İktisat Bölüm Dersleri

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil101u Temel Bilgi Teknolojileri 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
işl107u Genel İşletme
mat105u Matematik 1
sos101u Sosyolojiye Giriş
ikt103u İktisada Giriş 1
muh103u Genel Muhasebe 1

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil102u Temel Bilgi Teknolojileri 2
mat106u Matematik 2
muh104u Genel Muhasebe 2
işl104u Yönetim ve Organizasyon
huk110u Borçlar Hukuku
ikt104u İktisada Giriş 2
ikt102u Proje Yönetimi

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
ist201u İstatistik 1
mly203u Kamu Maliyesi
huk209u Anayasa Hukuku
ikt201u İktisadi Düşünceler Tarihi
ikt203u Mikro İktisat
muh201u Muhasebe Uygulamaları

4.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
huk208u Ticaret Hukuku
tar202u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
ist202u İstatistik 2
huk210u İdare Hukuku
ikt202u Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
ikt204u Makro İktisat
ikt206u Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
5.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
alm101u Almanca 1
fra101u Fransızca 1
ing101u Ingilizce 1
ikt303u Matematiksel İktisat
ikt305u Para Teorisi
ikt307u Sanayi Ekonomisi
ikt309u Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar
ikt311u Uluslararası İktisat Teorisi
mly301u Devlet Bütçesi
6.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u Ingilizce 2
huk108u İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
çek308u Çalışma Ekonomisi
ikt302u Bilgi Ekonomisi
ikt304u Hizmetler Ekonomisi
ikt306u Para Politikası
ikt308u Uluslararası İktisat Politikası
7.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
tür201u Türk Dili 1
mly201u Türk Vergi Sistemi
huk401u Vergi Hukuku
işl293u Girişimcilik ve İş Kurma
ikt401u Avrupa Birliği
ikt403u İktisadi Kalkınma
ikt405u Finansal Ekonomi
8.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
tür202u Türk Dili 2
ikt402u Türkiye Ekonomisi
ilt184u Etkili İletişim Teknikleri
ikt406u Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
ikt408u Ekonominin Güncel Sorunları
ikt410u İktisadi Büyüme
ikt412u İktisat Tarihi
mly402u Maliye Politikası
Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
11 Şubat 2019 Pazartesi