Veritabanı Programlama Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Dağınık Veritabanı Sistemleri

Bulut Bilişim

1- Bulut bilişim ne anlama gelmektedir?

Cevap: Bulut bilişim, tek bir yerel sunucunun ya da kişisel bir cihazın kaynağına bağlı olarak yapılan hesaplama yerine birden fazla cihazın kaynaklarını beraber kullanarak hesaplama yapma işi olarak tanımlanabilir.

2- Anaçatı bilgisayarlar nasıl bir bilgisayar türüdür?

Cevap: Anaçatı bilgisayarlar, (mainframe) yüzlerce kullanıcıya aynı zamanda farklı hizmetler verebilen içerisinde çok sayıda işlemci ve sabit disk barındıran güçlü ve pahalı bilgisayarlardır.

3- Bulut bilişim sistemleri erişim modellerine göre kaça ayrılırlar ve bunlar nelerdir?

Cevap: Bulut bilişim sistemleri erişim modellerine göre dörde ayrılırlar. Bu sınıflandırma genel bulut, topluluk bulut, özel bulut ve karma bulut şeklindedir.

4- En az iki veya daha fazla özel, topluluk veya genel bulut yapılarının birleşerek oluşturduğu yapılar hangi bulut yapılarıdır?

Cevap: Karma bulut

5- Bulut bilişim hizmet modelleri kaç gruba ayrılır ve nelerdir?

Cevap: Bulut bilişim hizmet modelleri üç gruba ayrılabilir. Bunlar; hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform, hizmet olarak yazılım olarak sıralanabilir.

6- Amazon EC2, Amazon Web Services, BlueLock, PrimaCloud gibi uygulamalar hangi tür bulut bilişim modelidir?

Cevap: Amazon EC2, Amazon Web Services, BlueLock, PrimaCloud gibi uygulamalar bulut bilişim hizmet modellerinin hizmet olarak altyapı türündeki uygulamalarıdır.

7- ActiveState Stackato, Apprenda, Amazon Elastic Beanstalk, Microsoft Azure, Centurylink Appfog, CloudControl dotCloud, Engine Yard, Google App Engine, IBM Bluemix, Pivotal Cloud Foundry, Red Hat OpenShift, Heroku gibi ürünler hangi tür bulut bilişim modelidir?

Cevap: ActiveState Stackato, Apprenda, Amazon Elastic Beanstalk, Microsoft Azure, Centurylink Appfog, CloudControl dotCloud, Engine Yard, Google App Engine, IBM Bluemix, Pivotal Cloud Foundry, Red Hat OpenShift, Heroku gibi ürünler bulut bilişim hizmet modellerinin hizmet olarak platform türündeki ürünleridir.

8- Salesforce, Workday, Netsuite, ServiceNow, Athenahealth, Microsoft Office Online, Google Apps, Concur, Citrix GoToMeeting, Cisco WebEx gibi yazılımlar hangi tür bulut bilişim modelidir?

Cevap: Salesforce, Workday, Netsuite, ServiceNow, Athenahealth, Microsoft Office Online, Google Apps, Concur, Citrix GoToMeeting, Cisco WebEx gibi yazılımlar bulut bilişim hizmet modellerinin hizmet olarak yazılım türündeki yazılımlarıdır.

Nosql Yapıları

9- NoSQL kavramı ne anlam ifade etmektedir?

Cevap: NoSQL kavramı, internete yüklenen ve gün geçtikçe artan veriyi depolayabilmek, yüksek sayıdaki kullanıcıların anlık taleplerine cevap vermek amacı ile ortaya çıkmış yatay olarak ölçeklendirilebilen veritabanı sistemlerine verilen genel isimdir.

10- NoSQL yapıları ne özelliğinden dolayı ilişkisel veri tabanlarının uyduğu kurallara uymayabilirler?

Cevap: NoSQL yapılarında hareket kavramı bulunmadığından ilişkisel veri tabanlarının uyduğu kurallara uymayabilirler.

11- CAP teoremi ya da bir diğer adı ile Brewer teoremi neyi ifade etmektedir?

Cevap: CAP teoremi ya da bir diğer adı ile Brewer teoremi dağıtık sistemlerin aynı anda tutarlılık, ulaşılabilirlik ve bölünebilme toleransı koşullarına sahip olamayacağını söyler.

12- NoSQL veritabanı tipleri nelerdir?

Cevap: Çizge Tabanlı NoSQL Yapıları, Anahtar-Değer Tabanlı NoSQL Yapıları, Sütun Tabanlı NoSQL Yapıları, Belge Tabanlı NoSQL Yapıları.

13- Sosyal ağlar, öneri motoru uygulamaları, mekânsal veri ve haritalama gibi konularda oldukça iyi sonuçlar veren NoSQL veritabanı tipi hangisidir?

Cevap: Çizge tabanlı veritabanı yapıları, en iyi sonuçları verilerin birbirleri ile ilişkili olarak tutulması gerektiği zamanlarda verir. Örneğin sosyal ağlar, öneri motoru uygulamaları, mekânsal veri ve haritalama gibi konularda oldukça iyi sonuçlar vermektedir.

14- Çizge tabanlı veritabanı ürünlerine örnek olarak neler verilebilir?

Cevap: Çizge tabanlı veritabanı ürünlerine örnek verecek olursak Neo4J,ArangoDB, FlockDB, Infinite Graph, Sparksee, TITAN, InfoGrid, HyperGraphDB, Trinity gibi ürünleri sıralayabiliriz.

15- Anahtar-değer tabanlı veritabanı ürünlerine örnek neler verilebilir?

Cevap: Anahtar-değer tabanlı veritabanı yapılarına örnek olarak Redis, Riak, Amazon DynamoDB verilebilir.

16- Sütun tabanlı NoSQL yapılarının kullanım alanları sıklıkla nelerdir?

Cevap: Sütun tabanlı NoSQL yapıları içerik yönetim sistemleri, blog platformları, sosyal medya, işlem kaydı analiz motorları gibi yapılarda sıklıkla kullanılırlar.

17- Sütun Tabanlı NoSQL Yapılarını kullanan ürünlere örnek olarak neler verilebilir?

Cevap: Cassandra, Apache Hadoop HBase

18- MongoDB isimli ürün hangi tip veritabanına örnektir?

Cevap: Belge tabanlı NoSQL yapıları

Google Bigquery

19- Google BigQuery’nin bu kadar büyük veriler içerisinde bu kadar hızlı sorgulara cevap vermesinin altında yatan teknolojinin adı nedir?

Cevap: Google BigQuery’nin bu kadar büyük veriler içerisinde bu kadar hızlı sorgulara cevap vermesinin altında yatan teknoloji yine Google tarafından geliştirilmiş olan Dremel altyapısıdır.

20- Google BigQuery yapısı üzerinde bulunan bileşenler nelerdir?

Cevap: Google BigQuery yapısı üzerinde projeler, veri bloğu, tablolar ve işler olmak üzere dört temel bileşen vardır.

Sıra-(Soruid) 1-(920327) 2-(920332) 3-(920335) 4-(920338) 5-(920343) 6-(920344) 7-(920348) 8-(920351) 9-(920383) 10-(920387) 11-(920390) 12-(920401) 13-(920407) 14-(920409) 15-(920413) 16-(920414) 17-(920416) 18-(920420) 19-(920423) 20-(920425)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi