Hijyen ve Sanitasyon Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kişisel Hijyen Uygulamaları

1. Soru

Genotoksik madde nedir?

Cevap

Kromozom ve DNA yapısında hasar meydana getiren maddelerdir.


2. Soru

Genotoksik maddelerin etkileri nelerdir?

Cevap

Bu maddeler gende değişiklik yaparak, DNA zincir kırıkları oluşturarak hasarlar meydana getirirler.


3. Soru

Genotoksik maddeler hangi tür hastalıklara neden olmaktadır?

Cevap

Genotoksik maddeler insanlarda doğum hasarları, kanser, yaşlanma, kısırlık ve genetik hastalıklara neden olmaktadır.


4. Soru

Patojen nedir?

Cevap

Patojen, canlı vücudunda hastalıklara sebep olan her türlü organizmadır.


5. Soru

Deri kaç tabakadan oluşur?

Cevap

Deri üç tabakadan oluşur.


6. Soru

Derinin en dışındaki katman nedir?

Cevap

Epidermis, derinin en dışındaki katmandır.


7. Soru

Derinin ortasındaki katman nedir?

Cevap

Dermis, derinin orta katmanıdır.


8. Soru

Derinin en altındaki katman nedir?

Cevap

Subkutis (hipodermis), derinin en altındaki katmandır.


9. Soru

Epidermis kaç alt tabakadan oluşur?

Cevap

Epidermis dört alt tabakadan oluşur.


10. Soru

Epidermisin tabakalarının sırası nedir?

Cevap

Epidermis, en dıştan içe doğru; stratum korneum (keratinize tabaka), stratum granulozum (granüler tabaka), stratum spinozum (malpighi tabakası), stratum germinativum (bazal tabaka) tabakalarından meydana gelmiştir.


11. Soru

Epidermisin diğer tabakalarını meydana getiren tabaka nedir?

Cevap

Bazal tabaka, devamlı bölünme faaliyetleri ile yeni keratinositler oluşturur. Bu tabaka epidermisin diğer tabakalarını meydana getirir.


12. Soru

Epidermisin en büyük tabakası nedir?

Cevap

Stratum spinozum epidermisin en büyük tabakasıdır.


13. Soru

Derinin yarı geçirgen özelliğini sağlayan tabaka nedir?

Cevap

Keratinize tabaka, derinin yarı geçirgen özelliğini sağlar.


14. Soru

Melanin salgılayan melanositler ve bağışıklıkla ilgili görevleri olan hücreler hangi tabakada yer alır?

Cevap

Melanin salgılayan melanositler ve bağışıklıkla ilgili görevleri olan hücreler epidermis tabakasında bulunur.


15. Soru

Dermis tabakasını hangi yapı oluşturur?

Cevap

Dermis kollajenden oluşur.


16. Soru

Deriye dokunma duyusu yeteneğini kazandıran tabaka hangi tabakadır?

Cevap

Dermis tabakası, deriye dokunma duyusu yeteneğini kazandıran tabakadır.


17. Soru

Subkutis tabakasının yapısı nedir?

Cevap

Subkutis tabakası, yağ dokudan meydana gelir.


18. Soru

Deri ekleri nelerdir?

Cevap

Deride kıl, tırnak, yağ bezleri ve ter bezleri (ekrin ve apokrin ter bezleri) gibi deri ekleri bulunmaktadır.


19. Soru

Ter bezlerinin salgı yapan kısımları hangi tabakada yer alır?

Cevap

Ter bezlerinin salgı yapan kısmı dermis ve epidermis tabakalarında bulunur.


20. Soru

Ter bezlerinin kanalları hangi tabakada yer alır?

Cevap

Ter bezlerinin kanalları dermis tabakasından geçer.


21. Soru

Ter bezleri kaç tiptir?

Cevap

Ter bezleri iki tiptir.


22. Soru

Ter bezlerinin tipleri nelerdir?

Cevap

Ter bezleri ekrin veya apokrin tiptedir. 


23. Soru

Terin içeriğinde neler bulunur?

Cevap

Ter; su, üre, ürik asit ve amonyaktan oluşur.


24. Soru

Termoregülasyon nedir?

Cevap

Termoregülasyon, vücutta ısı üretimi ile ısı kaybı arasındaki dengenin kurulmasıdır.


25. Soru

Sağlıklı insanın vücut sıcaklığı kaç derecedir?

Cevap

Sağlıklı insanın vücut sıcaklığı 36.5 C’dir.


26. Soru

Çapraz kontaminasyon nedir?

Cevap

Çapraz kontaminasyon, bakteri, virüs, parazit gibi zararlı organizmaların bulaştıkları bir yerden başka bir yere temasla bulaşmasına çapraz kontaminasyon denir.


27. Soru

Kalıcı flora nedir?

Cevap

Kalıcı flora, vücutta bulundukları bölgeden başka bir bölgeye geçiş yapmayan, vücuttaki bağışıklık ile aralarında belli bir denge bulunan, vücudun bağışıklık sistemi baskılanmadığı sürece hastalıklara sebep olmayan mikroorganizmaların oluşturduğu floradır.


28. Soru

Geçici flora nedir?

Cevap

Geçici flora, enfekte olan alet, materyal, araç ve gereçlere temas sonrasında ellere geçici olarak yerleşen mikroorganizmaların oluşturduğu floradır.


29. Soru

Sosyal el yıkama nedir?

Cevap

Sosyal el yıkama, antimikrobiyel aktivitesi olmayan sabun ve su ile ellerin yıkanmasıdır.


30. Soru

Sosyal el yıkamanın amacı nedir?

Cevap

Sosyal el yıkamanın amacı gözle görülen kirlerin uzaklaştırılarak temizliğin sağlanmasıdır.


31. Soru

Katabolizma nedir?

Cevap

Katabolizma, büyük moleküllerin daha küçük moleküllere dönüşmesi işlemidir. Metabolizmada yıkım işlemleri olarak tanımlanır. 


32. Soru

Anabolizma nedir?

Cevap

Anabolizma, basit yapılı moleküllerin daha yüksek yapılı moleküllere dönüşmesidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi