Genel Muhasebe Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Bilgi İşleme Ve Muhasebe Süreci

1. Soru

Temel muhasebe eşitliği nasıl ifade edilir?

Cevap

VARLIKLAR = BORÇLAR + ÖZ KAYNAKLAR


2. Soru

Varlık hesaplarındaki borçlandırma ve alacaklandırma hesabın yekününü nasıl etkiler?

Cevap

Varlık hesaplarındaki artışlar hesabın borç tarafında, azalışlar alacak tarafında gösterilir


3. Soru

Gelir tablosu hesapları hangileridir?

Cevap

Gelir Tablosu Hesapları;
• Gelir hesapları ve
• Gider hesaplarından oluşur.


4. Soru

Finansal tablo unsurlarındaki değişikliği ifade ederken neden "borçlandırma" ve "alacaklandırma" terimleri kullanılır?

Cevap

Borç, borçlandırma, alacak, alacaklandırma terimleri günlük hayatta ve ticari hayatta çok sıklıkla kullanılan kelimelerdir. Ancak bu kelimelerin muhasebe dilinde yüklendikleri anlamlar farklıdır. Borçlandırma veya alacaklandırma terimleri muhasebede, finansal nitelikli olaylar nedeni ile belirli bir finansal tablo unsurundaki değişikliği açıklayan “artış” veya “azalış” kelimeleri yerine kullanılır. Değişikliklerin bu şekilde ifade edilmesinin iki önemli nedeni vardır;


• Her işlem borçlandırma / alacaklandırma biçiminde açıklanabilir
• Her işlemde borçlandırılan tutar = alacaklandırılan tutardır


5. Soru

Muhasebenin "kaydetme" işlevi hangi defterde gerçekleştirilir?

Cevap

Muhasebenin temel işlevlerinden olan kaydetme işlevi “günlük defter” de denilen yevmiye defterinde gerçekleştirilir.


6. Soru

Kaynak hesaplarındaki borçlandırma ve alacaklandırma hesabın yekününü nasıl etkiler?

Cevap

Kaynak hesaplarındaki artışlar hesabın alacak tarafında, azalışlar borç tarafında gösterilir.


7. Soru

Gelir hesaplarındaki borçlandırma ve alacaklandırma hesabın yekününü nasıl etkiler?

Cevap

Gelir hesaplarındaki artışlar hesabın alacak tarafında, azalışlar borç tarafında
gösterilir.


8. Soru

Bilanço hesapları hangileridir?

Cevap

Bianço Hesapları:

  • Varlık Hesapları,
  • Boç Hesapları ve
  • Öz kaynak Hesaplarından oluşur

9. Soru

Hesaplar üzerinde finansal işlemleri ve olayları kaydedebilmek için göz önünde bulundurulması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Hesaplar üzerinde finansal işlemleri ve olayları kaydedebilmek için belli bir yol izlenmelidir. Bunun için bir işlem veya olay olunca:


• Hangi hesapların etkilendiği,
• Etkinin ne yönde olduğu (artış veya azalış),
• Etkinin hesabın ne tarafında gösterileceği belirlenmelidir.


10. Soru

Hesap Planı nedir?

Cevap

Bir işletmede kullanılacak hesapların sistemli ve gruplandırılmış şekilde yer aldığı listeye hesap planı adı verilir. Hesap planı işletmelerde kullanılan hesapları;
• belli bir sistem içinde amaca ve kontrole uygun biçimde bölümleyen,
• bu bölümleri kesin olarak sınırlayan ve açıklayan,
• aynı nitelikteki işlemlerin sürekli olarak aynı hesaplara kayıtlamasını sağlayan bir yönergedir


11. Soru

Kaynak hesapları ilk defa açılırken ilgili tutar hangi tarafa yazılır?

Cevap

Kaynak hesaplarının ilk açılışı alacak tarafından yapılır.


12. Soru

Büyük defter hesaplarının her birinin borç, alacak tutarları ve kalanlarıyla birlikte listelenmesine ne ad verilir?

Cevap

Güvenilir bir muhasebe sistemi için finansal nitelikteki işlemlerin önce yevmiye defterine kaydedilmeleri ve daha sonra büyük defterdeki hesaplara geçirilmeleri gerekmektedir. Bu işlem yapılırken, yani yevmiye defterinden büyük deftere aktarma yapılırken bir kısım matematiksel hatalar yapılabilir. Bu hataları kontrol amacı ile büyük defter hesaplarının her birinin borç, alacak tutarları ve kalanlarıyla birlikte listelenmesine mizan adı verilir.


13. Soru

Hesap nedir?

Cevap

Her bir finansal tablo unsurunda, finansal nitelikteki işlemler nedeniyle meydana gelen artış ve azalışların izlendiği çizelgeye hesap adı verilir.


14. Soru

Varlık hesapları ilk defa açılırken ilgili tutar hangi tarafa yazılır?

Cevap

Varlık hesaplarının ilk açılışı borç tarafından yapılır.


15. Soru

Gider hesaplarındaki borçlandırma ve alacaklandırma hesabın yekününü nasıl etkiler?

Cevap

Gider hesaplarındaki artışlar hesabın borç tarafında, azalışlar alacak tarafında
gösterilir


16. Soru

Giider hesapları ilk defa açılırken ilgili tutar hangi tarafa yazılır?

Cevap

Gider hesaplarının ilk açılışı borç tarafından yapılır.


17. Soru

Hesap kalanı nedir; nasıl adlandırılır?

Cevap

Hesabın kalanı; Hesapların borç veya alacak tarafları arasındaki farka denir. Eğer hesabın borç tarafı daha fazla ise bu fazlalık “borç kalanı”, alacak tarafı daha fazla ise bu fazlalık da “alacak kalanı” olarak isimlendirilir.


18. Soru

Gelir hesapları ilk defa açılırken ilgili tutar hangi tarafa yazılır?

Cevap

Gelir hesaplarının ilk açılışı alacak tarafından yapılır.


19. Soru

"Nazım hesap" nedir?

Cevap

Nazım hesaplar, işletmenin varlık ve kaynak yapısında bir değişme yaratmayan olaylarla ilgili olan fakat hatırlanması istenen bazı bilgilerin muhasebe içinde izlenmesi için kullanılan hesaplardır. Bu hesaplar karşılıklı olarak çalışırlar, yani varlık, kaynak veya sonuç hesapları ile karşılaştırılmazlar.


20. Soru

Hesap planında hangi hesap sınıfları yer alır?

Cevap

Ülkemizde oluşturulan hesap planının dayandığı hesap çerçevesinde hesap sınıfları şu şekilde yer almaktadır;
1. DÖNEN VARLIKLAR
2. DURAN VARLIKAR
3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5. ÖZ KAYNAKLAR
6. GELİR TABLOSU HESAPLARI
7. MALİYET HESAPLARI
9. NAZIM HESAPLAR


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi