Temel Veteriner Parazitoloji Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Ünite 8 Parazitlerin Yayılışı Ve Korunma

1. Soru

Paraziter hastalıklarda sağaltım çeşitleri nelerdir?

Cevap

Etiyolojik,Patojenik,Semptomatik,Biyolojik


2. Soru

Etiyolojik sağıtım ne demektir?

Cevap

Paraziti öldürmek


3. Soru

Terapötik indeks nedir?

Cevap

Bir ilacın tedavi (küratif) dozu ile konağı etkileyen (toksik) dozu arasındaki orandır.


4. Soru

Hekimlikte kullanılacak ilaçların ideal özellikleri neler olmalıdır?

Cevap

Paraziti organizmadan uzaklaştırmalıdır,geniş terapötik indekse sahip olmalıdır,en küçük dozla ve en kısa sürede sorunu giderebilmelidir.


5. Soru

Antiparaziter ilaçların bilinçli ve güvenli kullanımında ana hedefler nelerdir?

Cevap

Kalite,Etkinlik,Güvenlik (insan, hayvan ve çevre güvenliği),Ekonomi.


6. Soru

Parazit hastalıklarının yayılışında konağın hangi özellikleri önem taşımaktadır?

Cevap

Yaşı,ırkı,alışkanlıkları,cinsiyeti gibi birçok faktör.


7. Soru

.Paraziter hastalıkların kontrolünde etki eden faktörler nelerdir?

Cevap

Konakta parazitin ve paraziter dönemlerin kontrolü, parazitlerin konak dışında kontrolü ve ara konak vektör kontrolü, parazitin konağa girmesinin engellenmesi veya girdiğinde hemen yok edilmesi.


8. Soru

Mevsim dönümlerinde çiğli meralar hayvanlar için nasıl tehlikeler oluşturmaktadır?

Cevap

Bu gibi meralarda parazit larvalarında negatif geotropizm eğilimi oluşmakta ve otların tepesine tırmanmaktadırlar.Topraktaki nem kuruyuncaya kadar bu larvalar geriye inmedikleri için otlar parazit yönünden yoğun olmaktadır. Bu nedenle bu gibi mevsimlerde hayvanların meraya geç salınması parazit yükünü ciddi anlamda düşürecektir.


9. Soru

Genç hayvanlar mı, yaşlı hayvanlar mı paraziter etkenlere daha duyarlıdır?

Cevap

Genç hayvanlar


10. Soru

Hangi özelliklere sahip ilaca ekonomik diyebiliriz?

Cevap

Sadece fiyatı ile değil dozu, kolay bulunuşu, kullanım kolaylığı, uzun süre koruması gibi birçok faktörün bir arada düşünülmesi gerekir.


11. Soru

Ülkemizde kullanılan antiparaziter ilaçların ruhsatlandırılması ve uygulamaları nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Ülkemizde kullanılan antiparaziter ilaçların ruhsatlandırılması ve uygulamaları alanlarına göre Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği kriterlerine bağlı olarak yapılmaktadır.


12. Soru

Patojenik sağaltımda hedef nedir?
Cevap:Amaç konakta oluşan etki ve hasarların giderilmesine yöneliktir.

Cevap

Amaç konakta oluşan etki ve hasarların giderilmesine yöneliktir.


13. Soru

Semptomatik sağaltım nedir?

Cevap

Direkt parazite etki eden ilaçların bulunamadığı durumlarda kullanılan ve parazitten kaynaklanan belirtileri yok etmek amacıyla uygulanan sağaltım şeklidir.


14. Soru

Hangi konaklara parazitler için sadece birer taşıyıcıdırlar diyebiliriz?

Cevap

Parazitleri alsalar bile hiçbir belirti göstermeyen konaklara.


15. Soru

"Direkt parazite etki eden ilaçların bulunamadığı durumlarda kullanılan ve parazitten kaynaklanan belirtileri yok etmek amacıyla uygulanan sağaltım şeklidir." tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Semptomatik sağaltım


16. Soru

Endoparazitik

Cevap

İç parazitleri yok eden.


17. Soru

Kontaminasyon nedir?

Cevap

Biyolojik kirlilik ve bulaşma.


18. Soru

Biyolojik kirlilik ve bulaşma nedir?

Cevap

Kontaminasyon


19. Soru

Otoenfeksiyon nedir? 

Cevap

Parazitin organizma dışına çıkmadan sürekli olarak biyolojini aynı konakta tamamlayıp enfeksiyonu devam ettirmesi.


20. Soru

Epidemik nedir?

Cevap

Yayılmacı özellikte olan.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi