Devre Analizi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Rl Ve Rc Devreleri

1. Soru

Direnç-kondansatör devresi (RC devresi) nedir?

Cevap

Direnç-kondansatör devresi (RC devresi) direnç ve kondansatörlerden oluşan, gerilim veya akım kaynağı tarafından beslenen bir elektrik devresidir.


2. Soru

RC devresinin doğal tepkisi nedir?

Cevap

Uzun süre bir DA akım veya gerilim kaynağı ile beslendikten sonra, herhangi bir t = t0 anında anahtarlama gibi eylemler ile kaynaklara bağlantısı değişmiş RC devrelerinde anahtar konumu değişmeden önceki zaman diliminde kondansatör açık devre gibi davranır. Anahtarın konumunun değiştirilmesinden sonra ise devrenin tüm bağımsız kaynaklarla ilişkisi kesiliyorsa ortaya çıkan akım ve gerilim davranışı RC devresinin doğal tepkisi olarak adlandırılır


3. Soru

Direnç-bobin devresi (RL devresi) nedir?

Cevap

Direnç-bobin devresi (RL devresi) direnç ve bobinden oluşan, gerilim veya akım kaynağı tarafından beslenen bir elektrik devresidir.


4. Soru

RL devresinin doğal tepkisi nedir?

Cevap

Uzun süre bir DA akım veya gerilim kaynağı ile beslendikten sonra, herhangi bir t = t0 anında anahtarlama gibi eylemler ile kaynaklara bağlantısı değişmiş RL devrelerinde anahtar konumu değişmeden önceki zaman diliminde bobin kısa devre gibi davranır. Anahtarın konumunun değiştirilmesinden sonra ise devrenin tüm bağımsız kaynaklarla ilişkisi kesiliyorsa ortaya çıkan akım ve gerilim davranışı RL devresinin doğal tepkisi olarak adlandırılır


5. Soru

Anahtarlama fonksiyonları nedir?

Cevap

Birinci dereceden devrelere ani bir kaynak bağlanması sonucunda devrenin analizini
yapmak için kullanılan fonksiyonlar anahtarlama fonksiyonları olarak adlandırılır.


6. Soru

En çok kullanılan anahtarlama fonksiyonu nedir?

Cevap

En çok kullanılan anahtarlama fonksiyonlarından biri de birim basamak fonksiyonu’dur.


7. Soru

Genel birim basamak fonksiyonu nasıl değerler alır?

Cevap

Genel birim basamak fonksiyonu u(t) ile gösterilir. u(t) fonksiyonu, t’nin negatif değerleri için 0, pozitif değerleri için 1 değerini alırken, t = 0 için tanımsızdır.


8. Soru

Tüm tepki nedir?

Cevap

Uzun süre bir DA akım veya gerilim kaynağı ile beslendikten sonra, anahtarlama gibi eylemler ile kaynaklara bağlantısı değişmiş devrelerde, anahtarın konum değiştirmesinden sonra hala bir kaynakla bağlantı devam ediyorsa, devrenin akım ve gerilim davranışının belirlenmesinde doğal tepkinin yanında kaynak etkisiyle oluşan zorlanmış tepkinin de dikkate alınması gerekir. Devrede oluşan doğal tepki ve zorlanmış tepkinin toplamı tüm tepki olarak adlandırılır.


9. Soru

RL ve RC devreleri nasıl devrelerdir?

Cevap

RL ve RC devreleri tek tip depolama elemanına sahip birinci
derece homojen diferansiyel denklemlerle ifade edilen birinci dereceden devrelerdir


10. Soru

Zaman sabiti ne ile gösterilir?

Cevap

Zaman sabiti ? ile gösterilir, birimi sn’dir.


11. Soru

RC devrelerinde şarj/deşarj esnasında kondansatör enerjisinin %63 değişim göstermesi
için gereken süre neye eşittir?

Cevap

RC devrelerinde şarj/deşarj esnasında kondansatör enerjisinin %63 değişim göstermesi
için gereken süre devrenin zaman sabitine eşittir.


12. Soru

RC devrelerinde birden fazla kondansatör veya direnç bulunması durumunda hesaplama nasıl yapılır?

Cevap

RC devrelerinde birden fazla kondansatör veya direnç bulunması durumunda zaman sabiti
hesaplanırken bu elemanların Thevenin eşdeğer bulma yöntemi kullanılarak elde edilen eşdeğerleri kullanılır.


13. Soru

Üzerinde enerji depolanan bir bobin için iL(0) neye eşit değildir?

Cevap

Üzerinde enerji depolanan bir bobin için iL(0) ? 0 olduğu unutulmamalıdır.


14. Soru

RL devrelerinde birden fazla bobin veya direnç bulunması durumunda zaman sabiti nasıl hesaplanır?

Cevap

RL devrelerinde birden fazla bobin veya direnç bulunması durumunda zaman sabiti hesaplanırken bu elemanların Thevenin eşdeğer bulma yöntemi kullanılarak elde edilen eşdeğerleri kullanılır.


15. Soru

Elektrik devrelerinde, birim basamak fonksiyonu ne için kullanılır?

Cevap

Elektrik devrelerinde, birim basamak fonksiyonu akım ya da gerilimdeki ani değişimleri ifade etmek için kullanılır.


16. Soru

Genel birim basamak fonksiyonu zaman ekseninde t0 kadar sağa kaydırıldığında ne elde edilir?

Cevap

Genel birim basamak fonksiyonu zaman ekseninde t0 kadar sağa kaydırıldığında u(t – t0) birim basamak fonksiyonu elde edilir.


17. Soru

u(t – t0) fonksiyonu,t – t0’ın negatif değerleri için nasıldır?

Cevap

(t < t0) 0 olarak değer alır.


18. Soru

u(t – t0) fonksiyonu  t – t0’ın pozitif değerleri için nasıl değer alır?

Cevap

u(t – t0) fonksiyonu  t – t0’ın pozitif değerleri için  (t > t0) 1 değerini alır.


19. Soru

u(t – t 0) fonksiyonu t = t 0 için nasıl değer alır?

Cevap

u(t – t 0) fonksiyonu t = t 0 için tanımsızdır


20. Soru

u(t) birim basamak fonksiyonunun sabit bir voltaj değeri ile çarpılmasıyla elde edilen
girdi ne ile aynı işleve sahiptir?

Cevap

u(t) birim basamak fonksiyonunun sabit bir voltaj değeri ile çarpılmasıyla elde edilen girdi bu potansiyel farkı sağlayan bir voltaj kaynağının t = 0 anındaki anahtarlama ile devreye bağlanması ile aynı işlevdedir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi