Uluslararası İlişkiler Dersleri

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamayı öğretmektedir. Mezun olan öğrenciler kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabilirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil101u Temel Bilgi Teknolojileri 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
sos113u Davranış Bilimleri 1
mat103u Genel Matematik
ikt103u İktisada Giriş 1
tar113u Uygarlık Tarihi 1
tar119u Siyasi Tarih 1

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil102u Temel Bilgi Teknolojileri 2
sos114u Davranış Bilimleri 2
ikt104u İktisada Giriş 2
siy102u Türk Siyasal Hayatı
tar114u Uygarlık Tarihi 2
tar120u Siyasi Tarih 2
uli102u Uluslararası İlişkilere Giriş

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
mly203u Kamu Maliyesi
sos319u Türkiye´nin Toplumsal Yapısı
siy201u Siyaset Bilimi
huk209u Anayasa Hukuku
huk221u Uluslararası Hukuk 1
uli201u Uluslararası Politika 1
6.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u Ingilizce 2
kül102u Kültür Tarihi
ikt308u Uluslararası İktisat Politikası
uli302u Uluslararası Örgütler
siy302u Orta Doğuda Siyaset
uli304u Diş Politika Analizi
uli306u Uluslararası Ekonomi Politik
7.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
tür201u Türk Dili 1
işl293u Girişimcilik ve İş Kurma
ikt401u Avrupa Birliği
uli401u Amerikan Dış Politikası
uli403u Türk Dış Politikası 1
uli405u Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
uli407u Diplomasi Tarihi
Yaz Okulu - Ders Ekle Sil
20 Haziran 2022 Pazartesi