Marka ve Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Bölümleme (Segmentasyon)

Giriş

1- Günümüz rekabet pazarında başarılı olmak için neler gereklidir?

Cevap: Günümüz rekabet pazarında başarılı olmak için, şirketler mutlaka tüketici merkezli olmalı, rakiplerinden tüketici kazanmalı ve daha fazla değer sağlayarak bu tüketicileri ellerinde tutmalı ve artırmalıdırlar.

Bölümleme Nedir?

2- Bölümleme nedir?

Cevap: Benzer ihtiyaçları olan tüketicileri belirleme ve bu ihtiyaçları uygun ürünlerle karşılamaya “bölümleme” denir. Amaç, pazardaki fırsatları daha iyi görebilmek için pazarı ölçülebilir, yönetilebilir parçalara bölmektir. Pazarı bölümleme; yeni ürün girişlerine zemin hazırlama (öncülük), iletişimde etkinlik ve yatırımda verimlilik (hedef daraltma) sağlar.

3- Pazar segmentasyonu nedir?

Cevap: Bir pazarın farklı ihtiyaçlar, karakteristikler ve davranışlara sahip, ayrı ürünleri veya pazarlama programlarını isteyecek farklı alıcı gruplarına bölünme sürecine pazar segmentasyonu denir.

4- Pazar segmenti kimlerden oluşur?

Cevap: Pazar segmenti, belirli pazarlama çalışmalarına benzer şekilde tepki veren tüketicilerden oluşur.

5- Hedef pazarlama nedir?

Cevap: Hedef pazarlama, her pazar segmentinin çekiciliğinin değerlendirilmesini ve girilecek bir ya da daha fazla segmentinin seçilmesidir.

6- Pazar konumlandırması nedir?

Cevap: Pazar konumlandırması, bir ürünün hedef tüketicilerin zihinlerinde rakip ürünlerle ilişkili olarak açık, ayırt edici ve istenen bir yer edinmesi için düzenleme yapmaktır.

7- Ürününü konumlandırırken şirket ilk olarak ne yapmalıdır?

Cevap: Ürününü konumlandırırken, şirket ilk olarak pozisyonu üzerine kurmak içinmuhtemel rekabet avantajlarını tanımlar. Rekabet avantajı elde etmek için, şirket hedef tüketicilere daha fazla değer sunmalıdır.

8- Genel pazarlama formülü nasıldır?

Cevap: Genel pazarlama formülü şöyledir:Değer = Algılanan kalite(fayda) / fiyatYani fiyatı düşürerek veya sağlanan faydayı artırarak tüketiciye sağlanan değeri artırabilirsiniz.

Bölümleme Ölçütleri

9- Bölümleme yapılırken hedeflenen nedir?

Cevap: Bölümleme yapılırken hedeflenen “ihtiyaç / fayda”dır.

10- Marka konumlandırma nedir?

Cevap: Marka konumlandırma genelde bir fayda sunmak veya bir faydayı sahiplenmektir.

11- Az gelişmiş ülkelerde bölümleme neye göre yapılır?

Cevap: Az gelişmiş ülkelerde genellikle fiyata ve ürün yapısına göre bölümleme yapılır. En uygunu tüketicinin benzer ihtiyaçlarına göre gruplamaktır.

Etkili Bölümleme Süreci ve Ölçütleri

12- İhtiyaç Tabanlı Segmentasyon nedir?

Cevap: Belirli tüketim problemini çözmek için, tüketicinin isteklerine ve faydalarına göre tüketicileri segmentlere gruplamak.

13- Segmentasyon sürecinin segment tanımlama aşamasında ne yapılır?

Cevap: Her ihtiyaç tabanlı segment için, hangi demografik grupların, yaşam tarzlarının ve kullanma davranışlarının segmenti ayrı ve tanımlanabilir yaptığı belirlenir.

14- Segment Konumlandırması nedir?

Cevap: Her segment için, söz konusu segmentin eşsiz tüketici ihtiyaçları ve karakteristiklerine göre “değer önerisi” ve ürün-fiyat konumlandırma stratejisi oluşturmaktır.

15- Segment “Asit Testi” aşamasında ne yapılır?

Cevap: Her segmentin konumlandırma stratejisinin çekiciliği test edilir.

16- Pazarlama-Karma Stratej nedir?

Cevap: Segment konumlandırma stratejisini, pazarlama karmasının tüm yönlerini kapsayacak şekilde genişletmektir: ürün, fiyat, promosyon ve yer.

17- Faydalı olması için, pazar segmentleri hangi ölçütleri içermelidir?

Cevap: Faydalı olması için, pazar segmentleri beş kilit ölçütü içermelidir:1. Ölçümlenebilir2. Anlamlı3. Erişilebilir4. Ayırt edilebilir5. Çalışmaya uygun

18- Pazar segmentlerinin ölçümlenebilir olması ne demektir?

Cevap: Segmentlerin boyutu, alım gücü ve karakteristikleri ölçümlenebilir.

19- Pazar segmentlerinin anlamlı olması ne demektir?

Cevap: Segmentler hizmet için yeterince büyük ve karlı olmalıdır; her biri özel bir pazarlama programı hazırlamaya değer şekilde, mümkün olan en büyük homojen grup olmalıdır.

20- Pazar segmentlerinin erişilebilir olması ne demektir?

Cevap: Segmentlere etkili bir şekilde ulaşılabilir ve hizmet verilebilmelidir.

21- Pazar segmentlerinin ayırt edilebilir olması nedir?

Cevap: Segmentler kavramsal olarak ayırt edilebilirdir ve farklı pazarlama programlarına farklı tepki verirler. Eğer iki segment birbiriyle aynı tepkiyi veriyorsa, ayrı segmentler değildirler.

22- Pazar segmentlerinin çalışmaya uygun olması nasıl sağlanır?

Cevap: Segmentlerin ilgisinin çekilmesi ve hizmet verilmesi için etkili programlar formüle edilebilir.

Sıra-(Soruid) 1-(1030555) 2-(1030582) 3-(1030598) 4-(1030612) 5-(1030629) 6-(1030645) 7-(1030657) 8-(1030673) 9-(1030686) 10-(1030719) 11-(1030740) 12-(1030871) 13-(1031008) 14-(1031024)15-(1031037) 16-(1031047) 17-(1031063) 18-(1031086) 19-(1031089) 20-(1031099) 21-(1031105) 22-(1031111)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi