Marka ve Yönetimi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Konumlandırma

Giriş

1- Konumlandırma nasıl bir yaklaşımdır?

Cevap: Konumlandırma teorisi Al Ries ve Jack Trout tarafından formüle edilmiştir. Bugün iletişimde yaygın olarak yararlanılmakta olan ve insan beyninin çalışmaprensipleri üzerine kurulu bir yaklaşımdır.

2- Konumlandırma kavramı neden marka yönetiminin en temel kavramlarından biri olarak kabul edilir?

Cevap: Temel varsayım aynı; çağımızda bir iletişim bombardımanı altında yaşıyoruz ve tüketicilerin kafası onca mesajla şişiriliyor. Sizin mesajınızın aradan sıyrılması için diğerlerinden ayrışması, tek bir şeye odaklanması ve bunu ısrarla sürdürmesi gerekir. Konumlandırma kavramı bu nedenlerle marka yönetiminin en temel kavramlarından biri olarak kabul edilir.

Konumlandırma Neden Önemlidir?

3- Konumlandırmanın esası nedir?

Cevap: Konumlandırmanın esası özgünlük ve sahiplenmedir. Çünkü tüketicinin beyninde bir özellik (attribute) genelde bir marka ile eşleşebilir. Bir marka bir şeyi sahiplendiğinde onu tüketicinin beyninden çıkarmak çok zordur

4- Herhangi bir pazarda ilk olmak neden önemlidir?

Cevap: Bir marka bir şeyi sahiplendiğinde onu tüketicinin beyninden çıkarmak çok zordur. Dolayısıyla onu birebir taklit eden rakiplerinin de tehdit oluşturması beklenmez. Bu açıdan bakıldığında ilk olmanın önemi ortaya çıkıyor. Herhangi bir pazara ilk girip doğru şeyleri söylediğinizde ve ciddi hatalar yapmadığınızda başarı garanti gibidir.

5- Konumlandırma stratejisinde temel yaklaşım nedir?

Cevap: Konumlandırma stratejisinde temel yaklaşım yeni ve değişik bir şeyler yaratmak değil, zihinlerde var olanı ustalıkla yönlendirmek ve yine var olan birtakım bağlantıları yeniden düzenlemektir.

6- Konumlandırmada duygusal faktörler ne zaman öne çıkar?

Cevap: Dayanıksız tüketim ürünlerinde önemli fiziksel özellikler öncüler tarafından sahiplenilmiş veya kimse tarafından sahiplenemeyecek kadar genelleşmiş olurlar. Gıda piyasasında lezzet ve besleyicilik gibi. Bu durumda konumlandırmada duygusal faktörler öne çıkar. Daha doğrusu sağlam bir değer önerisi ve giderek bir marka kişiliği oluşturma...

7- Elektronik ürünlerde konumlandırma nasıl olur?

Cevap: Elektronik gibi ürünlerde çoğu marka bir ürün kategorisini sahiplenir veya orada daha güçlü olarak konumlanır. Örneğin evinize telesekreterli telefon alacaksanız Panasonic, cep telefonu alacaksanız Nokia tercih edersiniz; çünkü o markaların o alanda iyi olduğunu düşünürsünüz. Aynı şekilde diz üstü bilgisayar alacaksanız Toshiba, yazıcı alacaksanız HP, fotokopi makinesi için Xerox tercih edersiniz.

8- Bölümleme nedir?

Cevap: Bölümleme, pazarı yönetilebilir anlamlı parçalara ayırma ve o mantığa paralel marka konumlandırma stratejileri geliştirmedir.

9- Konumlandırma pratiğinin çıkış noktası nedir?

Cevap: Konumlandırma pratiğinin çıkış noktası pazar bölümlendirmedir (segmentasyon).

10- Pazar bölümleme nasıl yapılır?

Cevap: Pazar bölümleme eski alışkanlıklarla genelde ürün, ambalaj veya kullanım alanı bazında yapılır.

Hedef Kitle ve Konumlandırma İlişkisi

12- Konumlandırmada hedef grubu kabaca kaça ayrılır?

Cevap: Konumlandırma konusu ister istemez hedef kitle tanımına dayanır. Teorinin özü hedef grubu kabaca ikiye ayırmaktır:• Birincil hedef veya hedef izleyici diyebileceğimiz “target audience”• ikincil hedef veya satış hedefi diyebileceğimiz “target market”

13- Doğru bir hedef izleyici tanımı neleri içerir?

Cevap: Doğru bir hedef izleyici tanımı şunları içerir:• Demografik veriler• Psikografik veriler/ yaşam tarzları• Alışkanlıklar, ürün kullanımı• Sorunlar, ihtiyaçlar• Ürüne ve kategoriye karşı tavırlar

Konumlandırma Kavramı

14- Konumlandırmanın temeli nedir?

Cevap: Konumlandırmanın temeli, yeni bir şey yaratmak değil beyinde mevcut olanı uygun bağlantılarla yönlendirmektir.

15- Başarılı ve güçlü bir marka yaratmanın ön koşulu nedir?

Cevap: Başarılı ve güçlü bir marka yaratmanın ön koşulu da markanın rakiplerinden “farklılaşmasıdır”.

16- Marka konmulandırma nedir?

Cevap: Marka konumlandırma, marka kimliği ögeleri ile uyumlu bir şekilde farklılaştırıcı bir değerin tüketicilerde yaratılma çabası olarak tanımlanabilir.

17- Başarılı bir marka konumlandırma nedir?

Cevap: Başarılı bir marka konumlandırma, rakiplerden dikkat çekici bir farklılaşma ve geçerli ve olumlu karşılanan nitelik ya da çağrışımlarla geliştirilen “eklenen değerin” geliştirilmesidir.

18- Konumlandırma stratejisi neleri içerir?

Cevap: İdeal olarak her pazarlama /iletişim planının bir konumlandırma stratejisini içermesi gerektiği kabul edilir. Bu strateji,

  1. konumlandırma hedefleri
  2. ürünün konumlandırma ifadesi
  3. hedef tüketicilerde özellikli bir yararın konumlandırılmasını ve
  4. mevcut pazarda bu konumun anlaşılmasını içermektedir

FCB Grid / Temel Konumlandırma Algoritması

19- FCB Grid nedir?

Cevap: FCB Grid, ürün kategorilerinin sınıflandırılması için iki boyut olarak ilginlik (yüksek- düşük) ve rasyonel/ duygusal kullanmaktadır.

Değer Önerisi Kavramı

20- Markanın değer önerisi nedir?

Cevap: Markanın değer önerisi, marka tarafından sunulan ve tüketiciye değer sağlayan fiziksel, duygusal ve kişisel faydaların belirtilmesidir.

21- Fiziksel fayda nedir?

Cevap: Değer önerisi için en gözle görülür ve yaygın temel olan fayda, fiziksel faydadır (tüketiciye fiziksel kolaylık sağlayan ürün özelliğine dayalı fayda). Bu tip bir fayda, genellikle ürün ya da hizmet tarafından doğrudan tüketici için gerçekleştirilen fonksiyonlarla ilgili olacaktır.

Sıra-(Soruid) 1-(1039618) 2-(1039693) 3-(1039736) 4-(1039775) 5-(1039810) 6-(1040072) 7-(1040121) 8-(1040160) 9-(1040213) 10-(1040238) 11-(1040273) 12-(1040322) 13-(1040338) 14-(1040352)15-(1040380) 16-(1040400) 17-(1040442) 18-(1040471) 19-(1040502) 20-(1040530)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi