İslam İnanç Esasları
the107u İslam İbadet Esasları
ilh1002 İslam İbadet Esasları
ilh1008 İslam Hukukuna Giriş