Veritabanı Programlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Saklı Yordam ve Fonksiyon Kullanımı

Sistem Saklı Yordamları

1- Katalog Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap: Katalog Saklı Yordamları (Catalog Stored Procedures) Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) uygulamalarını sistem tablolarındaki değişimlerinden izole etmek için kullanılmaktadır.

2- Değişen Veri Yakalama Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap: Değişen Veri Yakalama Saklı Yordamları (Change Data Capture Stored Procedures) Değişen veri yakalama nesnelerini aktif- pasif hâle getirme veya raporlama için kullanılmaktadır.

3- İmleç Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap: İmleç Saklı Yordamları (Cursor Stored Procedures) İmleç uygulamaları için kullanılmaktadır.

4- Veritabanı Motoru Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap: Veritabanı Motoru Saklı Yordamları (Database Engine Stored Procedures) SQL sunucu veritabanı motorunun bakımı için kullanılmaktadır.

5- Veritabanı E-mail Saklı Yordamı hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap: Veritabanı E-mail Saklı Yordamı (Database Mail Stored Procedures)(T-SQL) SQL sunucu oluşumlarından e-mail atmak için kullanılmaktadır.

6- XML Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap: XML Saklı Yordamları (XML Stored Procedures) XML dosya yönetimi için kullanılmaktadır.

7- Yerel saklı yordamların özellikleri nelerdir?

Cevap: Yerel saklı yordamlar, kullanıcı tarafından oluşturulan saklı yordamlar olduğundan kullanıcı tabanlı saklı yordamlar olarak da adlandırılır. Saklı yordamlar ile farklı SQL yığınları hızlı bir biçimde kullanıcıların ortak kullanımına açılmışolur. Saklı yordamlar, veritabanı programlamada performansı yüksek işler yapmak için kullanılan kritik araçlardan birisidir.

8- Yerel Saklı Yordamlar Yardımcı ile nasıl oluşturulur?

Cevap: SQL Server Management Studio’da kullanıcıların sql sorgu ve nesne oluşturmalarına yönelik yardımcılar kullanılarak hızlı bir şekilde yazılabilmektedir. Bunun için Object Explorer üzerin- de ilgili nesne üzerinde sağfare tuşuna tıklanarak şablon kodlara ulaşılabilir. Örneğin bir saklı yordam yazmak için Database → Bilişim → Programmability → Stored Procedure kısmına gidilerek Stored Procedure ifadesi üzerinde sağ fare tuşuna tıklanarak New Stored Procedure seçeneğine basıldığında şablon bir stored procedure kodu yeni bir sorgu ekranında açılacaktır.

9- Yerel saklı yordamların amacı nedir?

Cevap: Yerel saklı yordamların amacı daha önceden optimize edilmişkomut kümelerinin oluşturulmasıdır. Ancak önemli bir işlevi ise özellikle istemcilerin standart isteklerine ya- nıt verecek yapılardır. Örneğin bir web sayfası kullanıcısı ya da bir banka terminalindeki yazılımın talep ettiği veriyi istemciye ulaştırmasıdır. Bu açıdan bakıldığında saklı yordam- lar kullanıcıların veri isteklerini hızlı olarak hazırlayan ve gönderen yapılardır. Bir saklı yordam, istemciden bir veya daha fazla parametreyi alarak standartlaştırılmışsorgu ifade- lerini çalıştırır. Çalıştırılan sorgular ile istemciye bir değer ya da bir tablo döndürülebilir, veri ekleme, güncelleme ya da silme işlemi yapılabilir.

Sistem Fonksiyonları

10- Kümeleme Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap: Kümeleme Fonksiyonları (Aggregate Functions), belli bir veri kümesinde işlem yapıp tek değer döndüren; Avg (ortalama alır), Count (veri kümesi satır sayısını döndürür) vb. fonksiyonlardır.

11- Yapılandırma Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap: Yapılandırma Fonksiyonları (Configuration Functions), sunucunun mevcut yapılandırılması hakkında bilgi veren; @@Servername (sunucu adı), @@version (SQL sunucu sürümü) vb. fonksiyonlardır.

12- İmleç Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap: İmleç Fonksiyonları (Cursor Functions), imleçler ile ilgili veri döndüren fonksiyonlardır.

13- Tarih ve zaman fonksiyonları (Date and Time Functions), tarih ve zaman üzerinde işlemler yapan ve karakter, nümerik değer veya tarih bilgisi döndüren; Getdate (tarih al), Month (ay) vb. fonksiyonlardır.Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap: Tarih ve zaman fonksiyonlar (Date and Time Functions), tarih ve zaman üzerinde işlemler yapan ve karakter, nümerik değer veya tarih bilgisi döndüren; Getdate (tarih al), Month (ay) vb. fonksiyonlardır.

14- Matematiksel Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap: Matematiksel Fonksiyonlar (Mathematical Functions), girdi değerlerine bağlı nümerik değer döndüren; Log(logaritma), Abs (mutlak değer) vb. fonksiyonlardır.

15- Metaveri Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap: Metaveri Fonksiyonları (Metadata Functions). veritabanı ve veritabanı nesneleri üzerinde bilgi döndüren; Object_Id(Nesne numarası), Object_Name(Nesne Adı) vb. fonksiyonlardır.

16- Güvenik Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap: Güvenlik Fonksiyonları (Security Functions), kullanıcılar ve rolleri hakkında bilgi döndüren; User_Id (kullanıcı numarası), User_Name (kullanıcı adı) vb. fonksiyonlardır.

17- Dizgi Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap: Dizgi Fonksiyonları (String Functions), dizgiler üzerinde işlemler yapan; Len (dizgi uzunluğu), Reverse (dizgiyi tersine çeviren) vb. fonksiyonlardır.

18- Sistem ile ilgili statiksel Fonksiyonları ne tür fonksiyonlardır?

Cevap: Sistem ile ilgili statiksel Fonksiyonlar (System Statistical Functions), istatiski bilgi sağlayan; @@Total_Errors (toplam hata sayısı), @@Total_Read (toplam okuma sayısı) vb. fonksiyonlardır.

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

19- 19 Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ne tür nesnelerdir?

Cevap: Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, kullanıcılar tarafından tanımlanan tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılan ilişkisel veritabanı nesneleridir. SQL sunucu içerisinde tanımlı olmayan fonksiyonları hazırlamak için kullanıcı tanımlı fonksiyonlar kullanılır. Saklı yor- damlardan farkı bu bölümün başında verilmiştir. Örnek veritabanı olan Bilisim veritaba-nımızın üzerinde yer alan kullanıcı tanımlı fonksiyonlara erişebilmek için, nesne tarayıcı penceresinde “Bilisim → Programmability → Functions” dizininden erişebiliriz.

20- MIN(), MAX(), AVG(), SUM() fonksiyonları hangi tip fonksiyonlara örnektir?

Cevap: Kullanıcı tanımlı fonksiyonların sık kullanılmayan türüdür. Sistem fonksiyonları altında bulunan MIN(), MAX(), AVG(), SUM() vb. fonksiyonlar bu tip fonksiyonlara örnektir. Ancak sistem fonksiyonları altında bulunan kümeleme fonksiyonları, ihtiyaç olan bir iş- lem için yeterli değil ise kullanıcı tanımlı fonksiyon tanımlanır. Kümeleme fonksiyonları diğer SQL fonksiyonlar gibi oluşturulmazlar. NET platformunda yeni bir sınıf oluşturarak SQL server yazılım kodları ile birleştirilmesi gerekir.

Sıra-(Soruid) 1-(909090) 2-(909106) 3-(909126) 4-(909143) 5-(909154) 6-(909163) 7-(909177) 8-(909189) 9-(909200) 10-(909211) 11-(909217) 12-(909226) 13-(909232) 14-(909247) 15-(909254) 16-(909263) 17-(909272) 18-(909278) 19-(909287) 20-(909297)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi