Maliye Bölüm Dersleri

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil101u Temel Bilgi Teknolojileri 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
huk107u Türk Anayasa Hukuku
işl107u Genel İşletme
mat103u Genel Matematik
ikt103u İktisada Giriş 1
muh103u Genel Muhasebe 1

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil102u Temel Bilgi Teknolojileri 2
muh104u Genel Muhasebe 2
huk110u Borçlar Hukuku
ikt104u İktisada Giriş 2
huk114u Sermaye Piyasası Hukuku
sos104u İnsan ve Toplum
huk122u Temel İdare Hukuku

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
ist203u İstatistik
mly203u Kamu Maliyesi
mly205u Genel Vergi Hukuku
muh203u Envanter ve Bilanço
ikt203u Mikro İktisat
huk211u Ticaret Hukuku 1

4.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar202u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
muh212u Şirketler Muhasebesi
işl202u Kamu Yönetimi
ikt204u Makro İktisat
huk212u Ticaret Hukuku 2
huk214u Vergi Usul Hukuku
mly202u Vergi Teorisi
5.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
alm101u Almanca 1
fra101u Fransızca 1
ing101u Ingilizce 1
ikt301u Para ve Banka
mly301u Devlet Bütçesi
ary101u Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
huk305u Özel Vergi Hukuku 1
ikt313u Kamu Ekonomisi 1
muh301u Maliyet Muhasebesi
6.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u Ingilizce 2
huk108u İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
mly302u Mahalli İdareler Maliyesi
huk306u Özel Vergi Hukuku 2
ikt314u Kamu Ekonomisi 2
mly304u Kamu Mali Yönetimi
mly306u Uluslararası Kamu Maliyesi
7.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
tür201u Türk Dili 1
işl293u Girişimcilik ve İş Kurma
mly403u Maliye Politikası 1
fin401u Finansal Yönetim
huk405u Vergi Ceza Hukuku
huk407u Vergi İcra Hukuku
mly401u Devlet Borçları
8.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
tür202u Türk Dili 2
ikt402u Türkiye Ekonomisi
mly406u Vergi Uygulamaları
ilt184u Etkili İletişim Teknikleri
ikt210u Uluslararası İktisat
mly404u Maliye Politikası 2
mly408u Vergi Yargılaması Hukuku
Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
11 Şubat 2019 Pazartesi