Matematik 2 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Oyunlar Kuramına Giriş

1. Soru

Oyunlar kuramı hangi alanlarda kullanılmaktadır? Özü nedir?

Cevap

Oyunlar kuramının üzerinde durduğu problemler daha çok ekonomi, biyoloji, harp gibi alanlardandır. Bu problemlerde farklı amaçları olan taraflar (oyuncular) söz konusu olmaktadır. Oyunlar kuramı rekabet, karşıdurma içeren olayları matematiksel yöntemlerle incelemektedir.


2. Soru

Basit oyun modelini tanımlayınız.

Cevap

Bu modelde oyuncular, onların ellerindeki strateji kümeleri ve her bir oyuncunun kazanç fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar strateji kümeleri üzerinde tanımlıdırlar. Yani her bir oyuncu tek hamle ile aynı anda birer strateji seçtiğinde bu stratejilere bağlı olarak her oyuncunun kazanç fonksiyonu belli bir değer almaktadır. Oyuncu öyle bir strateji seçmelidir ki kazanç fonksiyonu (kazancı) maksimum olsun.


3. Soru

Taş kağıt makas oyununda strateji kümesi nedir?

Cevap

Strateji kümesine X dersek X={taş, makas, kâğıt}


4. Soru

Oyun matrisini tanımlayınız

Cevap

Oyun matrisi her bir oyuncun hamlelerine bağlı olarak oyuncuların getirilerinin ikili olarak gösterildiği matristir.


5. Soru

Sıfır toplamlı oyun ne demektir?

Cevap

Oyuncuların getirileri (kazançları) toplamı sıfır ise bunlara sıfır kazançlı oyunlar denir. Bir oyuncunun kazancı diğerinin zararına eşittir.


6. Soru

Tutuklu ikilemi (mahpusdar çıkmazı) oyununun kurgusunu ve modelini anlatınız.

Cevap

Polis bir cinayetin iki ki ¸si tarafından birlik işlendiğinden ¸süphelenmektedir. Bu ¸süpheliler ayrı odalarda polis tarafından sorgulanıyor. Her iki tutuklunun iki stratejisi vardır: susmak veya cinayeti birlikte işlediklerini itiraf etmek. Susma stratejisine S itiraf etme stratejisine I dersek her iki tutuklunun stratejiler kümesi {S,I} olmaktadır. Yasalar gereği alacakları cezalar şöyledir ve süpheliler de bu cezala bilmektedirler:

- Her ikisi de susar ise cinayet kanıtlanmamış olur ve şüpheliler ruhsatsız silah bulundurmaktan birer yıl ceza alır.

-Biri susar diğeri beraber yaptıklarını itiraf ederse susan kişi 10 yıl ceza alır, itiraf eden kişi ise polise yardım ettiği için serbest kalır.

-Her ikisi de itiraf ederse, her biri 6 yıl ceza alır.


7. Soru

Tutuklu ikilemi oyununda ikilem nedir?

Cevap

Buradaki ikilem, daha az ceza almak varken diğerine güvenemediği ve iletişimleri de olmadığı için tutukluların kötünün iyisi deyip itirafı seçmeye zorlanmasıdır. Tutukluların en iyi stratejisi (itiraf,itiraf) olmalıdır.


8. Soru

1. oyuncunun3, 2. oyuncunun 4 stratejisi varsa oyun matrisi kaça kaç olur?

Cevap

Hangi oyuncunun satıra hangisinin sütuna yazıldığına bağlı olarak 3x4 veya 4x3 boyutunda olacaktır.


9. Soru

Maksimin stratejisi nedir?

Cevap

Sıfır toplamlı bir oyunda maksimizason yapan oyuncunun en yüksek getiriyi garantilediği stratejiye maksimin stratejisi denir.


10. Soru

Aşağı değer nedir?

Cevap

Maksimin stratejisinde oyuncunun garantiye aldığı en küçük getiriye denir.


11. Soru

Minimaks stratejisi nedir?

Cevap

Sıfır toplamlı bir oyunda minimizason yapan oyuncunun en düşük kaybı garantilediği stratejiye minimaks stratejisi denir.


12. Soru

Yukarı değer nedir?

Cevap

Minimaks stratejisinde oyuncunun garantiye aldığı en küçük kayba denir.


13. Soru

Sıfır toplamlı oyunlarda dengenin özellikleri nelerdir?

Cevap

1-Matriste öyle bir eleman vardır ki bu eleman bulunduğu satırda en küçük, bulunduğu sütunda ise en büyüktür. Bu elemanın bulunduğu satır-sütun numaraları denge ikilisi olur.

2) Oyunun aşağı değeri yukarı değerine e ¸sittir. Bu durumda maksimin-minimaks stratejileri denge ikilisi olur.

Matrisler kuramında bu iki özellikten birisi matris oyununda dengenin tanımı olarak alınabilir.


14. Soru

Sıfır toplamlı oyunlarda dengeden uzaklaşmasının sonuçları nelerdir?

Cevap

Dengeden uzaklaşıldığında maksimizasyon yapan oyuncu daha az getiri, minimizasyon yapan oyuncu daha fazla kayıp riski almış olur. Her iki oyuncu da zararlı çıkar.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi