Büro Teknolojileri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Büro Donanımları Ve Çevrimiçi Teknolojiler

1. Soru

Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan çevrimiçi haberleşme araçlarını sıralayınız?

Cevap

Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan çevrimiçi haberleşme araçlarını Skype, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger ve Telegram olarak sıralanabilir.


2. Soru

Kaç yıllarında Microsoft şirketi Skype’ı satın almış ve Messenger hizmetlerini kullanımdan kaldırarak Skype’a taşımıştır?

Cevap

2011 yılında Microsoft şirketi Skype’ı satın almış ve 2013 Nisan ayında Messenger hizmetlerini kullanımdan kaldırarak Skype’a taşımıştır.


3. Soru

Hız ve güvenlik odaklı, bulut tabanlı çalışan ücretsiz bir anlık mesajlaşma ve VoIP servisi hangisidir?

Cevap

Telegram, hız ve güvenlik odaklı, bulut tabanlı çalışan ücretsiz bir anlık mesajlaşma ve VoIP servisidir.


4. Soru

Mal ve hizmetlerin tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasına ne denir?

Cevap

E-ticaret.


5. Soru

“Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır”. Belirtilen tanım hangi organizasyon tarafından elektronik ticaret için yapılmaktadır, belirtiniz?

Cevap

WTO (Dünya Ticaret Organizasyonu)’ya göre elektronik ticaret “Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır”.


6. Soru

OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) elektronik ticaret sürecini hangi şeklinde sıralamıştır, belirtiniz?

Cevap

OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) elektronik ticaret sürecini ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi, firmaların elektronik ortamda buluşması, ödeme sürecinin yerine getirilmesi, taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi, satış sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi şeklinde sıralamıştır.


7. Soru

Özel sektörde e-ticaret için kaç temel yaklaşım bulunmaktadır, belirtiniz?

Cevap

Özel sektörde e-ticaret için 4 temel yaklaşım vardır. Bunlar:

 • B2B: işletmeden işletmeye (business to business)
 • B2C: işletmeden tüketiciye (business to customer)
 • C2C: tüketiciden tüketiciye (customer to customer)
 • C2B: tüketiciden işletmeye (customer to business) ve olarak adlandırılabilir.

8. Soru

Amazon’dan (www.amazon.com) bir kitap ya da Hepsi Burada’dan (www.hepsiburada.com) bir cep telefonu aldığınızda ne tür bir e-ticaret işlemi yapmış olursunuz, belirtiniz?

Cevap

İşletmeden tüketiciye (B2C) e-ticaret bir işletme ürün ve hizmetlerini bireylerden oluşmuş müşterilere sattığı zaman oluşur. Örneğin siz Amazon’dan (www.amazon.com) bir kitap ya da Hepsi Burada’dan (www.hepsiburada.com) bir cep telefonu aldığınızda bu tür bir işlem yapmış olursunuz.


9. Soru

Bir işletme ürettiği ürünleri diğer bir işletmeye internet üzerinden satarsa bu işlem nasıl bir e-ticaret olur?

Cevap

Bir işletme ürettiği ürünleri diğer bir işletmeye internet üzerinden satarsa bu işlem işletmeler arası (B2B) e-ticaret olur.


10. Soru

E-ticarette “geleneksel” ticaret ilkelerine ek olarak üç grupta ele alınabilen faktörlerin neler olduğunu belirtiniz?

Cevap

E-ticarette “geleneksel” ticaret ilkelerine ek olarak bazı faktörlere de dikkat etmek gerekir. Bu faktörler üç grupta ele alınabilir (Haag vd. 2007):

 • İşi (ürünü, hizmetleri) ve müşterileri anlamak
 • Müşterileri bulmak ve onlarla ilişkiler kurmak
 • Parayı kolay ve güvenli bir şekilde aktarabilmek

11. Soru

İşletmeden işletmeye e-ticaret yaklaşımında (B2B) müşteriler büyük alımlar yaptığı için hangi sistemi kullanırlar?

Cevap

İşletmeden işletmeye e-ticaret yaklaşımında (B2B) müşteriler büyük alımlar yaptığı için Elektronik Veri Değiştirme (EDI) adı verilen sistemi kullanırlar.


12. Soru

E-ticarete ilişkin efsaneleşmiş ön yargılar ne şekilde değerlendirilebilir, belirtiniz?

Cevap

E-ticarete ilişkin efsaneleşmiş ön yargılar kısaca şöyle değerlendirilebilir: (Özmen, 2003):

 • E-ticaret kolay bir iş değildir.
 • E-ticaret ucuz bir iş hiç değildir.
 • Sanılanın aksine herkes bu işe henüz girmemiştir.
 • Göstergeler, e-ticaretin abartıldığı kadar kazançlı bir iş olmadığı yönündedir.
 • Rekabette fırsat eşitliği sağladığını söylemek pek gerçekçi değildir.
 • Aracıları ortadan kaldırmamış, tam tersine, sanal aracılık bir e-iş modeli olarak gelişmiştir.
 • Kitle pazarlamasının sonunu getirmemiştir. Kitlesel tanıtım, en azından web sitesinin adını duyurmak için hala yoğun olarak kullanılmaktadır.
 • Ürün ve hizmetleri standartlaştırmamıştır. Bunun aksini söylemek daha isabetli bir yargı olabilir. Çünkü yeni teknolojilerle kişiye özelleştirilmiş ürün ve hizmet sunumu olanakları artmıştır.

13. Soru

Çevrimiçi para transferi araçlarından olan sanal kredi kartını açıklayınız?

Cevap

Sanal Kredi Kartı: Sanal kredi kartları internet gibi ortamlarda insanların güvenli bir şekilde satın alma işlemlerini gerçekleştirmek üzere, bankaların çıkarttıkları kredi kartı yerine kullanılan kartlardır. Sanal kredi kartları bankalar tarafından sanal olarak kullanılmak üzere tanımlanır, fiziki olarak bir kart bulunmasa da sanal kartlar da kredi kartı numarasına, son kullanma tarihine ve bir limite sahiptirler. Sanal kredi kartlarına limit aktarımı aynı banka üzerindeki başka kartlarla veya hesaplarla ilişkilendirilerek yapılır. Bu limit internet üzerinden yapılacak işleme göre kullanıcı tarafından belirlenir ve işlem sonrasında sıfırlanır.


14. Soru

Çevrimiçi para transferi araçlarından olan EFT (Elektronik Fon Transferi) ve Havale'yi açıklayınız? 

Cevap

EFT (Elektronik Fon Transferi) ve Havale: Para transferi banka hesaplarının kullanılmasıyla da yapılabilmektedir. Havale aynı banka üzerindeki hesaplardan yapılan para transferi iken EFT (elektronik fon transferi) ile farklı bankalardaki hesaplar arası para aktarımı sağlanmaktadır. İnternet üzerinden yapılan ticari işlemlerde havale ve EFT yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) kullanımına geçiş ile para transferi uluslar arası ölçekte hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleşmektedir.


15. Soru

E-devlet üzerinden genel olarak hangi hizmetler sunulmaktadır, belirtiniz?

Cevap

E-devlet üzerinden genel olarak şu hizmetler sunulmaktadır:

 • E-hizmetler kapsamında sorgulama, başvuru ve ödeme işlemleri
 • Kurumlar kapsamında resmi kurumların hizmetleri ve iletişim bilgileri
 • Belediyeler kapsamında belediyelerin sundukları hizmetler ve iletişim bilgileri
 • Firmalar kapsamında şirketlerdeki fatura ve abonelik bilgilerine erişim
 • Hızlı çözüm kapsamında şikayet, öneri, soru ve isteklerin iletimi

16. Soru

E-devletteki resmi kurumların hizmetleri hangi ana başlıklar altında sunulmaktadır, belirtiniz?

Cevap

E-devletteki resmi kurumların hizmetleri şu ana başlıklar altında sunulmaktadır:

 • Adalet
 • Çevre, Tarım ve Hayvancılık
 • Devlet ve Mevzuat
 • Eğitim
 • Genel Bilgiler
 • Güvenlik
 • İş ve Kariyer
 • Kişisel Bilgiler
 • Sağlık
 • Sosyal Güvenlik ve Sigorta
 • Şikayet ve Bilgi Edinme
 • Telekomünikasyon
 • Trafik ve Ulaşım
 • Vergi, Harç ve Cezalar

17. Soru

Elektronik imza kullanıcılarına hangi temel özellikleri sağlamaktadır?

Cevap

Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır:

 • Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek,
 • Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak,
 • İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek.

18. Soru
 • Sosyal ağ sitesi olmasının yanında iş hayatına yönelik olmasıyla diğerlerinden farklılaşır.
 • Bu siteyi kullanan kişileri iş arayanlar, çalışanlar ve işverenler olarak ayırmak mümkündür.
 • Buradaki arkadaş kavramı daha çok iş arkadaşları veya okul arkadaşları gibi düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen özellikler hangi sosyal ağ sitesi için söylenebilir?

Cevap

Linkedin (Orijinal site: LinkedIn)


19. Soru

Sosyal filtrelerden olan Paper.li'nin nasıl bir araç olduğunu açıklayınız?

Cevap

Paper.li: Paper.li kullanıcıların bilgisayarlarında kullanabildiği bir sosyal filtreleme aracıdır. Paper.li sayesinde kullanıcılar seçtikleri Facebook, Twitter ve Google+ kişilerinden gelen paylaşımları, mesajları, resimleri veya videoları tek bir pencere üzerinden görebilmektedir. Paper.li’de bunların yanında siteler (RSS) eklenerek takip edilen sitelere bir pencereden ulaşılabilmekte, güncel olarak takip edilmektedir. Paper.li sunduğu pencereyi gazete teması şeklinde sunmakta ve zengin bir görüntü içeriği bulunmaktadır. Bir anlamda kullanıcılar Paper.li yardımıyla kendi seçtikleri alanlarda ve kendi seçtikleri kişilerin paylaşımlarıyla kişisel gazetelerini oluşturmaktadır.


20. Soru

Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kullanılması nasıl faydalar sağlamaktadır, açıklayınız?

Cevap

Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kullanılması birtakım faydalar sağlamaktadır. Bunlar:

 • İhtiyaç duyulan belgelere kısa sürede hızlıca ulaşılmaktadır.
 • Kağıt, toner vb. gibi kırtasiye ürünlerinin daha az kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
 • İş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır.
 • Belgeler kısa süre içinde gerekli yerlere ulaştırılmaktadır.
 • Belge akışı güvenli şekilde yapılmaktadır.
 • Son olarak şeffaflık ve standartlaştırma sağlanmaktadır.

Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi