Yerel Yönetimler Dersleri

Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleridir. Yerel Yönetimler Önlisans Programı da artan bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış yerel yönetimlerde çalışabilecek personel yetiştirmek amaçlamaktadır. Yerel Yönetimler Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, belediyeler, il özel idareleri ve valilikler ve bunlara bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde çalışabilirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm101u Almanca 1
bil101u Temel Bilgi Teknolojileri 1
fra101u Fransızca 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
huk107u Türk Anayasa Hukuku
ing101u Ingilizce 1
ikt101u İktisada Giriş
muh101u Genel Muhasebe
sos113u Davranış Bilimleri 1
mat103u Genel Matematik
ikt107u Genel Ekonomi

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm102u Almanca 2
bil102u Temel Bilgi Teknolojileri 2
fra102u Fransızca 2
ing102u Ingilizce 2
hit102u Halkla İlişkiler
sos114u Davranış Bilimleri 2
işl104u Yönetim ve Organizasyon
kmt102u Kentsel ve Çevresel Koruma
kmt106u Restorasyon ve Koruma İlkeleri
siy102u Türk Siyasal Hayatı

4.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar202u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
tür202u Türk Dili 2
ikt402u Türkiye Ekonomisi
huk210u İdare Hukuku
işl202u Kamu Yönetimi
mly392u Mahalli İdareler Maliyesi
yyt202u Yerel Yönetimler
Yaz Okulu - Ders Ekle Sil
20 Haziran 2022 Pazartesi