Optik Bakış Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kamera Objektifleri

1. Soru

Bir objektifin en temel görevi nedir?

Cevap

Bir objektifin en temel görevi; içindeki mercekler aracılığı ile nesnelerin küçük ve net bir görüntüsünü oluşturarak kameranın ışığa duyarlı yüzeyine ulaştırmaktır.


2. Soru

Fotoğraf makinesinde görüntü oluşumu nasıldır?

Cevap

Fotoğraf Makinesinde Görüntü Oluşumu. Nesneden gelen ışınlar optik yani objektif yoluyla film ya da algılayıcı yüzeyinde görüntüyü oluşturur.


3. Soru

CCD nedir?

Cevap

CCD (Charge Couple Device) ve CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) algılayıcılar, yarı iletken bir devre üretim teknolojisidir. Kamera gövdesinde bulunan bu algılayıcılar üzerlerine düşen ışığı elektronik sinyallere çevirir. CCD ya da CMOS, bildiğimiz elektronik devreler gibidir, sürekli kullanılan “elektronik film” görevi görürler.


4. Soru

Objektif üzerindeki temel düzenekler nelerdir?

Cevap

Profesyonel kamera objektiflerinin üzerinde bazı ana ayarlamalar için çeşitli bilezikler ya da diğer adıyla halkalar bulunur. Bu düzenekler, optik yoluyla oluşturulan görüntünün niteliğini düzenler. Bu ayarlamalar ne kadar olanaklı ise objektifin verdiği görüntünün niteliği de o kadar artar. Objektifin gövdesi üzerinde önden arkaya doğru yer alan bu bilezikler sırasıyla şunlardır:

 • Netlik bileziği,
 • Zoom bileziği,
 • Diyafram bileziği,
 • Makro bileziği,
 • Odak uzaklık arttırıcı (range extender)

5. Soru

Objektif üzerinde yer alan netlik bileziğinin görevi nedir?

Cevap

Objektif üzerinde bulunan netlik bileziği, çevrildiğinde netliği değiştiren, ayarlayan bileziktir. Bu bileziğin sağa ve sola döndürülmesi ile objektifin içindeki mercekler hareket ederek görüntünün net olması sağlanır.


6. Soru

Objektifin içinde bulunan diyaframın görevi nedir?

Cevap

Diyaframın görevi; ışığı miktar açısından kontrol etmektir. Diyafram, objektifin ışık alma gücünün ölçüsüdür. Birbirine tutturulmuş metal plakalardan oluşmuş ve delik şeklindeki diyafram açılıp kapatılarak, ışığa duyarlı yüzeyler üzerine (film ya da görüntü algılayıcıları) istenilen miktarda ışık düşürülmesini sağlar.


7. Soru

Objektif üzerinde bulunan makro bileziğinin görevi nedir?

Cevap

Makro Bileziği: Nesnelerin tamamının ya da bir bölümünün çok yakından görüntülenmesine genel olarak makro adı verilir. Video çekimlerde kameralarda kullanılan zoom objektiflerin çoğunda makro çekime olanak veren makro bileziği ya da diğer bir adıyla makro tuşu bulunur.


8. Soru

Zoom objektiflerin en yakın netlik sınırı kaç cm arasındadır?

Cevap

Zoom objektiflerin en yakın netlik sınırı 60 - 100 cm. arasındadır. Objektifin üzerinde bulunan makro konumu, bir nesneye netsiz olmadan çok yaklaşabilmemize ve bu nesnenin büyük bir görüntüsünü elde edilmesine olanak tanır.


9. Soru

Objektif üzerinde bulunan ve birlikte kullanıldığı objektifin odak uzaklığını, yani yakınlaştırma gücünü belirli bir oranda arttıran ek merceğe ne ad verilir?

Cevap

Odak Uzaklık Arttırıcı (Range extender): Objektif üzerinde bulunan ve birlikte kullanıldığı objektifin odak uzaklığını, yani yakınlaştırma gücünü belirli bir oranda arttıran ek bir mercektir. Eğer video kameramızın zoom objektifiyle konuya istediğimiz kadar yaklaşamıyorsak objektifin arka tarafında bulunan odak uzaklık arttırıcıdan yararlanabiliriz.


10. Soru

Odak uzaklığı nedir?

Cevap

Odak Uzaklığı: Objektifle çok uzaktaki, sonsuzdaki bir nesneye netlik yapıldığında objektifin optik merkeziyle film ya da görüntü algılayıcısı arasındaki uzaklıktır.


11. Soru

Objektifin bakış açısı nedir?

Cevap

Bir objektifin görebildiği açı bakış açısıdır. Objektifin bakış açısında ise, objektifin odak uzaklığına göre açının derecesi kesin olarak bellidir. Bakış açısı denildiğinde, objektifin odak uzaklığına göre 5, 10, 50 derece gibi kesin açılar söz konusudur. 


12. Soru

Odak uzaklığı ve görüntü boyutu arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Odak uzaklığı ve görüntü boyutu büyüklüğü arasında doğru orantılı bir ilişki söz konusudur. Odak uzaklığı arttıkça görüntü yüzeyi üzerindeki görüntü boyutu da büyür, odak uzaklığı azaldıkça ise görüntü boyutu küçülür.


13. Soru

Objektifin bakış açısı ve görüntü büyüklüğü arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Objektifin bakış açısı ve görüntü büyüklüğü ilişkisi, objektifin bakış açısı genişledikçe nesnenin çerçevede kapladığı alan küçülür; açı darlaştıkça nesnenin çerçevede kapladığı alan büyür.


14. Soru

Hiperfokal Uzaklık (Odakötesi Uzunluğu) nedir?

Cevap

Her odak uzunluğu ve diyafram değeri için özel bir seçiklik (netlik) mesafesi vardır. Bu mesafe hiperfokal uzaklık olarak tanımlanır. Bu, hem sonsuzdaki hem de yakındaki nesnelerin seçik göründüğü en yakın seçiklik ayarı mesafesidir. Diğer bir deyişle, bir objektif sonsuza odaklandığı (net yapıldığı) zaman seçiklik belirli bir uzaklıktan başlayıp sonsuza kadar devam eder. Objektiften seçikliğin başladığı bu noktaya kadar olan uzaklığa hiperfokal uzaklık denir.


15. Soru

Hiperfokal uzaklığı etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

 1. Objektifin odak uzunluğu
 2. Diyafram değeri
 3. Bulanıklık halkası


16. Soru

Objektifin odak uzunluğunun büyümesi, hiperfokal uzaklığa nasıl bir etki yaratır?

Cevap

Objektifin odak uzunluğu büyüdükçe hiperfokal uzaklık da artar, küçüldükçe azalır. Örneğin, 25 mm odak uzunluklu bir objektifin f 8 deki hiperfokal uzaklığı 2 m ise, 50 mm odak uzunluklu objektifte 8 m olur.


17. Soru

Bir objektifin oluşturduğu görüntünün en net olduğu bölgenin çapına ne ad verilir?

Cevap

Bir objektifin oluşturduğu görüntü yapısı itibariyle daire şeklindedir. Görüntünün en net bölgesi ise ortasında oluşur. Bir objektifin oluşturduğu görüntünün en net olduğu bölgenin çapına “objektifin kaplama alanı” adı verilir.


18. Soru

Belirli bir odak uzaklığına sahip objektiflere ne ad verilir?

Cevap

Sabit odak uzaklıklı objektifler belirli bir odak uzaklığına sahip objektiflerdir. Örneğin 50 mm. ya da 135 mm. objektif gibi. Bu objektiflerin odak uzaklığına bağlı olarak bakış açısı da sabittir. Bakış açısının değişmesi söz konusu değildir. Bu nedenle, farklı bir bakış açısı istendiğinde doğal olarak objektifin değişmesi gerekir. 


19. Soru

Bakış açılarına göre objektifler kaça ayrılır?

Cevap

Bakış açısına göre objektifler üç başlık altında sınıflandırılır:

 • Normal bakış açılı objektifler - Normal odak uzaklıklı
 • Geniş bakış açılı objektifler - Kısa odak uzaklıklı
 • Dar bakış açılı objektifler - Uzun odak uzaklıklı

20. Soru

Kamera doğrultusundaki nesnelerin, insanların ya da kameranın hareketinin hızını artıran objektifler hangisidir?

Cevap

Geniş açılı objektiflerle nesnelerin, insanların objektife doğru yaklaşma ya da uzaklaşma hareketinin hızı olduğundan daha fazlaymış gibi görünür. Bunun nedeni, geniş açılı objektif ile daha uzaktaymış gibi görünen nesne gerçekte o kadar uzakta olmadığından örneğin kameraya doğru yaklaştığında hızla büyüyerek gelmesi algıda bir yanılsama yaratmakta ve hızlıymış gibi algılanmaktadır. Yani, insanlar ya da nesneler kameraya doğru yaklaştıklarında hızla büyürler, kameradan geriye doğru hareket ettiklerinde hızla küçülürler ve bu da izleyicinin, hareketin hızını gerçekte olduğundan daha fazlaymış gibi algılamasına yol açar. Benzer şekilde, kameranın nesnelere doğru yaklaşma ya da uzaklaşma hareketinin hızı da olduğundan daha fazlaymış gibi görünür. Çünkü, geniş açılı bir objektifle örneğin öne doğru bir kaydırma hareketi sırasında kamera nesnelere yaklaştıkça kameraya yakın nesnelerin boyutları görüntüde hızlı bir biçimde büyür. Böylelikle kaydırma hareketinin hızı da olduğundan çok daha fazla abartılı olarak ortaya çıkar.


21. Soru

Dar açılı objektiflerin en önemli özelliği nedir?

Cevap

Dar açılı objektiflerin önemli bir özelliği; nesnelerin kameraya doğru ya da kameradan uzağa doğru olan hareketlerinde ya da kameranın nesnelere yaklaşıp uzaklaşma hareketinde hız etkisini azaltmasıdır. Bunun nedeni; hareket sırasında nesnelerin boyutlarının geniş açılı objektiflere göre daha yavaş biçimde derece derece değişmesidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi