Çağdaş Lojistik Uygulamaları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Araç Rotalama Problemleri

1. Soru

Lojistik faaliyetler hangi bölümlere ayrılmaktadır?

Cevap

Lojistik faaliyetler genel olarak tedarik, üretim ve dağıtım lojistiği olmak üzere üç
ana bölüme ayrılabilir.


2. Soru

Taşımacılık faaliyetinin gerçekleştirebileceği yöntemler nelerdir?

Cevap

Taşımacılık faaliyetini gerçekleştirebilecekleri beş ana yöntem bulunmaktadır. Bunlar kara
yolu, demir yolu, su yolu, hava yolu ve boru hattı taşımacılığı yöntemleridir.


3. Soru

Bilimsel olarak araç rotalama problemleri kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Bu problemler üç ana grupta toplanabilir.
1. Başlangıç ve bitiş noktası aynı olan problemler.
2. Başlangıç ve bitiş noktası farklı olan problemler.
3. Çok başlangıç ve çok bitiş noktası olan problemler.


4. Soru

Tersine Lojistik nedir?

Cevap

Müşteri memnuniyeti sağlamak, tamir etmek, geri dönüşüm yapmak, elden çıkarmak gibi sebeplerle ürünlerin firmalara veya diğer tesislere geri taşınmaları gerekmektedir. Günümüzde müşterilerden firmalara doğru olan bu taşımacılık faaliyetine Tersine Lojistik denilmektedir.


5. Soru

Lojistik nedir?

Cevap

Lojistik kısaca insanların ve malzemelerin organizasyonu, depolanması, taşınması ve bu faaliyetlerin
yönetimi ile ilgilidir. Lojistik faaliyetler sayesinde müşterilere doğru ürün, doğru yerde ve doğru zamanda
ulaştırılır.


6. Soru

Lojistik sistemler geliştirilirken yöneticilerin öncelikli amaçları nelerdir?

Cevap

Lojistik sistemler geliştirilirken yöneticilerin öncelikli amaçları yatırım miktarını azaltmak, maliyetleri indirmek ve hizmet seviyesini arttırmaktır.


7. Soru

Taşımacılık planlamasında yer alan ana konular nelerdir?

Cevap

Taşımacılık planlamasında yer alan ana konular araç filosu seçimi, taşımacılık yönteminin belirlenmesi ve araç rotalamasıdır.


8. Soru

Araç rotalama problemi ne gibi şekillerde ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Araç rotalama problemi çok çeşitli şekilde ortaya çıkabilir. Müşterilere hizmet verecek bir veya birden fazla araç bulunabilir. Araçlar aynı veya değişik tipte olabilirler. Araçların yük veya hacim yönünden farklı kapasiteleri olabilir. Sürücülerin yasal olarak belirli bir süreden fazla çalışmamaları gerekebilir. Müşteriler sadece belirli zamanlarda hizmet isteyebilirler. Araçların rotaları üzerindeki mevcut trafik yoğunluğu zamana göre değişiklik gösterebilir. Bu durumların her biri farklı bir araç rotalama problemine ve çözüm yöntemine sebebiyet vermektedir.


9. Soru

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

Cevap

Tedarik zincirinde yer alan tüm unsurların ve faaliyetlerin asıl hedefinin firmaya en fazla katkıyı
sağlayacak şekilde doğru ürün/hizmetlerin, doğru zamanda, doğru yerde ve uygun durumda müşteriye
ulaştırılması olduğu kabul edilmiştir. Bunu sağlamak maksadıyla tedarik zincirinde yer alan tüm
unsurların ve uygulanan faaliyetlerin büyük bir bilgi teknolojisi şemsiyesi altında tam bir koordinasyon
içinde yönetilmesi ise Tedarik Zinciri Yönetimi olarak adlandırılmıştır.


10. Soru

Lojistik maliyetlerin içinde çoğunlukla en büyük paya sahip olan kısım nedir?

Cevap

Lojistik maliyetlerin içinde çoğunlukla en büyük paya sahip olan kısım taşımacılık maliyetidir.


11. Soru

Etkin ve ucuz bir taşımacılık sisteminin firmalara sağlayacağı  hayati öneme sahip avantajlar nelerdir?

Cevap

Düşük Maliyet, Müşteri Artışı ve Ölçek Ekonomisi 


12. Soru

Boru Hattı taşımacılığının özellikleri nedir?

Cevap

Çok sınırlı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Genelde petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasında
kullanılmaktadır. Bu ürünlerin taşınmasında birçok yönteme göre avantajlıdır. Hava durumundan
etkilenmemektedir. Kayıp ve zayiat riski azdır. Ancak ilk yatırım maliyeti yüksektir.


13. Soru

En yavaş taşımacılık yöntemi nedir?

Cevap

Su yolu taşımacılığıdır.


14. Soru

Genel olarak kullanılan  çoklu taşıma sistemleri nelerdir?

Cevap

Genel olarak kullanılan üç değişik çoklu taşıma vardır. Kamyon ve trenin birlikte kullanılması en çok
tercih edilen yöntemdir. Kamyon ve geminin birlikte kullanılması yöntemi hızla daha fazla kullanıcı bulmaktadır.  Kamyon ve uçak yöntemi ise az da olsa kullanım alanı bulmaktadır. 


15. Soru

Taşımacılık faaliyetleri sırasında  başlangıç ve bitiş noktası aynı olan problemler neler olabilir?

Cevap

1. Depodan çıkıp perakende satış noktalarına ürünleri dağıtıp depoya geri dönen kamyon.
2. Kargo merkezinden çıkıp kargoları müşterilere dağıtıp merkeze geri dönen kamyonet.
3. Okuldan çıkıp öğrencileri toplayıp okula geri dönen okul servisi.
4. Park yerinden çıkıp çöpleri toplayıp parka geri dönen çöp arabası.


16. Soru

Açgözlü algoritma nedir?

Cevap

Küçük boyutlu problemlerin çözümünde kullanılabilecek hızlı ve basit sezgisel yöntemlerden bir tanesi Açgözlü Algoritma’dır.


17. Soru

Açgözlü algoritmanın mantığını açıklayınız.

Cevap

Açgözlü algoritmanın mantığı şu şekildedir.
1. Başlama noktasından başla ve en yakın noktaya git.
2. Noktadan, daha önce gidilmemiş olan en yakın noktaya git.
3. Tüm noktalara bu şekilde bir defa gidildikten sonra başlama noktasına geri dön.


18. Soru

Çok Başlangıç ve Çok Bitiş Noktası Olan Problemlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu problemlerde birden fazla tedarik noktasının yine birden fazla ihtiyaç noktasını desteklemesi söz
konusudur. Burada ihtiyaç noktalarının tedarik noktalarına paylaştırılması ve aralarındaki en iyi rotaların
tespit edilmesi gerekmektedir. Tedarik noktalarında kaynağın sınırlı olması durumunda problem
zorlaşmaktadır.


19. Soru

Başlangıç ve Bitiş Noktası Farklı Olan Problemlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Başlangıç ve bitiş noktası farklı olan problemlerin çok fazla uygulama alanı bulunmaktadır. En basit
örnek araçla bir noktadan diğer bir noktaya giderken izlenecek rotanın belirlenmesidir. Günümüzde çok
sık kullanılan navigasyon aletleri de benzer problemleri çözmektedir. Bir noktadan diğerine gidecek rota
belirlenirken hangi kriterin dikkate alınacağı önemlidir.


20. Soru

Taşımacılık faaliyeti kaç grupta incelenebilir?

Cevap

Taşımacılık faaliyeti genel olarak iki ana gruba ayrılabilir (Ghiani, 2004): uzun ve kısa mesafeli
taşımacılık. Uzun mesafeli taşımacılık ürünlerin çok uzun mesafelerde (örneğin ülkeler veya kıtalar arası)
taşınmasıdır.

Kısa mesafeli taşımacılıkta ise (örneğin şehirlerarası veya şehir içi) genellikle kara yolu taşımacılığı kullanılmaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi