Marka ve Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Bölümleme (Segmentasyon)

1. Soru

Günümüzde rekabet pazarında işletmeler başarılı olabilmek için ne yapmalıdır?

Cevap

Günümüz rekabet pazarında başarılı olmak için, şirketler mutlaka tüketici merkezli olmalı, rakiplerinden tüketici kazanmalı ve daha fazla değer sağlayarak bu tüketicileri ellerinde tutmalı ve artırmalıdırlar.


2. Soru

Tüketicileri memnun etmeden önce dikkate alınması gereken nedir?

Cevap

Tüketicileri memnun etmeden önce, şirket bu tüketicilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini iyi anlamalıdır.


3. Soru

Tüketicilerin ihtiyaçlarının ve isteklerinin iyi anlaşılabilmesi neye bağlıdır?

Cevap

Tüketicilerin ihtiyaçlarının ve isteklerinin iyi anlaşılabilmesi her şeyden önce güçlü pazarlama aktivitesi, derin tüketici analizi gerektirir.


4. Soru

Neden her şirket toplam pazarı bölümlendirmeli, en iyi segmentleri seçmeli ve stratejiler tasarlamalıdır?

Cevap

Çok farklı ihtiyaçlara sahip, çok farklı tüketiciler vardır. Bu yüzden, her şirket toplam pazarı bölümlendirmeli, en iyi segmentleri seçmeli ve seçilen segmentlere karlı bir şekilde hizmet vermek için stratejiler tasarlamalıdır.


5. Soru

Bölümlemeyi nasıl tanımlanır?

Cevap

Benzer ihtiyaçları olan tüketicileri belirleme ve bu ihtiyaçları uygun ürünlerle karşı lamaya bölümleme denir.


6. Soru

Bölümlemedeki amaç nedir?

Cevap

Amaç, pazardaki fırsatları daha iyi görebilmek için pazarı ölçülebilir, yönetilebilir parçalara bölmektir.


7. Soru

Pazarı bölümleme nasıl bir avantaj sağlar?

Cevap

Pazarı bölümleme; yeni ürün girişlerine zemin hazırlama (öncülük), iletişimde etkinlik ve yatırımda verimlilik (hedef daraltma) sağlar.


8. Soru

Bölümleme Hedefleme-Konumlandırma süreci hangi basamaklardan oluşur?

Cevap

Pazarı farklı özelliklerine göre yönetilebilir, homojen parçalara bölme. Bölümlenen küçük parçaları değerlendirerek en cazip olanları seçme. Bir markanın hedef tüketicisi tarafından nasıl algılanacağına karar verme. Aşamalarından oluşmaktadır.


9. Soru

Pazar hangi yapılardan oluşur?

Cevap

Pazar; • Çeşitli tüketiciler, • Ürünler ve • İhtiyaçlardan oluşmaktadır.


10. Soru

Pazarlamacının görevi nedir?

Cevap

Pazarlamacı, hangi segmentin şirket amaçlarına ulaşmak için en iyi fırsatı sunduğunu belirlemek zorundadır.


11. Soru

Tüketiciler nasıl gruplandırılmalıdır?

Cevap

Tüketiciler coğrafi, demografik, psikografik ve davranışsal faktörlere göre gruplandırılmalı ve hizmet almalıdırlar.


12. Soru

Pazar segmentasyonu neye denir?

Cevap

Bir pazarın farklı ihtiyaçlar, karakteristikler ve davranışlara sahip, ayrı ürünleri veya pazarlama programlarını isteyecek farklı alıcı gruplarına bölünme sürecine pazar segmentasyonu denir.


13. Soru

Pazarları ne kadar segmente ayırabiliriz?

Cevap

Her pazarı sonsuz sayıda segmente ayırabiliriz


14. Soru

Pazarlar segmenti neden oluşmaktadır?

Cevap

Pazar segmenti, belirli pazarlama çalışmalarına benzer şekilde tepki veren tüketicilerden oluşur.


15. Soru

Hedef pazarlama neleri kapsar?

Cevap

Hedef pazarlama, her pazar segmentinin çekiciliğinin değerlendirilmesini ve girilecek bir ya da daha fazla segmentinin seçilmesini kapsar.


16. Soru

Şirketler nasıl segmentleri hedeflemelilerdir?

Cevap

Şirketler, karlı bir şekilde daha fazla tüketici değeri oluşturabileceği ve bu değeri zaman içerisinde koruyabileceği segmentleri hedeflemelidirler


17. Soru

Sınırlı kaynaklara sahip şirketler nasıl segmentleri hedeflemelilerdir?

Cevap

Sınırlı kaynaklara sahip bir şirketler, yalnızca bir veya birkaç özel segmente ya da pazar nişlerine hizmet etmeyi seçebilirler. Ya da bir şirket, birden çok ilişkili segmente hizmet vermeyi seçebilir - bazı temel isteklere sahip farklı tüketici türlerinin bulunduğu segmentler gibi.


18. Soru

Büyük şirketler nasıl segmentleri hedeflemelilerdir?

Cevap

Büyük şirketler, tüm pazar segmentleri için eksiksiz ürün yelpazesi sunmayı kararlaştırabilirler.


19. Soru

Lider şirket nasıl tanımlanır?

Cevap

Lider şirket, her segmentin özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan farklı ürünlere sahip olan şirket olarak tanımlanabilir.


20. Soru

Ürün pozisyonu ile ne kast edilmektedir?

Cevap

Bir ürünün pozisyonu, tüketicilerin zihinlerinde rakiplerinkiyle ilişkili olarak ürünün aldığı yerdir.


21. Soru

Bir ürünün pazardaki diğer ürünler ile benzer algılanmasının ne gibi bir sonucu olur?

Cevap

Eğer bir ürün, pazardaki diğer ürünlerle tamamen benzer olarak algılanırsa, tüketicilerin onu satın almak için hiçbir nedenleri olmaz.


22. Soru

Pazar konumlandırması nedir?

Cevap

Pazar konumlandırması, bir ürünün hedef tüketicilerin zihinlerinde rakip ürünlerle ilişkili olarak açık, ayırt edici ve istenen bir yer edinmesi için düzenleme yapmaktır.


23. Soru

Bir ürünü konumlandırırken bir şirket ilk olarak ne yapmayı tercih edecektir?

Cevap

Ürününü konumlandırırken, şirket ilk olarak pozisyonu üzerine kurmak için muhtemel rekabet avantajlarını tanımlar.


24. Soru

Rekabet avantajı elde etmek isteyen bir şirket hedef tüketicilere ne sunmalıdır?

Cevap

Bir ürünün pozisyonu, rekabet avantajı elde etmek için, şirket hedef tüketicilere daha fazla değer sunmalıdır. Bunu rakiplerinden daha az fiyat koyarak veya yüksek fiyatları haklı çıkarmak için daha fazla fayda sağlayarak yapabilir.


25. Soru

Etkili konumlandırma nereden başlar?

Cevap

Etkili konumlandırma gerçekte şirketin pazarlama teklifini farklılaştırarak ve böylece tüketicilere daha fazla değer vererek başlar.


26. Soru

Şirket istediği konumu seçtikten sonra, söz konusu konumu hedef tüketicilere sunmak ve iletmek için güçlü adımlar atması ne demektir?

Cevap

Şirket istediği konumu seçtikten sonra, söz konusu konumu hedef tüketicilere sunmak ve iletmek için güçlü adımlar atması demek Şirketin tüm pazarlama programı, seçilen konumlandırma stratejisini desteklemesi demektir.


27. Soru

Genel Pazarlama Formülünü yazınız ve açıklayınız.

Cevap

Genel pazarlama formülü şöyledir: Değer Algılanan kalite (fayda) / Fiyat Yani fiyatı düşürerek veya sağlanan faydayı artırarak tüketiciye sağlanan değeri artırabilirsiniz.


28. Soru

Bölümleme yapılırken amaç nedir?

Cevap

Bölümleme yapılırken hedeflenen ihtiyaç / faydadır.


29. Soru

Marka konumlandırma temelde nedir?

Cevap

Marka konumlandırma bir fayda sunmak veya bir faydayı sahiplenmektir.


30. Soru

Bir pazar sonsuz sayıda segmente bölünebilir ise örnek olarak bunlar hangi segmentlerdir?

Cevap

Ürün yapısı, ambalaj, cinsiyet, fiyat, coğrafi, kullanıcı, yaşam tarzı, aile yapısı, eğitim, sosyo-ekonomik statü, kullanıma göre (az kullananlar, sık kullananlar), mevsimsel, yaş (genç, çocuk, yaşlı, orta yaş), dağıtım kanalı gibi örnekler bu segmentlere örnek olarak sayılabilir.


31. Soru

Az gelişmiş ülkelerde bölümleme neye göre yapılmaktadır?

Cevap

Az gelişmiş ülkelerde genellikle fiyata ve ürün yapısına göre bölümleme yapılır.


32. Soru

En uygun gruplandırma nasıl yapılır?

Cevap

En uygunu tüketicinin benzer ihtiyaçlarına göre gruplamaktır. Bu; iletişimin daha etkili, iyi yönetilmesine olanak tanır.


33. Soru

Markalaşmak nedir?

Cevap

Markalaşmak, nihayetinde bir fayda sunmaktır.


34. Soru

Kendi markanızı nasıl bölümlemeniz halinde o segmente daha iyi konumlandırmış olursunuz?

Cevap

Pazarı ihtiyaç/fayda bazında bölümlerseniz kendi markanızı o segmentte daha iyi konumlandırırsınız.


35. Soru

Bölünmüş bir bisküvi pazarında ürün bazlı bölümleye nasıl örnek verilebilir?

Cevap

Örneğin bölünmüş bir bisküvi pazarında ürün bazlı bölümleme kraker, klasik, kurabiye, kremalı ve diğer şeklinde yapılabilir.


36. Soru

Bölünmüş bir bisküvi pazarında ihtiyaç/fayda bazlı segmentasyona nasıl bir örnek verilebilir.

Cevap

Örneğin bölünmüş bir bisküvi pazarında ihtiyaç/fayda bazlı segmentasyon, doyum, lezzet, sağlık ve büyüme şeklinde olabilir.


37. Soru

Traktör pazarında bir bölümleme yapılacak olursa Pazar hangi yapılara bölünebilir?

Cevap

Arazi Büyüklüğünün küçük, orta veya büyük olmasına göre bölünebilir. Müşterinin iş yapma Şeklinin geçimlik, ortakçı, müteahhit, büyük arazi sahibi veya kurumsal olmasına göre bölünebilir. Arazi çeşidinin sulu veya kuru olmasına göre, yaş faktörünün genç, orta veya yaşlı olmasına göre bölünebilir. Ürün çeşidinin meyve (Bağ-Bahçe), tahıl/baklagil, yem bitkileri, sıra bitkileri (Endüstri-Sebze), hayvancılık gibi ayrımlarına göre bölünebilir. Müşterinin satın alma davranışının, öncü yenilikçi veya sağlamcı olmasına göre, coğrafi konumunun 1. bölge (Kuzey Marmara), 2. bölge (Güney Marmara), 3. bölge (Ege/İç Ege hariç), 4. bölge (Karadeniz), 5. bölge (Konya, Antalya, Karaman, Isparta), 6. bölge (Çukurova, Yozgat, Kayseri), 7. bölge (Doğu Anadolu/Sivas/Doğu Karadeniz), 8. bölge (Güney Anadolu Bölgesi), 9. bölge (İç Ege/Eskişehir/Bilecik) de olmasına balı olarak bölünebilir. Satın alma kararını veren kişinin kendi, eşi, çocuğu, kahyası, profesyonel satın almacılar veya çiftçi örgütlerinden birisinin olup olmamasına göre bölümlenebilir.


38. Soru

Müşterinin satın alma davranışı kaç farklı kısımda incelenebilir, bunların isimleri tek tek nedir?

Cevap

Müşterinin satın alma davranışı dört ana başlık altında incelenebilir. Bunların isimleri ise öncü, yenilikçi, sağlamcı ve tutucu olmadır.


39. Soru

Müşterinin yeni ürünlere yaklaşımı ya da başka bir ifade ile yeni ürünleri deneme arzusu kaç farklı kısımda incelebilir ve bu kısımlar nelerdir?

Cevap

Müşterinin yeni ürünlere yaklaşımı ya da başka bir ifade ile yeni ürünleri deneme arzusu dört ana başlık altında incelenir. Bunlar sırası ile ilk olarak yenilikleri ilk deneyenler, ikinci olarak yeniliklere açık olan ve onları deneyenler, üçüncü olarak yeni ürünün kendisini ispatlamasını bekleyenler ve dördüncü olarak da yeni ürün ve markalara tamamen kapalı olanlar olarak kısımlara ayrılırlar ve bu kısımlar altında incelenirler.


40. Soru

Müşterinin satın alma davranışı öncü ise yeni ürünlere yaklaşımı ya da başka bir ifade ile yeni ürünleri deneme arzusu nasıl bir biçimde olacaktır?

Cevap

Müşterinin satın alma davranışı öncü ise yenilikleri ilk o denemek ister. Araştırır, bilir, çevreye akıl verir. İlk olmak öncü satın alma davranışı gösteren müşteriler için önemlidir. Çoğunluk ile yaş ortalamaları düşüktür yani gençtirler.


41. Soru

Müşterinin satın alma davranışı sağlamcı ise yeni ürünlere yaklaşımı ya da başka bir ifade ile yeni ürünleri deneme arzusu nasıl bir biçimde olacaktır?

Cevap

Müşterinin satın alma davranışı sağlamcı ise yeni ürünlere yaklaşımı ya da başka bir ifade ile yeni ürünleri deneme arzusu da şu şekilde olacaktır: Yeni ürün kendini ispatlamadan, çevrede çok kişi o ürünü kullanıp da memnun olmadan almaz. Böyle kişiler genelde yaş itibari ile orta ya da daha yaşlı kişilerdir.


42. Soru

Firma pazar-segment fırsatlarını tanımladıktan sonra hangi adımlar izlenmelidir?

Cevap

Firma pazar-segment fırsatlarını tanımladıktan sonra, bu segmentlerden kaçının ve hangilerinin hedefleneceğini kararlaştırmalıdır.


43. Soru

Pazarlamacılar neden çeşitli değişkenleri birleştirirler?

Cevap

Pazarlamacılar, daha küçük ve daha iyi tanımlanmış hedef grupları belirleme çabası olarak her geçen gün çeşitli değişkenleri birleştirmektedirler.


44. Soru

Pazarlamacılar neden daha küçük ve daha iyi tanımlanmış hedef grupları belirleme çabası olarak çeşitli değişkenleri birleştirirler?

Cevap

Bazı uzmanların ihtiyaç-temelli Pazar segmentasyon yaklaşımını benimsemesine neden olduğu için pazarlamacılar, daha küçük ve daha iyi tanımlanmış hedef grupları belirleme çabası çeşitli değişkenleri birleştirmektedirler.


45. Soru

Segmentasyon süreci kaç adımdan oluşmaktadır?

Cevap

Segmentasyon süreci; ihtiyaç tabanlı segmentasyon, segment tanımlama, segment çekiciliği, segment karlılığı, segment konumlandırması, segment asit testi ve pazarlama-karma strateji olmak üzere yedi adımdan oluşmaktadır.


46. Soru

İhtiyaç tabanlı segmentasyon nedir?

Cevap

İhtiyaç tabanlı segmentasyon, belirli tüketim problemini çözmek için, tüketicinin isteklerine ve faydalarına göre tüketicileri segmentlere gruplamadır.


47. Soru

Segment tanımlama nedir?

Cevap

Segment tanımlama, her ihtiyaç tabanlı segment için, hangi demografik grupların, yaşam tarzlarının ve kullanma davranışlarının segmenti ayrı ve tanımlanabilir yaptığını belirlemedir.


48. Soru

Segment çekiciliği nedir?

Cevap

Segment çekiciliği, önceden belirlenen segment çekicilik kriterlerini (Pazar büyümesi, rekabet yoğunluğu ve Pazar erişimi gibi) kullanarak, her segmentin genel çekiciliğini belirlenmesidir.


49. Soru

Segment konumlandırması nedir?

Cevap

Segment konumlandırması, her segment için, söz konusu segmentin eşsiz tüketici ihtiyaçları ve karakteristiklerine göre değer önerisi ve ürün-fiyat konumlandırma stratejisi oluşturulmasıdır.


50. Soru

Segment asit testi nedir?

Cevap

Segment asit testi her segmentin konumlandırma stratejisinin çekiciliğini test edilmesidir.


51. Soru

Pazarlama-Karma strateji nedir?

Cevap

Pazarlama-Karma strateji, segment konumlandırma stratejisini, pazarlama karmasının tüm yönlerini kapsayacak şekilde ürün, fiyat ve promosyon bağlamında genişletilmesidir.


52. Soru

Pazar segmentleri kaç kilit ölçütü içermelidir?

Cevap

Pazar segmentleri beş kilit ölçütü içermelidir.


53. Soru

Pazar segmentleri hangi kilit ölçütü içermelidir?

Cevap

Pazar segmentleri ölçümlenebilir olma, anlamlı olma, erişilebilir olma, ayırt edilebilir olma ve çalışmaya uygun olma ölçütlerini içermelidir.


54. Soru

Pazar segmentlerinden ölçümlenebilir olma ile ne kast edilmektedir?

Cevap

Ölçümlenebilir olmak demek, segmentlerin boyutu, alım gücü ve karakteristikleri ölçümlenebilir olması demektir.


55. Soru

Pazar segmentlerinden anlamlı olma ile ne kast edilmektedir?

Cevap

Anlamlı olmak demek, segmentlerin hizmet için yeterince büyük ve karlı olmasıdır; her biri özel bir pazarlama programı hazırlamaya değer şekilde, mümkün olan en büyük homojen grup olması demektir.


56. Soru

Pazar segmentlerinden erişilebilir olma ile ne kast edilmektedir?

Cevap

Erişilebilir olmak demek, segmentlere etkili bir şekilde ulaşılabilir ve hizmet verilebilir demektir.


57. Soru

Pazar segmentlerinden ayırt edilebilir olma ile ne kast edilmektedir?

Cevap

Segmentler kavramsal olarak ayırt edilebilirdir ve farklı pazarlama programlarına farklı tepki verirler. Eğer iki segment birbiriyle aynı tepkiyi veriyorsa, ayrı segmentler değildirler. Tersi durumda ise ayrı segmnettirler.


58. Soru

Pazar segmentlerinden çalışmaya uygun olma ile ne kast edilmektedir?

Cevap

Çalışmaya uygun olmak demek, segmentlerin ilgisinin çekilmesi ve hizmet verilmesi için etkili programlar formüle edilebilir olması demektir.


59. Soru

Çağdaş pazarlamanın önemli makalelerinden biri hangisidir, bu makale kim tarafından ve ne zaman yazılmıştır?

Cevap

Çağdaş pazarlamanın önemli makalelerinden biri Theodore Levitt’in 1960 yılı HBR (Harvard Business Review) dergisinde çıkan Pazarlamada Uzağı Görememe (Marketing Myopia) yazısıdır.


60. Soru

Çağdaş pazarlamanın önemli makalelerinden biri Theodore Levitt’in 1960 yılı HBR (Harvard Business Review) dergisinde çıkan Pazarlamada Uzağı Görememe (Marketing Myopia) yazısı içerik olarak nasıl bir öneme sahiptir?

Cevap

Bu makale pazara ürün odaklı bakıştan tüketici, ihtiyaç/fayda bazlı bakışa dönüşün miladı sayıldığı için önemlidir.


61. Soru

Theodore Levitt o dönem gerilemekte olan tren endüstrisine hitaben sizler tren işinde değil, insanları ulaştırma işindesiniz derken neyi kast etmiştir?

Cevap

Levitt bu sözü ile çağın ve teknolojinin gereği otomobil ve uçak ile ulaşım artıyorsa şirketler bu alana yatırım yapmalıdırlar. Tren bir üründür, tüketiciye sağlanan fayda ulaşımdır demek istemiştir.


62. Soru

İklimsa markası nasıl doğmuştur?

Cevap

İklimsa markası iki pazar segmenti birleştirilerek yeni bir segment tanımlanmasının bir örneğidir. Isıtma ve soğutma pazarları birleştirilerek iklimlendirme pazarı tanımlanmıştır. Buradan da İklimsa markası doğmuştur.


63. Soru

Günümüz rekabet pazarında başarılı olmak için neler gereklidir?

Cevap

Günümüz rekabet pazarında başarılı olmak için, şirketler mutlaka tüketici merkezli olmalı, rakiplerinden tüketici kazanmalı ve daha fazla değer sağlayarak bu tüketicileri ellerinde tutmalı ve artırmalıdırlar.


64. Soru

Bölümleme nedir?

Cevap

Benzer ihtiyaçları olan tüketicileri belirleme ve bu ihtiyaçları uygun ürünlerle karşılamaya “bölümleme” denir. Amaç, pazardaki fırsatları daha iyi görebilmek için pazarı ölçülebilir, yönetilebilir parçalara bölmektir. Pazarı bölümleme; yeni ürün girişlerine zemin hazırlama (öncülük), iletişimde etkinlik ve yatırımda verimlilik (hedef daraltma) sağlar.


65. Soru

Pazar segmentasyonu nedir?

Cevap

Bir pazarın farklı ihtiyaçlar, karakteristikler ve davranışlara sahip, ayrı ürünleri veya pazarlama programlarını isteyecek farklı alıcı gruplarına bölünme sürecine pazar segmentasyonu denir.


66. Soru

Pazar segmenti kimlerden oluşur?

Cevap

Pazar segmenti, belirli pazarlama çalışmalarına benzer şekilde tepki veren tüketicilerden oluşur.


67. Soru

Hedef pazarlama nedir?

Cevap

Hedef pazarlama, her pazar segmentinin çekiciliğinin değerlendirilmesini ve girilecek bir ya da daha fazla segmentinin seçilmesidir.


68. Soru

Pazar konumlandırması nedir?

Cevap

Pazar konumlandırması, bir ürünün hedef tüketicilerin zihinlerinde rakip ürünlerle ilişkili olarak açık, ayırt edici ve istenen bir yer edinmesi için düzenleme yapmaktır.


69. Soru

Ürününü konumlandırırken şirket ilk olarak ne yapmalıdır?

Cevap

Ürününü konumlandırırken, şirket ilk olarak pozisyonu üzerine kurmak için
muhtemel rekabet avantajlarını tanımlar. Rekabet avantajı elde etmek için, şirket hedef tüketicilere daha fazla değer sunmalıdır.


70. Soru

Genel pazarlama formülü nasıldır?

Cevap

Genel pazarlama formülü şöyledir:
Değer = Algılanan kalite(fayda) / fiyat
Yani fiyatı düşürerek veya sağlanan faydayı artırarak tüketiciye sağlanan değeri artırabilirsiniz.


71. Soru

Bölümleme yapılırken hedeflenen nedir?

Cevap

Bölümleme yapılırken hedeflenen “ihtiyaç / fayda”dır.


72. Soru

Marka konumlandırma nedir?

Cevap

Marka konumlandırma genelde bir fayda sunmak veya bir faydayı sahiplenmektir.


73. Soru

Az gelişmiş ülkelerde bölümleme neye göre yapılır?

Cevap

Az gelişmiş ülkelerde genellikle fiyata ve ürün yapısına göre bölümleme yapılır. En uygunu tüketicinin benzer ihtiyaçlarına göre gruplamaktır.


74. Soru

İhtiyaç Tabanlı Segmentasyon nedir?

Cevap

Belirli tüketim problemini çözmek için, tüketicinin isteklerine ve faydalarına göre tüketicileri segmentlere gruplamak.


75. Soru

Segmentasyon sürecinin segment tanımlama aşamasında ne yapılır?

Cevap

Her ihtiyaç tabanlı segment için, hangi demografik grupların, yaşam tarzlarının ve kullanma davranışlarının segmenti ayrı ve tanımlanabilir yaptığı belirlenir.


76. Soru

Segment Konumlandırması nedir?

Cevap

Her segment için, söz konusu segmentin eşsiz tüketici ihtiyaçları ve karakteristiklerine göre “değer önerisi” ve ürün-fiyat konumlandırma stratejisi oluşturmaktır.


77. Soru

Segment “Asit Testi” aşamasında ne yapılır?

Cevap

Her segmentin konumlandırma stratejisinin çekiciliği test edilir.


78. Soru

Pazarlama-Karma Stratej nedir?

Cevap

Segment konumlandırma stratejisini, pazarlama karmasının tüm yönlerini kapsayacak şekilde genişletmektir: ürün, fiyat, promosyon ve yer.


79. Soru

Faydalı olması için, pazar segmentleri hangi ölçütleri içermelidir?

Cevap

Faydalı olması için, pazar segmentleri beş kilit ölçütü içermelidir:
1. Ölçümlenebilir
2. Anlamlı
3. Erişilebilir
4. Ayırt edilebilir
5. Çalışmaya uygun


80. Soru

Pazar segmentlerinin ölçümlenebilir olması ne demektir?

Cevap

Segmentlerin boyutu, alım gücü ve karakteristikleri ölçümlenebilir.


81. Soru

Pazar segmentlerinin anlamlı olması ne demektir?

Cevap

Segmentler hizmet için yeterince büyük ve karlı olmalıdır; her biri özel bir pazarlama programı hazırlamaya değer şekilde, mümkün olan en büyük homojen grup olmalıdır.


82. Soru

Pazar segmentlerinin erişilebilir olması ne demektir?

Cevap

Segmentlere etkili bir şekilde ulaşılabilir ve hizmet verilebilmelidir.


83. Soru

Pazar segmentlerinin ayırt edilebilir olması nedir?

Cevap

Segmentler kavramsal olarak ayırt edilebilirdir ve farklı pazarlama programlarına farklı tepki verirler. Eğer iki segment birbiriyle aynı tepkiyi veriyorsa, ayrı segmentler değildirler.


84. Soru

Pazar segmentlerinin çalışmaya uygun olması nasıl sağlanır?

Cevap

Segmentlerin ilgisinin çekilmesi ve hizmet verilmesi için etkili programlar formüle edilebilir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi