Temel Veteriner Anatomi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Solunum Sistemi

1. Soru

Burun boşluğunun görevi nedir?

Cevap

Burun boşluğunda, alınan havanın temizlenmesi, nemlendirilmesi, ısıtılması gibi önemli işlevler yapılır. Burun boşluğunun üst ve geri kısmı, üzeri delikli bir kemik levhası ile beynin koku almaya yarayan kısmı ile bağlantılıdır. Bu şekilde koku alınması sağlanmış olur.


2. Soru

Yutak nerede yer alır?

Cevap

Yutak (pharynx), ağız boşluğu ile yemek borusunu, burun boşluğu ile gırtlağı (larynx) birleştiren kassal ve zarsal huni şeklinde bir yapıdır.


3. Soru

Larynx kıkırdakları nelerdir?

Cevap

Larynx kıkırdaklarının biri çift, diğerleri tektir. Bunlar;
Epiglottis: Gırtlağı kapar, solunum yollarını yabancı maddelerden korur.
Cartilago thyreoidea (kalkansı kıkırdak): Larynx kıkırdaklarından en büyüğüdür. Gırtlağı alt ve yanlardan sarar.
Cartilago cricoidea (yüzüksü kıkırdak): Şekli mühür yüzüğe benzer.
Cartilago aryhtenoidea (ibriksi kıkırdak): Larynx’in çift olan kıkırdağıdır.


4. Soru

Soluk borusunun yapısı ve şekli nasıldır?

Cevap

Soluk borusu, halka şeklinde, üstte uçları genişleyebilme olanağı sağlamak üzere birbirleri ile karşı karşıya gelen kıkırdaklar (cartilago trachealis) ile bunları birbirine bağlayan ve saran bağ doku kas ve mucosa’dan yapılmış borusal organdır.


5. Soru

Sağ akciğer loplanması nasıldır?

Cevap

Sağ akciğer (pulmo dexter)
1- Ön lop (lobus cranialis)
ön parça (pars cranialis)
arka parça (pars caudalis)
2- Arka lop (lobus caudalis)
3- Eklenik lop (lobus accessorius)
4- Orta lop (lobus medius)


6. Soru

Sol akciğer loplanması nasıldır?

Cevap

Sol akciğer (pulmo sinister)
1- Ön lop (lobus cranialis); gevişgetirenler, etçil ve domuzda parçalı
ön parça (pars cranialis)
arka parça (pars caudalis)
2- Arka lop (lobus caudalis)


7. Soru

Mediastinumda yer alan yapılar nelerdir?

Cevap

Mediastinum’da kalp, yemek borusu, büyük damarlar, mediastinal lenf yumruları ve sinirler bulunur.


8. Soru

Oksijen ve CO2 değişimi nerede gerçekleşir?

Cevap

Oksijen ve CO2 değişimi alveollerde (alveolus pulmonis) olur.


9. Soru

Soluk borusunun akciğerlere girmeden önce göğüs içerisinde ayrıldığı kollara ne ad verilir?

Cevap

Soluk borusu akciğerlere girmeden önce göğüs içerisinde iki kola (bifurcatio trachealis) ayrılır.


10. Soru

Solunum sistemi organları nelerdir?

Cevap

Solunum sistemi havayı ileten yollar ile gaz değişimini sağlayan esas organdan oluşan bir sistemdir. Şu bölümlerden meydana gelmiştir:
• Havayı ileten yollar
? Burun (nasus)
• Burun delikleri (nares)
• Burun boşluğu (cavum nasi)
? Yutağın solunumla ilgili bölümü (nasopharynx)
? Gırtlak (larynx) Hava borusu (trachea)
• Değişim organı
Solunum Sistemi
(Systema Respiratorium)
? Akciğer (pulmo)
• Göğüs seröz zarı (pleura)


11. Soru

Hayvanın sağlık aynası olarak tanımlanan organı neresidir?

Cevap

Gevişgetirenlerde özellikle sığırda burun delikleri ile üst dudak derisi farklılaşarak, merme (planum nasolabiale) olarak isimlendirilen özel yapıyı oluşturur. Bu bölge hayvanın sağlık aynası olarakta tanımlanabilir (sağlıklı              hayvanlarda üzeri nemli).


12. Soru

Burun boşluğunda yer alan konkalar nelerdir?

Cevap

Burun boşluğunda üst (concha nasalis dorsalis), orta (concha nasalis media) ve alt (concha nasalis ventralis) olmak üzere üç konka yer alır.


13. Soru

Koku yolu olarak adlandırılan ye neresidir?

Cevap

Birinci yol, burun kemiği ile üst konka arasında yer alan meatus     nasi dorsalis, bu bölgede koku sinirlerinin hücreleri yer aldığından buraya koku yolu denir.


14. Soru

Larenjit nedir?

Cevap

Larynx’in iç yüzü de mukoza ile örtülüdür. Enfeksiyonlarına larenjit denir.


15. Soru

Akciğerler nerede yer alır, yapısı nasıldır?

Cevap

Akciğerler, göğüs boşluğunda bulunan ve burayı hemen hemen tamamıyla dolduran sağ ve sol iki organdır. Sivri ucu öne yönelik bir üçgen prizmaya benzetilebilir. Rengi gülpembedir. Yumuşak adeta süngersi bir yapıya sahiptirler.


16. Soru

Akciğerleri saran zara ne ad verilir?

Cevap

Pleura


17. Soru

Akciğerlerde loplanma en az ve en fazla hangi tür hayvanlarda görülür?

Cevap

Loplanma en fazla gevişgetirenlerde, en az tek tırnaklılardadır.


18. Soru

Gırtlak görevi nedir?

Cevap

Hava girişini ayarladığı gibi ses çıkarma fonksiyonu da burada olur.


19. Soru

Pleura’nın bu iki katı arasına ne ad verilir?

Cevap

Pleura’nın bu iki katı arasında cavum pleurae bulunur.


20. Soru

Mide sondalarının uygulandığı yer neresidir?

Cevap

Alt konka ile burun boşluğu tabanı arasında yer alan yol, meatus nasi ventralis, solunum yolu olarak isimlendirilir. Mide sondalarının uygulandığı yerdir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi