Sosyoloji Dersleri

Sosyoloji Lisans Programı, öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve temel sosyal problemleri çözümlemeleri amaçlanır. Mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilir. Özel şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde; Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık Bakanlıkları ve benzeri kurumlarda uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak çalışabilirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm101u Almanca 1
fra101u Fransızca 1
ing101u Ingilizce 1
sos101u Sosyolojiye Giriş
psi103u Psikoloji
çek101u Sosyal Politika
sos103u Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
sos105u Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri
sos115u Nüfus Ve Toplum

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u İngilizce 2
sos106u Birey ve Davranış
siy102u Türk Siyasal Hayatı
mnt102u Sembolik Mantık
sos104u İnsan ve Toplum
fel102u Etik
sos120u Çocukluk Sosyolojisi

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
tür201u Türk Dili 1
ist203u İstatistik
sos203u Antropoloji
psi201u Sosyal Psikoloji 1
fel207u Felsefe
sos201u Klasik Sosyoloji Tarihi
siy201u Siyaset Bilimi

4.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar202u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
tür202u Türk Dili 2
psi202u Sosyal Psikoloji 2
sos202u Modern Sosyoloji Tarihi
fel208u Eğitim Felsefesi
sos314u Din ve Toplum
sos214u Göç Sosyolojisi
5.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
sos109u Turizm Sosyolojisi
sos301u Çağdaş Sosyoloji Kuramları
sos303u Ekonomi Sosyolojisi
sos305u Aile Sosyolojisi
sos307u Kültür Sosyolojisi
sos309u Yeni Toplumsal Hareketler
sos311u Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
8.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
sos316u Medya Sosyolojisi
psi192u Eğitim Psikolojisi
fel202u Bilim Felsefesi
mnt402u Klasik Mantık
sos312u Türk Sosyologları
sos318u Suç Sosyolojisi
sos402u Tüketim Sosyolojisi
Bahar Dönemi Ara Sınavı
20 Nisan 2024 Cumartesi