Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dersleri

Kamu Yönetimi Lisans Programı, öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Mezunlar kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm101u Almanca 1
fra101u Fransızca 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
ing101u Ingilizce 1
işl107u Genel İşletme
sos113u Davranış Bilimleri 1
ikt103u İktisada Giriş 1
muh103u Genel Muhasebe 1

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u İngilizce 2
sos114u Davranış Bilimleri 2
muh104u Genel Muhasebe 2
tar116u Genel Uygarlık Tarihi
huk110u Borçlar Hukuku
ikt104u İktisada Giriş 2

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
tür201u Türk Dili 1
mly203u Kamu Maliyesi
siy201u Siyaset Bilimi
huk209u Anayasa Hukuku
kyt201u Yönetim Bilimi 1

4.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar202u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
tür202u Türk Dili 2
huk210u İdare Hukuku
işl202u Kamu Yönetimi
yyt202u Mahalli İdareler
kyt202u Yönetim Bilimi 2
5.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
çek101u Sosyal Politika
uli305u Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
tar118u Siyasi Tarih
ary101u Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
huk303u Kamu Personel Hukuku
6.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
adl104u İdari Yargı
adl106u İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri
sos110u Örgütsel Davranış
siy102u Türk Siyasal Hayatı
uli302u Uluslararası Örgütler
7.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
mly201u Türk Vergi Sistemi
sos319u Türkiye´nin Toplumsal Yapısı
sos207u Siyaset Sosyolojisi
kyt301u Kentleşme ve Konut Politikaları
huk403u Türk İdare Tarihi
8.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
ikt402u Türkiye Ekonomisi
ikt406u Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
mly402u Maliye Politikası
tar222u Siyasi Düşünceler Tarihi
işl305u Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
Güz Dönemi Ara Sınavı
9 Aralık 2023 Cumartesi