AÖF (AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ) DERSLERİ

Tüm Dersler
Ders Kodu Ders Adı
sos205u Toplumsal Değişme Kuramları
sos311u Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
sos310u Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
thu402u Topluma Hizmet Uygulamaları
sob102u Topluma Hizmet Eğitimi
ilt205u Toplum ve İletişim
huk302u Toplu İş Hukuku
çmh104u Toplantı Ve Sunu Teknikleri
huk212u Ticaret Hukuku 2
huk211u Ticaret Hukuku 1
huk208u Ticaret Hukuku
sak301u Tibbi Cihaz Ve Malzemeler
sak103u Tıp Terimleri
shz305u Tıbbi Ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
ist207u Tıbbi İstatistik
sak101u Tıbbi Belgeleme
koi402u Termal ve Spa Hizmetleri
lbv103u Temel Zootekni
lbv205u Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme
isg110u Temel Yangın Güvenliği
lbv207u Temel Veteriner Patoloji
lbv102u Temel Veteriner Parazitoloji
lbv106u Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
lbv111u Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji
lbv105u Temel Veteriner Genetik
lbv107u Temel Veteriner Fizyoloji
lbv202u Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
lbv112u Temel Veteriner Biyokimya
lbv101u Temel Veteriner Anatomi
lbv201u Temel Sürü Sağlığı Yönetimi
sağ104u Temel Sağlık Ve Hastalık Bilgisi
shz106u Temel Sağlık Hizmetleri
aşç205u Temel Mutfak Teknikleri
lbv204u Temel Klinik Bilgisi
huk118u Temel İnsan Hakları Bilgisi 2
huk117u Temel İnsan Hakları Bilgisi 1
sağ101u Temel İlk Yardım Bilgisi
sağ212u Temel İlaç Bilgisi Ve Akılcı İlaç Kullanımı
huk122u Temel İdare Hukuku
yab205u Temel Gerontoloji
fot101u Temel Fotoğrafçılık
ögk208u Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi
bil102u Temel Bilgi Teknolojileri 2
bil101u Temel Bilgi Teknolojileri 1
ebr112u Temel Beslenme İlkeleri
ebr201u Temel Bakım ve Rehabilitasyon 2
ebr110u Temel Bakım ve Rehabilitasyon 1
shz108u Temel Bakım Hizmetleri
ady111u Temel Afet Bilgisi
fot110u Televizyon Program Yapımı
tek102u Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 2
tek101u Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 1
pmy208u Teknoloji Perakendeciliği
isg205u Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Güvenliği
loj401u Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği
the106u Tefsir Tarihi ve Usulü
ilh1006 Tefsir Tarihi ve Usulü
ilh2001 Tefsir
pzl212u Tedarik Zinciri Yönetimi
trm205u Tarla Bitkileri 2