Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları Dersi Sınavları

Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları dersi Dış Ticaret bölümünde okutulmaktadır.< br /> Derse ait Çıkmış Sınav Sorularına yıllarına göre bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları dersi Deneme Sınavları ile kendinizi sınavlara hazırlayabilirsiniz.
Deneme Sınavlarımız 2 haftada bir güncellenmektedir.
Son güncellenme tarihi 11.3.2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı
13 Nisan 2019 Cumartesi