Çağdaş Lojistik Uygulamaları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Uygulamadan Örnekler

1. Soru

Endüstride lojistik uygulamaların önemi ne bakımdan önem taşımaktadır?

Cevap

Endüstride lojistik uygulamaları maliyetin düşürülmesi, işgücünün verimli kullanılması ve karın artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca insani yardım kuruluşları ve belediyeler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar da insanlara daha iyi hizmet vermek adına lojistik süreçlerine önem vermektedirler.


2. Soru

Afet nedir?

Cevap

Afet, doğal yollardan ya da insan eliyle meydana gelen ve sonucunda insalar üzerinde maddi ve psikolojik olarak olumsuz etkiler bırakan olayların genel adıdır.


3. Soru

İnsani lojistik nedir?

Cevap

İnsani lojistik, afetler veya acil durumlarda ihtiyaç duyulan malzemelerin tedariği, stoklanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla ilgilenen lojistik uygulamalarının bütününe verilen addır.


4. Soru

Afet yönetim döngüsünün aşamaları nelerdir?

Cevap

Hazırlık, Müdahale, İyileştirme ve Yeniden İnşa'dır.


5. Soru

İnsani lojistiği klasik lojistik uygulamalarından ayıran şey nedir?

Cevap

İnsani lojistiğin kendine özgü talep ve tedarik yapısı vardır. 


6. Soru

Türkiye'de en sık yaşanan afet türü nedir?

Cevap

%45 oranıyla heyelan'dır.


7. Soru

Türkiye'de meydana gelen afetlerin türlerine göre çıkan afetzede sayısı en çok hangi afetten kaynaklanmaktadır?

Cevap

Depremler afetlerin %18'ini oluştursa da, afetzedelerin %55'i depremlerden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır.


8. Soru

İnsani lojistik uygulamalarında göz önünde bulundurulan en önemli faktör nedir?

Cevap

İnsani lojistik uygulamalarında göz önünde bulundurulan en önemli faktör desteğe ihtiyaç duyan insanların gereksinimlerini karşılamaktır.


9. Soru

Afet yönetim merkezlerinin konumları neye göre belirlenmektedir?

Cevap

Afet yönetim merkezlerinde bulunan öncü ekiplerin saatte 90 km hızla hareket edeceği öngörülmektedir. Böylece her bir merkez, bu merkeze en fazla 180km uzaklıktaki yerleşim bölgelerini kapsamaktadır.


10. Soru

Tek bir afet merkezi ile maksimum kapsama sağlanmak istenirse bu afet merkezi nereye kurulmalıdır?

Cevap

Tek bir afet merkezi yerleştirilecekse bu merkezin Kocaeli iline yerleştirilmesi gerektiği matematiksel modelleme ile belirlenmiştir. Kocaeline konumlandırılacak bir merkez ile toplam ülke nüfusunun %25,21'lik kısmına 2 saat içerisinde ulaşılabilinecektir.


11. Soru

Afet yönetim merkezlerinde stoklanan ihtiyaç malzemeleri neye göre belirlenmektedir?

Cevap

Afet yönetim merkezlerinde stokta tutulan malzemeler önem sırası, tedarik koşulları ve ram ömrü gibi kriterler doğrultusunda çadır, battaniye, uyku tulumu, yatak, soba ve mutfak seti olarak belirlenmiştir.


12. Soru

Atık imha yöntemlerinde günümüzde ne gibi değişiklikler yaşanmaktadır?

Cevap

Sın yıllarda çevre bilincinin de gelişmesiyle atıklar, ilkel atık imha yöntemleri olan yakma, toprağa gömme yerine modern uygulamalarla yok edilmektedir. Ayrıca atık maddelerin içerisinde bulunan ve geri dönüşümle tekrar kullanılabilecek hale getirilen maddeler de ekonomik açıdan önem arz etmektedir.


13. Soru

Çevko'nun çalışmaları ne gibi etki sağlamıştır?

Cevap

Çevko'nun önemli çalışmaları ile geri kazanım dünyada olduğu kadar Türkiye'de de önem kazanmaya başlamıştır. Pek çok ilde geri kazanım tesisler kurulmuş ve işletilmeye başlamıştır.


14. Soru

Geri dönüştürülebilir evsel atıklar nelerdir?

Cevap

Kullanılmış ve artık kullanılamayacak durumdaki cam, kağıt, plastik, naylon, metal, OPP, komposit ve karton malzemelerdir.


15. Soru

Mevcut atık toplama yöntemleri nasıl verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir?

Cevap

Kamyonlar ile mahalleleri sokak sokak dolaşarak evsel atıkların toplanması yöneylem araştırması yöntemleri kullanılarak çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.


16. Soru

Kapasiteli araç rotalama problemi nedir?

Cevap

Kapasiteli araç rotalama problemi her bir aracın kapasitelerinin olduğu ve bütün talep ya da teslimat noktalarına uğranılarak maliyetin en alt düzeyde olacağı rotanın bulunması problemidir.


17. Soru

Clark & Wright Sezgisel Yöntemi nedir?

Cevap

Clark & Wright Sezgisel Yöntemi, en iyi çözümü garanti etmeden uygun çözümler elde eden bir algoritmadır.


18. Soru

Kapasiteli araç rotalama probleminde aşağıdakilerden hangisine karar verilmektedir?

Cevap

Araçların hangi rotaları izleyeceğine karar verilmektedir.


19. Soru

P-ortanca problemi nedir?

Cevap

P-ortanca problemlerinde amaç toplam maliyeti en aza indirmke için kısıtlara uygun şekilde p adet merkezin nereye kurulacağıdır?


20. Soru

Gruplama maksadıyla uygulanan ikinci yöntem nedir?

Cevap

Gruplama maksadıyla uygulanan ikinci yöntemde ilk önce eşeme sonrasında ise p-ortanca problemleri çözülmüştür.


21. Soru

Problem boyutu nasıl azaltılmıştır?

Cevap

Talep verileri incelenerek problem boyutu azaltılmıştır


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi