Maliye Dersleri

Maliye Lisans Programı alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden bireylerin yetişmesini amaçlar. Mezunlar kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm101u Almanca 1
fra101u Fransızca 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
ing101u Ingilizce 1
işl107u Genel İşletme
mat103u Genel Matematik
ikt103u İktisada Giriş 1
muh103u Genel Muhasebe 1

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u İngilizce 2
muh104u Genel Muhasebe 2
huk110u Borçlar Hukuku
ikt104u İktisada Giriş 2
sos104u İnsan ve Toplum
huk122u Temel İdare Hukuku

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
tür201u Türk Dili 1
ist203u İstatistik
mly203u Kamu Maliyesi
mly205u Genel Vergi Hukuku
ikt203u Mikro İktisat

4.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
huk208u Ticaret Hukuku
tar202u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
tür202u Türk Dili 2
ikt204u Makro İktisat
huk214u Vergi Usul Hukuku
mly202u Vergi Teorisi
5.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
ikt301u Para ve Banka
mly301u Devlet Bütçesi
huk305u Özel Vergi Hukuku 1
ikt313u Kamu Ekonomisi 1
muh301u Maliyet Muhasebesi
6.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
mly302u Mahalli İdareler Maliyesi
huk306u Özel Vergi Hukuku 2
ikt314u Kamu Ekonomisi 2
mly304u Kamu Mali Yönetimi
mly306u Uluslararası Kamu Maliyesi
7.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
tic205u Gümrük Mevzuatı
mvu201u Muhasebe Denetimi
huk405u Vergi Ceza Hukuku
huk407u Vergi İcra Hukuku
mly401u Devlet Borçları
8.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı
ikt402u Türkiye Ekonomisi
ikt408u Ekonominin Güncel Sorunları
mly402u Maliye Politikası
mly408u Vergi Yargılaması Hukuku
mly410u Vergi Planlaması
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2024 Cumartesi