Maliye Dersleri

Maliye Lisans Programı alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden bireylerin yetişmesini amaçlar. Mezunlar kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil101u Temel Bilgi Teknolojileri 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
huk107u Türk Anayasa Hukuku
işl107u Genel İşletme
mat103u Genel Matematik
ikt103u İktisada Giriş 1
muh103u Genel Muhasebe 1

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
bil102u Temel Bilgi Teknolojileri 2
muh104u Genel Muhasebe 2
huk110u Borçlar Hukuku
ikt104u İktisada Giriş 2
huk114u Sermaye Piyasası Hukuku
sos104u İnsan ve Toplum
huk122u Temel İdare Hukuku

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
ist203u İstatistik
mly203u Kamu Maliyesi
mly205u Genel Vergi Hukuku
muh203u Envanter ve Bilanço
ikt203u Mikro İktisat
huk211u Ticaret Hukuku 1

4.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar202u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
muh212u Şirketler Muhasebesi
işl202u Kamu Yönetimi
ikt204u Makro İktisat
huk212u Ticaret Hukuku 2
huk214u Vergi Usul Hukuku
mly202u Vergi Teorisi
5.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
alm101u Almanca 1
fra101u Fransızca 1
ing101u Ingilizce 1
ikt301u Para ve Banka
mly301u Devlet Bütçesi
ary101u Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
huk305u Özel Vergi Hukuku 1
ikt313u Kamu Ekonomisi 1
muh301u Maliyet Muhasebesi
6.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u Ingilizce 2
huk108u İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
mly302u Mahalli İdareler Maliyesi
huk306u Özel Vergi Hukuku 2
ikt314u Kamu Ekonomisi 2
mly304u Kamu Mali Yönetimi
mly306u Uluslararası Kamu Maliyesi
7.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
tür201u Türk Dili 1
işl293u Girişimcilik ve İş Kurma
mly403u Maliye Politikası 1
fin401u Finansal Yönetim
huk405u Vergi Ceza Hukuku
huk407u Vergi İcra Hukuku
mly401u Devlet Borçları
8.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
tür202u Türk Dili 2
ikt402u Türkiye Ekonomisi
mly406u Vergi Uygulamaları
ilt184u Etkili İletişim Teknikleri
ikt210u Uluslararası İktisat
mly404u Maliye Politikası 2
mly408u Vergi Yargılaması Hukuku
mly410u Vergi Planlaması
Yaz Okulu Sınavı
13 Ağustos 2022 Cumartesi