Olaylara Müdahale Esasları Dersi 2015 - 2016 Yılı Dönem Sonu Sınavı