Devre Analizi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Alternatif Akım Devrelerinin Analizi Ve Güç Hesaplamaları

1. Soru

AA devrelerinde kullanılabilecek analiz yöntemleri neleri kapsar?

Cevap

Kirchhoff yasaları, düğüm noktası yöntemi, çevre akımı yöntemi, süperpozisyon yöntemi, güç dönüşümü yöntemi ve Thevenin ve Norton teoremleri.


2. Soru

Rezonans nedir?

Cevap

Rezonans, devrenin belirli bir frekansta girdiği özel bir durumdur.


3. Soru

AA devrelerinin analizi için temel olarak ne yapılması gerekir?

Cevap

AA devrelerinin analizi için yapılması gereken, devrenin zaman düzleminden kompleks sayı düzlemine fazörler yardımıyla aktarılmasıdır.


4. Soru

Kirchhoff Yasaları nelerdir?

Cevap

Kirchhoff gerilim yasası ve Kirchhoff akım yasası olmak üzere iki temel Kirchhoff yasası vardır.


5. Soru

Kirchhoff gerilim yasasına göre kapalı bir yol üzerindeki gerilimlerin cebirsel toplamı kaçtır?

Cevap

Sıfırdır.


6. Soru

Süperpozisyon yöntemi nasıl kullanılır? 

Cevap

Bu yöntemde, devrede her aşamada bir kaynak yalnız bırakılır ve diğer kaynaklar öldürülür. Bulunmak istenilen değişken, fazör ortamında bulunur. Elde edilen sonuç zaman düzlemine çevrilir. Tüm kaynaklar için ilgili değişken (akım, gerilim vb.) zaman düzleminde ayrı ayrı bulunduktan sonra elde edilen sonuçlar yine zaman düzleminde toplanır.


7. Soru

Kaynak Dönüşümü Yöntemi nasıl kullanılır?

Cevap

Devrenin analizini kolaylaştırmak için DA devrelerinde kullanılan kaynak dönüşümü yöntemi AA devrelerinde de kullanılabilir. Bu yöntemde gerilim kaynağına seri bağlı yük (empedans), akım kaynağına paralel bağlı yük şekline dönüştürülebileceği gibi tam tersi de söz konusudur.


8. Soru

Thevenin veya Norton eşdeğerlerinin kullanımı nasıldır?

Cevap

Adım 1: Devre elemanı açık devre yapılarak devreden çıkarılır.
Adım 2: Açık devre yapılan uçlar arasındaki eşdeğer empedans bağımsız kaynaklar
öldürülerek hesaplanır. Bu hesaplanan empedans Thevenin Empedansı’dır.
Adım 3(Thevenin): Açık uçlar arasındaki açık devre gerilimi hesaplanır. Bu hesaplanan gerilim Thevenin Gerilimi’dir.              Adım 3(Norton): Açık uçlar kısa devre yapılarak kısa devre akımı hesaplanır. Bu
hesaplanan akım Norton Akımı’dir.
Adım 4: Elde edilen eşdeğer devrenin açık uçlarına çıkartılan devre elemanı bağlanarak sadeleştirilmiş devre üzerinde istenen akım veya gerilim bulunur.


9. Soru

Rezonans kavramından bahsetmek için neler olmalıdır?

Cevap

İçinde en az bir bobin ve bir kondansatör bulunduran devrelerde rezonans kavramından
bahsedilir.


10. Soru

Seri RLC Devreleri İçin Rezonans nasıldır?

Cevap

Seri RLC devrelerinde eşdeğer empedans direncin, kondansatörün ve bobinin empedansları toplamıdır.


11. Soru

Paralel RLC Devreleri İçin Rezonans nasıldır?

Cevap

Paralel RLC devrelerinde eşdeğer admitans, direncin, kondansatörün ve bobinin admitansları toplamıdır.


12. Soru

AA devrelerinde birim zamanda harcanan güç neden değişim gösterir?

Cevap

AA devrelerinde akım ve gerilim zamana bağlı değişken olduğu için birim zamanda harcanan güç de değişim gösterir.


13. Soru

Güç nelerin çarpımına eşittir?

Cevap

Güç, akım ile gerilimin çarpımına eşittir


14. Soru

Reaktif güç nedir?

Cevap

Ortalama güç, devre empedansının direnç bileşeni üzerinde oluşan güçtür. Ayrıca devrenin empedansının reaktans bileşeninden dolayı açığa çıkan bir kayıp güç söz konusudur. Bu kayıp güç reaktif güç olarak adlandırılır.


15. Soru

Reaktif Güç hangi sembol ile gösterilir?

Cevap

Q ile gösterilir.


16. Soru

Reaktif gücün birimi nedir?

Cevap

Volt Amper Reaktif'tir.


17. Soru

Kompleks Güç nedir?

Cevap

Ortalama güç ve reaktif gücü aynı anda gösteren karmaşık (kompleks) sayılı vektörel güç
ifadesine kompleks güç adı verilir.


18. Soru

Görünür Güç nedir?

Cevap

Görünür güç kompleks gücün mutlak değeridir.


19. Soru

Güç faktörü nedir?

Cevap

Güç faktörü ortalama gücün görünür güce olan oranıdır. İngilizce karşılığı olan Power
Factor’ün kısaltması PF ile gösterilir


20. Soru

Güç faktörünün düzeltilmesindeki amaç nedir?

Cevap

Güç faktörünün düzeltilmesindeki amaç devreye uygun ilave elektriksel yükü bağlayarak
devrenin harcadığı reaktif yani kayıp gücü azaltmak, diğer bir deyişle güç faktörünü yükseltmektir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi