İşletme Dersleri

İşletme Lisans Programı öğrencilerin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlar. Öğrencileri geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmeyi hedefler. İşletme bölümünden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil101u Temel Bilgi Teknolojileri 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
işl105u İşletme İlkeleri
mat105u Matematik 1
sos113u Davranış Bilimleri 1
mat103u Genel Matematik
ikt103u İktisada Giriş 1
muh103u Genel Muhasebe 1

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil102u Temel Bilgi Teknolojileri 2
işl106u İşletme Fonksiyonları
mat106u Matematik 2
sos114u Davranış Bilimleri 2
muh104u Genel Muhasebe 2
huk110u Borçlar Hukuku
ikt104u İktisada Giriş 2
işl118u İşletme İletişimi
işl132u Finansal Muhasebe

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
ist203u İstatistik
ist201u İstatistik 1
işl205u İşletme Yönetimi
ikt203u Mikro İktisat
huk211u Ticaret Hukuku 1
işl207u Dönemsonu İşlemleri
işl209u İşletme Bilgi Sistemleri
5.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
alm101u Almanca 1
fra101u Fransızca 1
ing101u Ingilizce 1
pzl103u Pazarlama Yönetimi
işl301u Uluslararası İşletmecilik
muh301u Maliyet Muhasebesi
fin201u Finansal Yönetim 1
işl303u Üretim Yönetimi
işl305u Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
muh305u Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi
6.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u Ingilizce 2
huk108u İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
sos110u Örgütsel Davranış
fin202u Finansal Yönetim 2
işl302u Örgüt Kuramı
muh302u Maliyet Yönetimi
pzl304u Pazarlama İletişimi
7.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
tür201u Türk Dili 1
mly201u Türk Vergi Sistemi
işl201u İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
işl103u Stratejik Yönetim
işl293u Girişimcilik ve İş Kurma
işl401u Denetim
işl403u Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
işl405u Stratejik Yönetim 1
8.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
işl402u İnsan Kaynakları Yönetimi
ikt402u Türkiye Ekonomisi
ilt184u Etkili İletişim Teknikleri
fin402u Finansal Tablolar Analizi
işl406u Stratejik Yönetim 2
pzl402u Küresel Pazarlama
işl404u Sayısal Karar Verme Teknikleri
Yaz Okulu - Ders Ekle Sil
20 Haziran 2022 Pazartesi