Genel Turizm Bilgisi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Turizm Endüstrisinin Bileşenleri

1. Soru

Amaçlarına göre yiyecek–içecek işletmeleri nelerdir?

Cevap

Amaçlarına göre yiyecek–içecek işletmeleri şöyle sıralanabilir: • Bu amaçlardan biri işletmenin kar amaçlı olup olmamasıdır. Buna göre işletmeler şöyle listelenebilir: • Kâr amaçlı, ticari temelli çalışan işletmeler, • Kâr amacı gütmeyen, sübvanse edilen işletmeler, • Diğer bir amaç hizmet verilen pazara göredir; • Belirli gruplarla sınırlı pazarlara (hastane, okul gibi) yönelik işletmeler, • Genel pazara yönelik işletmeler (oteller, restoranlar, fastfoodlar gibi). • Üçüncü ayırım yiyecek-içecek faaliyetinin birincil veya ikincil faaliyet alanı ile ilgili olmasına göredir; • Kâr amaçlı restoranlar, kafeteryalar (birincil faaliyet alanı), • Ulaşım esnasında yiyecek-içecek hizmetleri veya okullarda verilen yiyecek-içecek hizmetler gibi (ikincil faaliyet alanı).


2. Soru

Eğlence işletmeleri nelerdir?

Cevap

Konukların müzik dinleyip dans ettiği, alkollü– alkolsüz içeceklerin ve aperatif yiyeceklerin servis edildiği; • Disko, • Bar, • Gece kulübü gibi eğlence işletmelerdir.


3. Soru

Otellerdeki oda tipleri nelerdir?

Cevap

Otellerdeki oda tipleri şöyle sıralanabilir: • Tek kişilik oda, • Çift kişilik oda, • Üç kişilik oda, • Yan yana oda, • Bağlantılı oda, • Bir salon bir yatak odasından oluşan odalar, • Aile odası, • Engelliler için özel oda, • Yatağa dönüştürülen kanepe ve çalışma odasının bulunduğu oda.


4. Soru

Yiyecek içecek işletmesinin dikkate alması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Yiyecek içecek işletmesinin dikkate alması gereken unsurlar şöyle sıralanabilir: • Yiyecek–içecek, • Menü seçiminde çeşitlilik, • Servisin düzeyi, • İç tasarım, • Atmosfer ve hava, • Müşteri beklentilerinin tatmini, • Yerleşim ve ulaşılabilirlik, • Personel.


5. Soru

Mülkiyetlerine göre yiyecek–içecek işletmeleri nelerdir?

Cevap

Mülkiyetlerine göre yiyecek–içecek işletmeleri şöyle sıralanabilir: • Özel işletmeler (Sermayesinin tamamı veya büyük çoğunluğu özel kişilere ait işletmelerdir), • Kamu işletmeleri (Sermayesinin tamamı ve büyük çoğunluğu kamuya ait işletmelerdir), • Karma İşletmeler (Sermayesinin bir kısmı özel kişilere bir kısmı devlete ait olan işletmelerdir).


6. Soru

Sağlık ve spor tesisleri nelerdir?

Cevap

Sağlık ve spor tesisleri şöyle sıralanabilir: • Termal tesisler, • Sağlıklı yaşam tesisleri.


7. Soru

Türkiye’de hukuki yapılarına göre yiyecek–içecek işletmeleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de hukuki yapılarına göre yiyecek– içecek işletmeleri şöyle sıralanabilir: • Turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletmeleri (Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi alarak faaliyet gösteren ve denetimler Bakanlıkça yapılan işletmelerdir); • Lokantalar (Birinci sınıf lokantalar, İkinci sınıf lokantalar), • Kafeteryalar, • Eğlence yerler. • Belediye belgeli yiyecek-içecek işletmeleri (Kuruluşu sırasında gerekli izinlerin bağlı oldukları belediyeden alındığı ve denetlerinin belediyeler tarafından yapıldığı işletmelerdir. Bu işletmelerin sınıflandırılması da belediyeler tarafından yapılmaktadır).


8. Soru

Büyüklüklerine göre yiyecek-içecek işletmeleri nelerdir?

Cevap

Büyüklüklerine göre yiyecek-içecek işletmeleri şöyle sıralanabilir: • Büyük ölçekli yiyecek-içecek işletmeleri, • Orta ve küçük ölçekli yiyecek içecek işletmeleri.


9. Soru

Alışveriş işletmeleri nelerdir?

Cevap

Seyahat hâlindeki insanlar gittikleri yerlerde konaklama, yeme- içme, ulaştırma veya eğlence işletmeler dışında çeşitli alışveriş işletmelerinden de hizmet alırlar. Bu işletmeler; • Hediyelik eşya satan işletmeler, • Kuyumcular, • Dericiler, • Halıcılar, • Butikler, • Çeşitli marketler vb. gibi sıralanabilir.


10. Soru

Ölçütlerine göre yiyecek ve içecek işletmeleri nelerdir?

Cevap

Ölçütlerine göre yiyecek ve içecek işletmeleri şöyle sıralanabilir: • Büyüklüğüne göre yiyecek içecek işletmeleri, • Mülkiyetlerine göre yiyecek işletmeleri, • Türkiye’de hukuki yapılarına göre yiyecek içecek işletmeleri, • Amaçlarına göre yiyecek içecek işletmeleri.


11. Soru

Turizmin önemini kısaca nasıl açıklayabilirsiniz?

Cevap

Turizmin önemi kısaca şöyle sıralanabilir: • Küresel boyutta tüm dünyada yaşayan insanları ilgilendiren bir üretim ve tüketim olayıdır. • Turizm, sağladığı döviz girdileri ile dış ödemeler ve dış ticaret dengelerini düzeltici bir sektördür. • Millî gelire katkı sağlayan ve ülke ekonomisini geliştiren bir hizmet sektörüdür. • İş ve istihdam sağlayıcı bir özelliği vardır. • Doğal, kültürel ve sosyal çevreyi korumanın ve geliştirmenin etkili bir aracıdır. • Toplum olarak gelişmenin itici ve sürükleyici bir elemanıdır.


12. Soru

Oyun salonları (Casino) nasıl bir işletmedir?

Cevap

Oyun salonları (Casino) konuklara çeşitli şans oyunları oynama imkanı sunan işletmelerdir.


13. Soru

Konaklama işletmelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Konaklama işletmelerinin özellikleri şöyle sıralanabilir: • Konaklama işletmeleri, büyük ölçüde insan emeğine dayanmaktadır. • Konaklama hizmetleri, çalışan personel arasında yakın iş birliği ve karşılıklı yardımı gerektirmektedir. • Otel işletmeciliği, tekniğin, fikirlerin, tüketici davranışlarının ve çalışma yöntemlerinin devamlı şekilde değişikliğe uğradığı hassas bir endüstridir. • Konaklama işletmeleri günün 24 saati faaliyet gösteren işletmelerdir. • Konaklama işletmeleri tarafından üretilen mal ve hizmetlerde standardizasyona gidilmesi oldukça zordur.


14. Soru

Turistik talep le turistik arz arasında ilişki kuran, turistik ürünü oluşturan, aracılık ve dağıtım yapan, profesyonel bir organizasyon yapısına sahip seyahat işletmeleri nelerdir?

Cevap

İlgili seyahat işletmeleri; • Tur operatörleri ve • Seyahat acenteleri olarak ikiye ayrılmaktadır.


15. Soru

Özel tesisler nelerdir?

Cevap

Özel tesisler olarak Butik oteller söylenebilir.


16. Soru

Ulaştırma sektöründe devletin temel görevi nedir?

Cevap

Bu noktada devletin temel görevi; ekonomik ve toplumsal gelişmelerin yarattığı ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ulaşım kapasitesini yaratmak, ülke ve toplum çıkarlarına uygun ulaşım sistemlerini kurmak ve koordine etmektir.


17. Soru

Turizm endüstrisinin bölgesel kalkınmada ve bölgeler arası dengesizliğin giderilmesindeki etkinliği hangi hususlara bağlıdır?

Cevap

Turizm endüstrisinin bölgesel kalkınmada ve bölgeler arası dengesizliğin giderilmesindeki etkinliğin bağlı olduğu hususlar şöyle sıralanabilir: • Turistik arz verilerin envanteri çıkarılmalıdır. • Ülkeler diğer ülkelere göre sahip olduğu farklı turizm ürünlerini ortaya koymalıdır. • Turistik ürünlerin tanıtımı yapılmalıdır. Bu tanıtım daha çok uluslararası turizm talebin oluşturan ülkelere yönelik olmalıdır. • Uluslararası piyasalarda ülkenin veya bölgenin imajı olumlu yönde geliştirilmelidir. • Turizm endüstrisindeki modernizasyon ve yenileme faaliyetleri desteklenmelidir. • Turizm eğitimine gereken önem verilmeli ve sektörde çalışanların mesleki eğitim seviyeleri iyileştirilmelidir. Turizm sosyo-ekonomik bir olay olduğu için ekonomik boyutu kadar sosyal boyutuna da dikkat edilmelidir. • Turizm endüstrisinin en önemli sorunlarından bir tanesi de yatırım sorunudur. Bu sorunu asmanın bir yolu da yabancı yatırımlardır. Yabancı yatırımları arttırmak için gereken şartlar oluşturulmalıdır. • Hükûmet politikalarında veya yatırım kararlarında turizm yatırımlarına öncelikli turizm bölgelerine göre gereken önem verilmelidir. • Bölgede turistik değerlerin korunması ve turizm bilincinin geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşları ve yetkili birimler arasında koordinasyon sağlanmalıdır. • Bölgede kültürel değerlerin ve özellikle sit alanlarının korunması ve geliştirilmesi için turizm bilinci geliştirilmelidir. Bu konuda çocuklardan başlayarak her yaştaki insan, bölgenin kültürel mirası hakkında yeterince bilgilendirilmeli hatta turizmle ilgili gönüllü dernekler oluşturulmalıdır. • Turizm arzını oluşturan önemli faktörlerden bir tanesi de temiz bir çevredir. Bunun için bölgede temiz bir çevre bilinci geliştirilmelidir.


18. Soru

Turizm talebinin diğer mal ve hizmetlerden farklılık ve değişiklikleri nelerdir?

Cevap

Turizm talebinin diğer mal ve hizmetlerden farklılık ve değişiklikleri şöyle sıralanabilir: • İnsanları turizm olayına katılmaya iten pek çok faktör vardır. Bu nedenle turizm talebi bağımsız bir taleptir. Bu durum onun çok yönlü özellik taşımasından kaynaklanmaktadır. • Turizm talebi kişisel harcanabilir gelirlerin kullanılması ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, turizm talebi kişilerin gelirine bağılıdır ve talebin gelir esnekliği oldukça yüksektir. • Turizm talebinin ikame olanaklarının fazla olması, turistik tüketimdeki tercihlere ekonomik, sosyal, politik ve mal nitelikteki faktörlerin etkisinin oldukça fazla olmasına yol açmaktadır ve talebin aşırı esnek olmasını sağlamaktadır. Turistik tüketme konu olan mal ve hizmetler arasında da aşırı bir rekabet vardır. Bu rekabet kişisel tercihlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. • Turizm talebi mevsimlik özellik taşır ve turizm talebini yılın değişik mevsimlerine dağıtmak oldukça zordur. Bu, yeni ve değişik türde turizm yatırımlarını gerektirmektedir.


19. Soru

Ulaştırma sektörünün temel amacı nedir?

Cevap

Ulaştırma talebin, mümkün olan en kısa zamanda ve en az maliyetle, güvenli bir şekilde sunmaktır. Bu temel amaca; • Sistemlerden birine ağırlık vermekle değil, • Ulaştırma sistemleri arasında koordinasyonu sağlayacak bir altyapının oluşturulması ile ulaşılmaktadır.


20. Soru

Kırsal turizm tesisleri nelerdir?

Cevap

Kırsal turizm tesisleri şöyle sıralanabilir: • Çiftlik evi- Köy evi, • Yayla evi, • Dağ evi.


21. Soru

Ülkelerin veya bölgelerin sahip oldukları turizm arz kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmalarının önemi nedir?

Cevap

Ülkelerin veya bölgelerin sahip oldukları turizm arz kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaları, bölgeler arasındaki dengesizliklerin giderilmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanması açısından da önemlidir. Turizmin temel arz verileri bölgelerin doğal, sosyokültürel ve tarihsel kaynaklarına bağlı olduğundan, turizm değer endüstrilerden farklı olarak kalkınmayı da hızlandırmaktadır.


22. Soru

Seyahat acenteliği gelişimini nasıl olmuştur?

Cevap

Seyahat acenteliği gelişimi şöyle sıralanabilir: • 1946-1964 yılları arası; seyahat acenteler bu dönemde bilet satısı, rezervasyon ve enformasyon gibi klasik görevlerin yerine getirmişlerdir. • 1964-1972 yılları arası; hava yollarının gelişmesi ve tatile çıkış sayısındaki artış, otelciliğin gelişmesi ve dinlence ideolojisinin değişmesi yeni seyahat şekillerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu dönem seyahat acentesi faaliyetlerinin genişlediği yıllardır. • 1972’den sonrası; seyahat acenteler tur operatörlerinin ürünlerin pazarlayıp, yeni satış teknikleri geliştirmişlerdir. Ayrıca bu dönemde, Fransa ve Almanya’da bazı bankalar da dağıtım görev üstlenmişlerdir.


23. Soru

Dünya Turizm Örgütüne (WTO) göre tur operatörlerinin tanımı nedir?

Cevap

Dünya Turizm Örgütü tur operatörlerini, “Seyahat ve turizm talebinin oluşmasından önce ulaşım, konaklama ve diğer turistik ürünler birleştirerek gezici ve belirli bir merkezde konaklama amaçlı turlar düzenleyen ve bu turları belli bir ücret karşılığında sunan işletmeler” olarak tanımlamaktadır.


24. Soru

Turizm nedir?

Cevap

Turizm; insanların siyasi ve ticari amaç gözetmeksizin dinlenme, eğlence, öğrenim, sağlık, zevk, merak, spor, din, kültürel vb. sebeplerle bireysel veya toplu olarak belli bir süre içersin de turizm endüstrisinin bileşenlerinden yararlanarak yapmış oldukları faaliyetler kapsamaktadır. Turizmin bu tanımından hareketle turizm endüstrisi turizm olayının gerçekleşmesinde etkin rol oynayan konaklama, ulaştırma, yiyecek-içecek ve tamamlayıcı diğer hizmetler kapsayan yapıyı ifade etmektedir.


25. Soru

Asli konaklama işletmeleri nelerdir?

Cevap

Asli konaklama işletmeleri şöyle sıralanabilir: • Oteller, • Moteller, • Tatil köyleri, • Pansiyonlar, • Kampingler, • Apart Oteller, • Hosteller.


26. Soru

Ülkelerin ekonomisinde en önemli yeri olan başlıca ulaştırma grupları nelerdir?

Cevap

Ülkelerarası ticarette, dolayısıyla ülkelerin ekonomisinde önemli yer olan ulaştırma sektörü; • Kara yolları, • Demir yolları, • Deniz yolları ve • Hava yolları olmak üzere dört alt başlıkta gruplandırılmaktadır.


27. Soru

Seyahat acentelerinin çeşitleri nelerdir?

Cevap

Seyahat acentelerinin çeşitleri şöyle sıralanabilir: • A Grubu seyahat acenteleri: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerin görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acenteler vasıtası le pazarlayabilen işletmelerdir. • B Grubu seyahat acenteleri: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile(A) grubu seyahat acentelerinin düzenleyecekler turların biletlerini satarlar. • C Grubu seyahat acenteleri: Yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler. • B ve C grubu seyahat acenteleri: Kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acenteciliği hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentelerinin verecekler hizmetleri görürler.


28. Soru

Turizm arzının başlıca özellikleri nelerdir?

Cevap

Turizm arzının başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir: • Turizm sektöründe arzın oluşturulması büyük yatırımlar gerektirmektedir. • Turizm arzı, diğer turistik bölgelerdeki fiyatların etkisi, tüketici eğilimleri ve gereksinimlerindeki farklılıklar gibi, dış faktörlerin etkisi le sunulan mal ve hizmetler açısından da farklılıklar göstermektedir. • Turizm sektöründe üretilen mal ve hizmetlerin ya da kazanılan deneyimlerin stok edilmesi mümkün olmadığından turizm arzını oluşturan mal ve hizmetlerin üretildiği anda tüketilmesi zorunluluğu söz konusudur. • Turizm arzının temel özelliği, emek-yoğun üretime dayalı olmasıdır. • Turizm arzı kısa dönemde inelastik bir özelliğe sahiptir ve turizm arzını kısa dönemde arttırmak mümkün olmayabilir. • Bir tüketici turizm faaliyetlerinden tam olarak yararlanabilmek için üretim yerine gitmek zorundadır. • Turizm arzı çok değişik alanları ilgilendiren bir özelliğe sahiptir. Bir bölgedeki fiziksel, doğal, kültürel ve insani değerler bu bölgeyi ziyaret eden turistin zihninde bir bütün olarak kalmakta ve turistin tatil deneyiminin oluşmasına bir bütün olarak katkıda bulunmaktadır.


29. Soru

Otellerdeki konaklama tipleri nelerdir?

Cevap

Otellerdeki konaklama tipleri şöyle sıralanabilir: • Sadece Oda, • Oda+Kahvaltı, • Yarım pansiyon, • Tam pansiyon, • Herşey dahil.


30. Soru

Turizm endüstrisi nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Turizm endüstrisi; turistlerin, ikamet ettikleri yerlerden ayrılarak tekrar aynı yere dönünceye kadar geçen süre içerisindeki seyahatleri sırasında gereksinim duydukları ulaştırma, konaklama, yeme içme, eğlence ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan faaliyet alanlarının tümüdür.


31. Soru

Turizm talebi nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Turizm talebi, turizm olayına katılma isteğinde olan ve bu isteği karşılamak için yeterli boş zaman ve gelire sahip olan insan sayısı olarak tanımlanmaktadır.


32. Soru

Turizm arzı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Turizm arzı, tüketimde yer alan ve turizm talebinin gereksinimlerini karşılamak için gerekli mal ve hizmetlerin (turizm ürünü) tedarik edilmesini içeren üretime dayalı işlemlerin tümüdür.


33. Soru

Ülkeler arası ticarette, dolayısıyla ülkelerin ekonomisinde önemli yeri olan ulaştırma sektörü kaç başlıkta gruplandırılmaktadır?

Cevap

Ülkeler arası ticarette, dolayısıyla ülkelerin ekonomisinde önemli yeri olan ulaştırma sektörü; kara yolları, demir yolları, deniz yolları ve hava yolları olmak üzere dört alt başlıkta gruplandırılmaktadır (TÜBİTAK, 2003).


34. Soru

Yurt içi ve yurt dışı turizm amaçlı yolcu trenlerine örnek verilebilecek turlar hangileridir?

Cevap

Turizm Şirketlerinin demir yolları ile iş birliği sonucu, yurt içi ve yurt dışı turizm amaçlı yolcu trenleri de işletilmektedir. Bu trenlere örnek olarak;
• GAP (Güney Anadolu) Turu
• Karadeniz Turu
• Konya Turu
• Eskişehir Turu
• Balkan Turu gibi turistik amaçlı yolcu trenleri de çalıştırılmaktadır (Rota, 2012)


35. Soru

Deniz turizmi nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

“Deniz turizmi; kruvaziyer turizmi, yat işletmeciliği, yat limanı işletmeciliği, günübirlik tekne turları, eğlence ağırlıklı su üstü ve su altı aktiviteleri ve dalma sporlarından oluşan ve doğrudan deniz alanı içerisinde gerçekleşen faaliyetler bütünüdür” (Yüksek, 2012, s. 86-87).


36. Soru

Tarifeli uçuş nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Tarifeli uçuş; kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, halkın kullanımına açık belirli bir düzende yapılan seferi, tarifesiz uçuş (charter); belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında yapılan seferi ifade etmektedir.


37. Soru

Asli konaklama işletmeleri nelerdir?

Cevap

Asli konaklama işletmeleri oteller, moteller, tatil köyleri, pansiyonlar,kampingler, apart oteller ve hosteller'dir.


38. Soru

Otellerdeki konaklama tipleri nelerdir?

Cevap

Otellerdeki konaklama tipleri;
• Sadece Oda (Room Only) Konukların otel odasında bir gece konaklaması karşılığında alınan ücrettir. Oda fiyatı odanın tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik ilave yataklı oluşuna göre değişmektedir.
• Oda+Kahvaltı ( Bed and Breakfast) Oda+Kahvaltı (Bed and Breakfast) olarak konuğa sunulan oda fiyatına, geceleme ile kahvaltı dahildir. Kahvaltıda nelerin sunulacağı belirtileceği gibi açık  büfe kahvaltı da verilebilir.
• Yarım Pansiyon (Half Board) Yarım pansiyon (Half Board) olarak bu konaklama tipinde fiyata geceleme, kahvaltı ve bir öğün yemek (genellikle akşam yemeğidir, ancak konuk isterse akşam yemeği yerine öğle yemeği alabilir) dahildir.
• Tam Pansiyon ( Full Board) Tam pansiyon (Full Board) olarak bu konaklama tipinde ücrete geceleme, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri dahildir. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri dışında konukların farklı istekleri ekstra ücrete tabidir.
• Her Şey Dâhil ( All Inclusive) Bu konaklama tipinde, tam pansiyondan farklı olarak, otele gelen konuklardan, telefon, masaj vb. hizmetler dışında ekstra ücret talep edilmez.


39. Soru

Otellerdeki oda tipleri nelerdir?

Cevap

Otellerdeki oda tipleri detaylı olarak aşağıda açıklanmıştır.
• Tek Kişilik Oda (Single Room): Bir kişilik tek yatağın bulunduğu odadır.
• Çift Kişilik Oda (Double Room):
• İki Kişilik Tek Yatak (French Bed): İki kişilik bir yatağın bulunduğu odadır.
• Tek Kişilik İki Ayrı Yatak (Twin Bed):İki ayrı yatağın bulunduğu iki kişilik
odadır.
• Üç Kişilik Oda (Triple Room): Tek kişilik üç ayrı yatağın veya bir iki kişilik
yatak (French Bed) ile bir tek kişilik (Single) yatağın bulunduğu üç kişilik
odadır.
• Yan Yana Oda (Adjoining Room): Yan yana odalar demektir. Bu odaların birinden diğerine koridora çıkmadan geçiş yoktur.
• Bağlantılı Oda (Connecting Room): Aralarında (koridora çıkmadan) geçiş
olanağı olan iki veya daha fazla sayıdaki odalardır.
• Bir Salon ve Bir Yatak Odasından Oluşan Odalar (Suite Room): Bir salonla
buna bağlanan bir ya da daha fazla sayıda yatak odası bulunan konaklama ünitesidir.
• Aile Odası (Family Room): Giriş holü ve iki yatak odası bulunan, oda tipidir.

Engelliler İçin Özel Oda (Handicapped Room): Engelli konukların gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanmış oda tipidir.

• Yatağa Dönüştürülen Kanepe ve Çalışma Odasının Bulunduğu Oda (Studio Room): Yatağa dönüştürülebilen bir kanepenin ya da panonun bulunduğu
odadır. Stüdyo tipi odalarda yer kazanabilmek için, yataklar portatif yapılmakta kullanılmadığı zaman katlanarak odanın kullanım alanı genişletilmektedir.


40. Soru

Sağlık ve spor tesisleri hangileridir?

Cevap

Sağlık ve spor tesisleri, termal tesisler ve sağlıklı yaşam tesisleri'dir.


41. Soru

Kırsal turizm tesisleri hangileridir?

Cevap

Kırsal turizm tesisleri; çiftlik evi-köy evi, yayla evi ve dağ evidir.


42. Soru

Seyahat işletmeleri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Seyahat işletmeleri, turistik talep ile turistik arz arasında ilişki kuran, turistik ürünü oluşturan, aracılık ve dağıtım yapan, profesyonel bir organizasyon yapısına sahip işletmelerdir.


43. Soru

Seyahat işletmeleri kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Seyahat işletmeleri; tur operatörleri ve seyahat acenteleri olarak ikiye ayrılmaktadır.


44. Soru

Seyahat acenteleri gördükleri hizmete göre kaça ayrılmaktadır?

Cevap

1618 No’lu Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’nun 3. maddesine göre seyahat acenteleri, gördükleri hizmete göre aşağıda belirtildiği gibi üç grupta toplanmaktadırlar:
• A Grubu seyahat acenteleri: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi,spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acenteleri vasıtası ile pazarlayabilen işletmelerdir.
• B Grubu seyahat acenteleri: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile  (A) grubu seyahat acentelerinin düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.
• C Grubu seyahat acenteleri: Yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.
• B ve C grubu seyahat acenteleri: Kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acenteciliği hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentelerinin verecekleri hizmetleri görürler.


45. Soru

Yiyecek içecek işletmeleri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Yiyecek içecek işletmeleri; yapısı, teknik donanımı, konforu ve bakım durumu gibi maddesel, sosyal değeri ve personelin hizmet kalitesi gibi niteliksel elemanları ile kişilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı meslek olarak kabul eden ekonomik, sosyal ve disiplin altına alınmış işletmelerdir.


46. Soru

Yiyecek içecek işletmeleri hangi ölçütlere göre sınıflandırılmaktadır?

Cevap

 a. Büyüklüklerine göre yiyecek-içecek işletmeleri
• Büyük ölçekli yiyecek-içecek işletmeleri
• Orta ve küçük ölçekli yiyecek içecek işletmeleri
b. Mülkiyetlerine göre yiyecek-içecek işletmeleri
• Özel işletmeler (Sermayesinin tamamı veya büyük çoğunluğu özel kişilere ait işletmelerdir)
• Kamu işletmeleri (Sermayesinin tamamı ve büyük çoğunluğu kamuya ait işletmelerdir)
• Karma İşletmeler (Sermayesinin bir kısmı özel kişilere bir kısmı devlete ait olan işletmelerdir)
c. Türkiye’de hukuki yapılarına göre yiyecek-içecek işletmeleri
• Turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletmeleri (Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi alarak faaliyet gösteren ve denetimleri Bakanlıkça yapılan işletmelerdir).
1. Lokantalar (Birinci sınıf lokantalar, İkinci sınıf lokantalar)
2. Kafeteryalar
3. Eğlence yerleri
• Belediye belgeli yiyecek-içecek işletmeleri (Kuruluşu sırasında gerekli izinlerin bağlı oldukları belediyeden alındığı ve denetimlerinin belediyeler tarafından yapıldığı işletmelerdir. Bu işletmelerin sınıfandırılması da belediyeler tarafından yapılmaktadır).
d. Amaçlarına göre yiyecek-içecek işletmeleri
• Bu amaçlardan biri işletmenin kar amaçlı olup olmamasıdır. Buna göre işletmeler:
1. Kâr amaçlı, ticari temelli çalışan işletmeler
2. Kâr amacı gütmeyen, sübvanse edilen işletmeler


47. Soru

Yiyecek içecek sektöründe maliyet dışında tüketiciyi etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Maliyet dışında aşağıdaki faktörler de tüketiciyi etkilemektedir.
• Ulaşılabilecek yiyecek ve içeceklerin çeşitliliği
• Sunulan ürünün niteliği
• Sunulan ürünün miktarı, diğer bir değişle porsiyon miktarları
• Ürünün standardizasyonu
• Bir yiyeceğin ya da içeceğin sunduğu renk, tat, koku zenginliği
• Yiyecek içeceğin uygun sıcaklıkta servisi
• Yiyecek içeceğin sunuluşunun, sunulan ürünü zenginleştirmesi
• Paranın algılanan değeri


48. Soru

Bir yiyecek içecek işletmesinin dikkate alması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Bir yiyecek içecek işletmesinin dikkate alması gereken birden çok önemli unsur vardır. Bunlar yiyecek-içecek, menü seçiminde çeşitlilik, servisin düzeyi, iç tasarım,atmosfer ve hava, müşteri beklentilerinin tatmini, yerleşim(ulaşılabilirlik) ve personeldir.


49. Soru

Diğer işletmeler nelerdir?

Cevap

Alışveriş işletmeleri, Eğlence işletmeleri ve casino (oyun salonu)'dur.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi