Uluslararası İlişkiler Dersleri

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamayı öğretmektedir. Mezun olan öğrenciler kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabilirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm101u Almanca 1
fra101u Fransızca 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
huk103u İdare Hukukuna Giriş
ing101u Ingilizce 1
sos113u Davranış Bilimleri 1
ikt103u İktisada Giriş 1
tar119u Siyasi Tarih 1

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u İngilizce 2
sos114u Davranış Bilimleri 2
ikt104u İktisada Giriş 2
tar114u Uygarlık Tarihi 2
tar120u Siyasi Tarih 2
uli102u Uluslararası İlişkilere Giriş

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
tür201u Türk Dili 1
huk209u Anayasa Hukuku
huk221u Uluslararası Hukuk 1
uli201u Uluslararası Politika 1
uli403u Türk Dış Politikası 1

4.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar202u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
tür202u Türk Dili 2
ikt402u Türkiye Ekonomisi
huk222u Uluslararası Hukuk 2
uli202u Uluslararası Politika 2
uli404u Türk Dış Politikası 2
6.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
kül102u Kültür Tarihi
uli302u Uluslararası Örgütler
siy302u Orta Doğuda Siyaset
uli304u Diş Politika Analizi
uli306u Uluslararası Ekonomi Politik
7.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
siy201u Siyaset Bilimi
ikt401u Avrupa Birliği
uli401u Amerikan Dış Politikası
uli405u Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
uli407u Diplomasi Tarihi
Bahar Dönemi Ara Sınavı
23 Mart 2024 Cumartesi