Veritabanı Programlama Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Hareket Yönetimi ve Eşzamanlılık Kontrolü

Hareket ve Özellikleri

1- Veri tabanları hareket yönetimi için hangi özelliklere sahip olmalıdırlar?

Cevap: Veri tabanları hareket blokları ACID olarak kısaltılmış olan dört özelliğe sahip olmalıdır. Bölünmezlik, tutarlılık, izolasyon ve devamlılık.

2- Kısıtların dışına çıkıldığı durumda veritabanı yönetim sistemi (VTYS) tarafından değişikliklere izin verilmemesi hareket yönetimi için gerekli olan kurallardan hangisini içermektedir?

Cevap: Tutarlılık

3- MS SQL Server VTYS’nin hareket yönetimi için hangi modlarda destek sağlamaktadır?

Cevap: MS SQL Server VTYS, otokayıt (autocommit), açık (explicit) ve örtük (implicit) olmak üzere üç farklı modda hareket desteği sağlamaktadır.

4- Rollback ve Commit ifadeleri kısaca ne anlamlara gelmektedir ve hangi durumlar için kullanılırlar?

Cevap: Bir hareket bloğunun veritabanı üzerinde gerçekleştirdiği değişikliklerin kalıcı hâle getirilmesi için commit (kalıcı yap); değişikliklerin geri alınması için ise rollback (geri al) ifadesi kullanılır.

5- Açık hareket modu neden daha çok tercih edilen bir hareket yönetim modudur?

Cevap: Bir hareket bloğunun başarılı ya da başarısız olması sonucunda hangi işlemlerin yapılacağı uygulama geliştirici tarafından açık birşekilde kontrol edilebilir.

Eş Zamanlılık ve Eş Zamanlılık Problemleri

6- Eş zamanlılık problemlerini ne gibi durumlar ortaya çıkarmaktadır?

Cevap: VTYS’lerde aynı anda birden fazla oturum üzerinden aynı kaynaklara erişilmeye çalışılması eş zamanlılık problemlerini ortaya çıkarmaktadır.

7- Eş zamanlılık problemleri hangi gruplar altında toplanmaktadırlar?

Cevap: Eş zamanlılık problemleri genel olarak kayıp güncelleme, kirli okuma, tekrarlanamayan okuma ve hayalet okuma olmak üzere dört ana grupta toplanmaktadırlar.

8- Bir hareket tarafından değiştirilmiş fakat kalıcı olarak veritabanına kaydedilmemiş bir verinin başka bir hareket tarafından geçerli bir veri gibi okunması hangi eş zamanlılık problem grubu altında yer almaktadır?

Cevap: Kirli Okuma

İzolasyon Seviyeleri

9- İzolasyon düzeyleri VTYS’lerde ne amaçla kullanılmaktadır?

Cevap: İzolasyon düzeyleri, eş zamanlı olarak çalışan hareketlerin birbirlerini nasıl etkilemesi gerektiğinin belirtilmesinde kullanılmaktadır. Bir hareket içinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda kayıtlar üzerinde meydana gelen değişikliklerin, eş zamanlı olarak aynı kayıtlar üzerinde işlem gerçekleştiren hareketler tarafından nasıl ele alınması gerektiğinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır.

10- MS SQL Server VTYS’de bulunan izolasyon seviyeleri nelerdir?

Cevap: Kaydedilmiş okuma, kaydedilmemiş okuma, tekrarlanabilir okuma, serileştirilebilir, anlık görüntü.

11- Hangi izolasyon düzeyi en kısıtlayıcı izolasyon düzeyidir?

Cevap: Serileştirilebilir

12- En düşük kısıtlamaya sahip izolasyon düzeyi hangisidir?

Cevap: Kaydedilmemiş okuma

Kilitleme Yönetimi

13- Kilitleme işlemi nedir?

Cevap: Veritabanı kaynakları ya da kayıtlara başka oturum ya da hareketler tarafından yapılacak eş zamanlı erişimin engellenmesi işlemidir.

14- VTYS’lerde kilit modu ne anlama gelmektedir?

Cevap: Eş zamanlı hareketlerin veritabanı sunucusu kaynaklarına ne şekilde erişilebileceğinin belirlenmesidir.

15- Temel olan kilit modları nelerdir?

Cevap: Temel olarak iki ana kilit modu vardır: Paylaşılan kilit modu ve ayrıcalıklı kilit modu.

16- MS SQL Server VTYS üç adet ek kilit modu daha sağlamaktadır.Bunlar nelerdir?

Cevap: Şema kararlılık kilit modu, şema değiştirme kilit modu ve toplu güncelleştirme kilit modu.

17- Paylaşılan kilit modunun kısaltması nedir?

Cevap: S

18- MS SQL Server VTYS Kilitlenebilir Kaynaklarda ‘Metadata’ neyi ifade etmektedir?

Cevap: Sistem Üstverisi

Kilitlenme

19- Kilitlenme ne zaman oluşmaktadır?

Cevap: Kilitlenme, iki ya da daha fazla hareketin aynı kaynaklara erişim gerçekleştirmek istediği durumlarda meydana gelmektedir.

20- Sistemde bir kilitlenme olup olmadığı nasıl kontrol edilir?

Cevap: Kilitlenmeyi önlemek amacıyla kilitlenme izleyicisi adındaki sistem görev izleyicisi her beş saniyede bir yürütülür. Böylece sistemde bir kilitlenme olup olmadığı kontrol edilmiş olur.

Sıra-(Soruid) 1-(916072) 2-(916076) 3-(916077) 4-(916080) 5-(917522) 6-(917525) 7-(917527) 8-(917533) 9-(917535) 10-(917540) 11-(917554) 12-(917558) 13-(917562) 14-(917567) 15-(917572) 16-(917575) 17-(917580) 18-(917584) 19-(917590) 20-(917594)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi