Marka ve Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Pazar Analizi

Pazar Kavramı

1- Pazar nedir? Tanımlayınız.

Cevap: Pazar, belirli bir ürün için tüm potansiyel alıcılar olarak tanımlanmaktadır.

Pazar Analizinin Basamakları

2- Pazar analizinin basamakları nelerdir? Belirtiniz.

Cevap: Ekonomik analiz Siyasal ve sosyal çevre analizi Rekabet analiz

3- Pazar analizinde ekonomik analiz yapılırken ekonomik göstergeler nasıl yorumlanır?

Cevap: Belirli bir zaman dilimi içerisindeki eğilimlere bakılır Birçok önemli gösterge birbiri ile karşılaştırılır İşletmenin, içinde yer aldığı sektöre ve şirketin ürün ve hizmetleri için ekonomik göstergeler ve satışlar arasındaki bağıntılı faktörlere bakılır Zaman harcayacağı ve kafa karıştıracağı için çok fazla ekonomik gösterge kullanılmaz, bunlar basitleştirilir Tüm ekonomik göstergeler hatalara ve değişikliğe tabidir, bu yüzden ekonomik göstergeler kusursuz gibi kullanılmaz

4- Rekabet analizinde rakiplerle ilgili yaygın olarak kullanılan bilgi kaynaklarından 7 tanesini yazınız.

Cevap: Gazete makaleleri Gazeteler ve iş dergilerindeki makaleler Rakibin yıllık raporu Rakibin katalog, dergi vb. iletişim malzemeleri Fuarlar ve diğer mesleki toplantılar Ticaret dergileri ve ticaret bültenlerindeki makaleler Kişiler Rakipleri ziyaret eden satış temsilcileri, rakibin şirketinden ayrılan kişiler, şirket tarafından görüşme yapılan ve sektörde deneyime sahip kişiler, Basılı istatistikler Belirli bir sektör hakkında bilgi veren hükümet ve ticari kuruluş raporları Gözlemler Rakip firmanın mağazalarını / showroom'larını düzenli olarak ziyaret ederek, muhtemel tüketici olarak davranarak ve rakibin ürünlerini ve hizmetlerini satın alarak bilgi edinmek Rakiple yapılan görüşmeler Şirketin diğer çalışanları Arkadaşlar, akrabalar, tüketiciler ve rakiplerle irtibat içinde olan ve bilgileri paylaşmak isteyen herkes

5- Bir şirketin satış teşkilatı üyelerinin yapması gerekenler nelerdir?

Cevap: Hergün rakiplerle ilgili bilgi edinmeli Rakiplerle ilgili her türlü bilgiyi not almalı Uygun ve mümkün olduğunda yazılı bilgileri de toplamalı Rakip bilgilerinin kopyalarını istemeleri Satış temsilcilerinin, izin almadan rekabet bilgilerini almalarına izin verilmemelidir

6- Pazar analizi esnasında rekabet bilgileri analiz edilirken göz önünde bulundurulması gerekenler nelerdir? Belirtiniz.

Cevap: Trendler Sapmalar Tutarlılık Yönetimdeki yeniden düzenlemeler Finansal değişiklikler İflas tehditleri

7- Rekabet analizi esnasında 'sapmalar' faktörü, analizi yapan şirket için ne gibi avantajlar sunmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Normal usullerden yapılan sapmalar, genellikle rakibin başının belada olduğunu ve can havliyle bazı şeyler yaptığını gösterir. Aynı zamanda, yeni ürün test pazarlamanın veya yeni stratejilerin işaretleri de olabilirler.

Pazar Analizinde Araştırma

8- Pazarlama araştırması nedir? Tanımlayınız.

Cevap: Pazarlama araştırması, şirketin yüzleştiği belirli bir pazarlama durumuyla ilgili veriler ve bulguların sistematik tasarımı, toplanması, analizi ve raporlanmasıdır.

9- Küçük şirketler pazarlama araştırmasını hangi şekillerde yapabilir? Belirtiniz.

Cevap: Küçük şirketler, pazarlama araştırma şirketinin hizmetlerini kiralayabilir veya farklı yaratıcı yollarla araştırma yapabilirler. Projeleri tasarlamak ve yürütmek için öğrenci kullanabilir; Internet’ten yararlanabilir veya rakiplerinizi ziyaret edebilirler.

10- Etkili bir pazarlama araştırması hangi adımları kapsamaktadır? Yazınız.

Cevap: Problemi ve araştırma amacını tanımlama Araştırma planı geliştirme Bilgi toplama Bilgiyi analiz etme Bulguları sunma Karar verme

11- Pazarlama araştırmasının "araştırma planının geliştirilmesi" aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Adım 2: Araştırma Planının Geliştirilmesi: İkinci adım, gerekli bilgilerin toplanması için etkili, uygun maliyetli bir araştırma planının tasarlanmasıdır. Bu işlem, veri kaynakları, araştırma yaklaşımları, araştırma enstrümanları, örneklem planı ve anket yöntemleriyle ilgili kararları gerektirir. Şirket gücünün veya araştırmadan sağlanacak faydanın çok üzerinde maliyetli projelere girmek de kaçınılması gereken bir durumdur.

12- İkincil veri nedir? Tanımlayınız.

Cevap: İkincil veriler, başka bir amaç için toplanan ve hali hazırda elde bulunan verilerdir.

13- Araştırmacı, pazarlama araştırması için birincil verileri kaç şekilde toplayabilir? Birincil veri toplama şekillerinin neler olduğunu isimleri ile belirtiniz.

Cevap: Araştırmacılar, pazarlama araştırması için birincil verileri beş şekilde toplayabilirler: Gözlem, odak grupları, anketler, davranışsal veriler ve deneyler.

14- Pazarlama araştırmasında birincil verilerin toplanmasında kullanılan araştırma araçları nelerdir? Belirtiniz.

Cevap: Pazarlama araştırmacıları, birincil verilerin toplanmasında üç ana araştırma aracı arasında tercih yaparlar: Anketler, niteliksel ölçümler ve mekanik cihazlar.

15- Pazarlama araştırmasında anketler niçin kullanılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Anket, kişilere sorulan bir dizi sorudan oluşur. Esnekliği nedeniyle, birincil verilerin toplanması için kullanılan en yaygın enstrüman olmuştur. Anketler, büyük ölçekte uygulanmadan önce dikkatlice geliştirilmeli, test edilmeli ve hatalardan arındırılmalıdır. Anketler kapalı uçlu ve açık uçlu sorulardan oluşabilirler. Kapalı uçlu sorular, muhtemel tüm cevapları belirtirler, bu yüzden yorumlanmaları ve tablolaştırılmaları kolaydır. Açık uçlu sorular, kişilerin kendi kelimeleriyle yanıt vermelerine imkan verir. Özellikle araştırmacının kişilerin belirli bir konuda nasıl düşündüklerini ölçmekten ziyade, kişilerin genelde nasıl düşündüklerini öğrenmek istediği araştırmalarda kullanılırlar.

16- Pazarlama araştırması için araştırma yaklaşımı ve teknikleri üzerinde karar verildikten sonra, örneklem planının hazırlanabilmesi için alınacak kararlarda "örnek boyutu"nun katkısı nedir? Açıklayınız.

Cevap: Örnek boyutu: Kaç kişiye anket yapılacak? Büyük örnekler, küçük örneklere göre daha güvenilir sonuçlar verirler. Ancak, örneklemi çok büyütmek de maliyetleri artırır. Bu konuya uzman istatistikçiler karar vermelidir.

17- Pazarlama araştırması sürecinde "bilgilerin analiz edilmesi" aşamasında araştırmacı hangi işlemleri yapmaktadır?

Cevap: Adım 4: Bilgilerin analiz edilmesi: Pazarlama araştırma sürecinde bir sonraki aşama, toplanan verilerden bulguların çıkarılmasıdır. Araştırmacı, verileri tablolaştırır ve frekans dağıtımları geliştirir. Başlıca değişkenler için dağılım ortalamaları ve ölçümleri hesaplanır. Araştırmacı, ayrıca, ek bulguları keşfetme umuduyla bazı ileri istatistik teknikleri ve karar modelleri uygular

18- Pazarlama araştırması irtibat yöntemlerinden biri olan "yüz yüze görüşme"nin araştırmacıya sunduğu avantajlar nelerdir? Belirtiniz.

Cevap: Yüz yüze görüşmenin avantajları: Daha fazla soru sorma, kıyafet ve vücut dili gibi yanıt veren kişilerle ilgili ek gözlemleri kaydetme imkanı

19- Pazar araştırmalarında kullanılan niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleri arasındaki farklar nelerdir? Maddeler halinde belirtiniz.

Cevap: Niteliksel araştırma yöntemleri: Küçük ölçeklidir Esnektir Arama, inceleme, keşfetmeyi kapsar Amacı sözcüklerdir Grup tartışmaları ve derinlemesine mülakat ile veri toplar Sonuçları olumsuz yönde kullanma riski vardır Niceliksel araştırma yöntemleri: Büyük ölçeklidir Esnek değildir İspatlama, hüküm ve kararları kapsar Amacı rakamlardır Yüzyüze anket, telefon ve ikincil kaynaklar vasıtasıyla veri toplar Doğru kişiye doğru soruyu sormama riski vardır

20- Bir markanın pazarlama karmasına yönelik olarak yapacağı "ürün/marka ile ilgili araştırmaları", hangi araştırmaları kapsamaktadır? Belirtiniz.

Cevap: İmaj araştırması İsim, ambalaj testleri Ürün testleri Ürün kullanım testleri Hizmet kalitesi ölçümü Takip araştırmaları Marka analizleri Marka konumlandırma araştırmaları

Sıra-(Soruid) 1-(1007270) 2-(1007275) 3-(1011268) 4-(1011279) 5-(1011288) 6-(1011295) 7-(1011312) 8-(1011315) 9-(1026335) 10-(1026345) 11-(1026363) 12-(1026376) 13-(1026387) 14-(1026412)15-(1026433) 16-(1026451) 17-(1026461) 18-(1026480) 19-(1026515) 20-(1026535)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi