Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dersleri

Kamu Yönetimi Lisans Programı, öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Mezunlar kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil101u Temel Bilgi Teknolojileri 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
işl107u Genel İşletme
sos113u Davranış Bilimleri 1
mat103u Genel Matematik
ikt103u İktisada Giriş 1
muh103u Genel Muhasebe 1

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil102u Temel Bilgi Teknolojileri 2
sos114u Davranış Bilimleri 2
muh104u Genel Muhasebe 2
tar116u Genel Uygarlık Tarihi
huk110u Borçlar Hukuku
ikt104u İktisada Giriş 2
tar118u Siyasi Tarih

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
ist203u İstatistik
mly203u Kamu Maliyesi
siy201u Siyaset Bilimi
huk209u Anayasa Hukuku
kyt201u Yönetim Bilimi 1
sos207u Siyaset Sosyolojisi

4.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
huk208u Ticaret Hukuku
tar202u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
huk210u İdare Hukuku
işl202u Kamu Yönetimi
yyt202u Yerel Yönetimler
kyt202u Yönetim Bilimi 2
tar222u Siyasi Düşünceler Tarihi
6.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
adl104u İdari Yargı
adl106u İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u Ingilizce 2
sos110u Örgütsel Davranış
siy102u Türk Siyasal Hayatı
çek308u Çalışma Ekonomisi
mly302u Mahalli İdareler Maliyesi
uli302u Uluslararası Örgütler
7.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
tür201u Türk Dili 1
mly201u Türk Vergi Sistemi
sos319u Türkiye´nin Toplumsal Yapısı
işl293u Girişimcilik ve İş Kurma
huk403u Türk İdare Tarihi
kyt401u Çevre Sorunları ve Politikaları
mly403u Maliye Politikası 1
Yaz Okulu - Ders Ekle Sil
20 Haziran 2022 Pazartesi