İşletme Dersleri

İşletme Lisans Programı öğrencilerin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlar. Öğrencileri geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmeyi hedefler. İşletme bölümünden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm101u Almanca 1
fra101u Fransızca 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
ing101u Ingilizce 1
işl105u İşletme İlkeleri
sos113u Davranış Bilimleri 1
mat103u Genel Matematik
ikt103u İktisada Giriş 1

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u İngilizce 2
işl106u İşletme Fonksiyonları
sos114u Davranış Bilimleri 2
ikt104u İktisada Giriş 2
işl118u İşletme İletişimi
işl132u Finansal Muhasebe

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
tür201u Türk Dili 1
ist203u İstatistik
işl201u İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
işl205u İşletme Yönetimi
işl207u Dönemsonu İşlemleri

4.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
huk208u Ticaret Hukuku
tar202u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
tür202u Türk Dili 2
pzl212u Tedarik Zinciri Yönetimi
işl212u Pazarlamaya Giriş
işl214u Teknoloji,İnnovasyon Ve Girişimcilik
5.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
pzl103u Pazarlama Yönetimi
işl301u Uluslararası İşletmecilik
fin201u Finansal Yönetim 1
işl303u Üretim Yönetimi
muh305u Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi
6.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
huk108u İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
sos110u Örgütsel Davranış
fin202u Finansal Yönetim 2
işl302u Örgüt Kuramı
pzl304u Pazarlama İletişimi
7.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
mly201u Türk Vergi Sistemi
işl103u Stratejik Yönetim
işl209u İşletme Bilgi Sistemleri
işl401u Denetim
işl403u Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
8.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
işl402u İnsan Kaynakları Yönetimi
ikt402u Türkiye Ekonomisi
fin402u Finansal Tablolar Analizi
pzl402u Küresel Pazarlama
işl404u Sayısal Karar Verme Teknikleri
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2024 Cumartesi