İslam Sanatları Tarihi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sanat

1. Soru

Zanaat ne demektir?

Cevap

“Sınaat” “sanâat” kelimesinden bozulmuş; insanların maddî ihtiyacını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan ve sanat özelliği olmayan iş anlamında kullanılmıştır.


2. Soru

Sanatın üstünde onu besleyen bir kaynak olarak daima milletlerin tarihine, yaşayış tarzına, maddî mânevî kültür faaliyetlerine hükmetmiş, şekil ve yön veren unsur nedir?

Cevap

Din’dir.


3. Soru

Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kimseye ne ad verilir?

Cevap

Sanatkâr denir.


4. Soru

Sanatın doğuşunda din kadar etkili olan unsur nedir?

Cevap

Milletlerin sanat, zevk ve hayat anlayışları.


5. Soru

Dünya tarihine, ulusların kültür ve sanatlarına açılan, bilime ışık tutan ve bilimi yönlendiren muhteşem kuruluşlardan bazıları hangileridir?

Cevap

Topkapı Sarayı Müzesi, British, Louvre, Metropolitan, Pergamon gibi müze ve kütüphaneler.


6. Soru

Sanat sözlükte ne anlama gelmektedir?

Cevap

El alışkanlığı ile yapılan iş, ustalık; hünerle yapmak, eser yaratmak” gibi anlamları yanında sanat, insan ruhuna has duygu ve düşünceleri gören ve dinleyende derin bir zevk ve hayranlık uyandıracak biçimde ortaya konma konusundaki hayal gücü, çaba ve yaratıcılığının ifadesi olarak açıklanmıştır.


7. Soru

Eski zamanın büyükleri insanlığın yüzünü güzele ve doğruya çevirmek, özellikle din eğitiminde mâneviyatı yükseltmek ve insanları Allah’a yönlendirmek amacıyla neden yararlanmışlardır?

Cevap

Sanatın büyüleyici etkisinden yararlanmışlardır.


8. Soru

Osmanlı toplumunda eğitim ve öğretim çağına gelmiş olan gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için genelde temel eğitimin yanında hangi eğitimler verilirdi?

Cevap

Şiir zevk ve bilgisi, mûsiki ve hüsn-i hat gibi sanatların eğitimi de verilirdi.


9. Soru

Osmanlı kültüründe sanat eğitimi nerelerde yapılırdı?

Cevap

Enderun Mektebi, resmî mektepler ve üstatların evleri, özellikle daha geniş alanda güzel sanatlar akademisi konumunda olan tekkelerde.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi