Genel Matematik Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

İntegral Ve Uygulamaları

1. Soru

Dikdörtgenin alanı nedir?

Cevap

Taban uzunluğu*Yükseklik


2. Soru

Çokgensel bölge nedir?

Cevap

Düzlemde sonlu sayıda doğru parçasının uç uca
eklenmesiyle oluşturulan kapalı bölgeye çokgensel bir
bölge denir.


3. Soru

Üçgenin alanı nedir?

Cevap

(Taban*Yükseklik) / 2


4. Soru

Bir fonksiyonun ilkeli ne demektir?

Cevap

F(x) fonksiyonunun türevi f(x)’e eşitse, yani


5. Soru

Türevi 3x² olan fonksiyon nedir?

Cevap

f(x) = x3+c


6. Soru

Türevi 1 olan fonksiyon nedir?

Cevap

f(x) = c


7. Soru

 u = g(x) türevlenebilir fonksiyonunun diferansiyeli
nedir?

Cevap

 u = g(x) fonksiyonu için, du = g'(x)dx ifadesine u'nun difransiyeli denir.


8. Soru

Çokgensel bir bölge nedir?

Cevap

Düzlemde sonlu sayıda dogru parçasının uç uca eklenmesiyle oluşturulan kapalı bölgeye çokgensel bir bölge denir


9. Soru

Türev ile integral arası bağ nedir?

Cevap

Türev demek değişim oranı ya da hız demektir. Fonksiyon verildiğinde bunları hesaplayabiliyorduk. İntegral probleminde ise, bir olayın hızını ya da değişim oranını biliyorken, olayın kendi formülünü bulmaya çalışıyoruz.


10. Soru

f(x)'in ilkeli nasıl tanımlanır?

Cevap

F(x) fonksiyonunun türevi f(x) fonksiyonuna eşit ise, yani F'(x) = f (x) oluyorsa, F(x) fonksiyonuna f (x)’in bir ilkeli denir.


11. Soru

Çokgensel bölge nedir?

Cevap

Düzlemde sonlu sayıda doğru parçasının uç uca eklenmesiyle oluşturulan kapalı bölgeye çokgensel bir bölge denir.


12. Soru

Türevi 2x olan bir fonksiyon örneği veriniz.

Cevap

x2 fonksiyonunun türevi 2x olur ya da x2 + 1 fonksiyonunun da türevi 2x olur.


13. Soru

F(x) fonksiyonunun türevi f (x) fonksiyonuna eşit ise, yani F'(x) = f (x) oluyorsa F(x) fonsiyonuna ne ad verilir?

Cevap

F(x) fonksiyonunun türevi f (x) fonksiyonuna eşit ise, yani F'(x) = f (x) oluyorsa F(x) fonsiyonuna f (x)’in bir ilkeli denir.


14. Soru

F(x) ve G(x) fonksiyonlarının bir aralık üzerinde türevleri eşit ise, bu neyi ifade eder?

Cevap

F(x) ve G(x) fonksiyonlarının bir aralık üzerinde türevleri eşit ise, yani F'(x) = G'(x) oluyorsa bu fonksiyonlar arasında G(x) = F(x) + c ilişkisi vardır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi