İşletme Analitiği Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Veri ve Bilginin İşlem Tablosu İle Görselleştirilmesi

Grafikler

1- Fitts’in kanunu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap: Bilgisayar dünyasında yazılımcılara ergonomik grafiksel arayüz dizaynı geliştirmelerinde teorik destek sağlayan ve üzerinde derinlemesine çalışmaların yapıldığı kural, Fitts’in kanunu olarak bilinmektedir.

2- İyi grafiklerin oluşturulabilmesi için en önemli unsur nedir?

Cevap: İyi grafiklerin oluşturulabilmesi için araştırmacının iyi bir yazılıma ihtiyaç duymasının yanı sıra, en önemli unsur, grafiği çizilecek olan veriyi iyi anlamasıdır.

3- Grafik alanı içerisinde yer alması gereken ögeler nelerdir?

Cevap: Grafikler, okuyucu tarafından anlaşılabilmeleri için gereken tüm bilgiyi içermelidir. Grafik alanı içerisinde grafik başlığı, eksen başlıkları, alt başlık, kaynak, eksen etiketleri ve çizimi yapılan gösterge/değişken bilgisi yer almalıdır.

4- Değişkenin sınıflayıcı ya da sıralayıcı ölçek ile ölçümlendiği durumlarda hangi grafik türü uygundur?

Cevap: Araştırmacının ilgilendiği değişkenin sınıflayıcı ya da sıralayıcı ölçek ile ölçümlendiği durumlarda sütun grafiği (çubuk grafiği) uygundur. Sütun grafiklerinde değişkenin aldığı farklı sonuçları temsil etmek üzere sütunlar yer alır. Düşey eksende genellikle frekans değerleri yer alır.

5- Değişken sonuçlarının oransal olarak ifade edildiği veya gösterilmek istendiği durumlarda hangi grafik türü kullanılmaktadır?

Cevap: Özellikle ilgilenilen değişken sonuçlarının oransal olarak ifade edildiği veya gösterilmek istendiği durumlarda pasta grafikleri kullanılır.

6- Pasta grafiklerinin kullanım amacı nedir?

Cevap: Pasta grafikleri; sınıflayıcı ve sıralayıcı ölçek ile ölçümlenmiş değişkenlerin sonuç dağılımını, oransal olarak göstermek üzere kullanılırlar. Pasta grafiği temel olarak, her değişken sonuç değerinin toplam içindeki oranının, bir dairenin ilgili oran kadarlık alana sahip dilimi ile temsil edilmesi işlemidir.

7- Histogramların işlevleri nelerdir?

Cevap: Üzerinde çalışılan sürekli bir değişkenin değer aralığı içerisinde nerelerde yoğunlaşma gösterdiğini görebilmek için oluşturulurlar. Eşit aralıklı ölçek ile ölçümlenmiş sürekli değişkenler için oluşturulurlar. Değişken sonuçları değer aralığı içerisinde eşit büyüklükte kategorilere/sınıflara ayrılarak, her kategori için ilgili kategorinin frekansı ile orantılı sütunlar çizilir.

8- Saçılım grafiğinin oluşturulma amacı nedir?

Cevap: Birden fazla sürekli değişkenin bulunduğu çalışmalarda ilgili değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması için saçılım grafiği oluşturulur.

9- İlgilenilen değişkenin aldığı sonuçların zamana göre değişimini görmek için hangi grafik türü tercih edilmektedir?

Cevap: Saçılım grafiklerinin bir başka kullanım alanı da zaman serilerinde ortaya çıkmaktadır. İlgilenilen değişkenin aldığı sonuçların zamana göre değişimini görmek için yatay eksende zaman (yıl, ay, hafa, saat vb) ve düşey eksende ilgili değişken değerleri yer alan saçılım grafiği çizilir.

10- Pareto grafikleri hangi işlemlerde kullanılmaktadırlar?

Cevap: Hem kalite kontrol sırasında hem de günlük faliyetler sırasında ortaya çıkan sorunların önem sırasına göre sıralanması işlemlerinde Pareto grafikleri kullanılır.

11- Coğrafi bilgi sistemleri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap: Coğrafi bilgi sistemleri, üzerinde çalışılan problemin yer/konum parametreleri ile ilişkilendirilmesi ile çözüme ulaşmak için gösterilen çabaların bütünü olarak ele alınabilir. Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarında belirli bir probleme ilişkin veri ile beraber bu verinin derlendiği yer/konum bilgisi de yer alır.

12- Kıvılcım grafikleri hangi tür durumlarda kullanılmaktadır?

Cevap: Grafikler ilgilenilen değişkenin genel görüntüsünü incelemek için çok faydalıdır. Ancak kimi durumlarda araştırmacılar tüm veri setinin genel görüntüsünü görmek yerine küçük zaman kesitlerini incelemek isteyebilir. Ek olarak inceleme sırasında verinin işlemtablosu içinde olması durumunda küçük zaman kesitine ilişkin bilgi verecek grafiği bir hücre içinde oluşturmak isteyebilir. Kıvılcım grafikleri bu tür durumlarda kullanılır.

13- Mini grafiklerin araştırmacıya sunduğu seçenekler nelerdir?

Cevap: Mini grafikler araştırmacıya üç adet seçenek sunmaktadır. Bunlar çizgi, sütun ve kazanç/kayıp olarak etiketlendirilmiştir.

Koşullu Biçimlendirme

14- Hangi durumlarda koşullu biçimlendirme işlemi gerçekleştirilmektedir?

Cevap: Kimi durumlarda üzerinde çalışılan veri seti için grafik çizmek yerine araştırmacının ilgilendiği değişkenin önemli değerlerini liste gösteriminde görsel olarak vurgulaması istenebilir. Bu tür durumlarda koşullu biçimlendirme işlemi gerçekleştirilir.

15- Hücrelerin koşullu biçimlendirilmesi için temel seçenekler nelerdir?

Cevap: İlgili seçenekler; Hücre Kurallarını Vurgula, İlk/Son Kuralları, Veri Çubukları, Renk Ölçekleri ve Simge Kümeleri’dir. Ek olarak araştırmacının kendi seçeneklerini oluşturabilmesi ve yönetebilmesi için gerekli seçenekler de menü içerisinde yer almaktadır.

16- Veri Çubukları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap: Veri Çubukları; seçilen hücreler içerisinde büyük, küçük veya ortanca değerlerin gösterilmesi için kullanılır.

Gösterge Panosu

17- Gösterge panosu neleri içermektedir?

Cevap: Gösterge panosu, üzerinde düşünülmüş ve öne çıkarılması gereken özellikleri yansıtabilen grafikleri, farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri ve tabloları içerir. Gösterge panosu genellikle tek bir sayfa olarak dizayn edilir. Böylece gösterge panosu amacını temsil ettiği düşünülen tüm bileşenler (grafik, tablo, şekil vb) bir arada kolaylıkla görülebilir.

18- Gösterge panolarının özellikleri nelerdir?

Cevap:

  • Genel olarak gösterge panoları, amaca ilişkin son eğilimlerin, karşılaştırmaların ve istisnaların görülmesini sağlayan grafiksel yapıdadır.
  • Gösterge panosu, sadece panonun hazırlanma amacına hizmet eden nitelikleri içerir.
  • Sadece belirli bir amaca yönelik hazırlandıklarından, yapıları itibari ile zaten tamamlanmış bazı analiz ve sonuçları sunarak, okuyucunun veya karar vericilerin işini bir nebze de olsa kolaylaştırırlar.

19- Gösterge panosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur nedir?

Cevap: Gösterge panosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur hazırlanan görselin mümkün olduğunca basit ve anlaşılır olmasıdır. Çok fazla ölçüm sonucu, farklı grafik tipleri, renk karmaşaları gösterge tablosundan elde edilecek faydaları azaltacaktır.

20- Yapılan araştırmalara göre, okuyucuların en çok odaklandıkları nokta neresidir?

Cevap: Genellikle, yapılan araştırmalara göre, okuyucuların en çok odaklandıkları nokta sayfanın sol üst kısmı olmaktadır.

Sıra-(Soruid) 1-(992926) 2-(992965) 3-(993009) 4-(993617) 5-(993642) 6-(993677) 7-(993709) 8-(993971) 9-(993991) 10-(994023) 11-(994043) 12-(994071) 13-(994095) 14-(994116) 15-(994143) 16-(994164) 17-(994190) 18-(994207) 19-(994221) 20-(994276)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi