Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Gebelik Ve Doğum

1. Soru

Gebeliği tanımlayınız.

Cevap

Gebelik, fertilizasyon (fekondasyon) ile doğum arasında geçen süredir. Bu süre içinde yavru anne karnında, dış ortamda yaşayabilecek gelişme dönemini tamamlar.


2. Soru

Zona pellusida nedir?

Cevap

Yumurta hücresinin yani ovumun etrafını saran zardır.


3. Soru

Fekondasyon (Fertilizasyon) nedir?

Cevap

Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın embriyo durumuna gelmesi durumu, dölleme olarak tanımlanabilir.


4. Soru

Zigot uterusa ininceye kadar hangi devreleri tamamlar?

Cevap

Zigot uterusa ininceye kadar morula, blastula ve gastrula devrelerini tamamlamış olur.


5. Soru

Histiotrop nedir?

Cevap

Uterusun içine gelen embriyo taslağı henüz plasenta oluşmadan önce ektoderm aracılığı ile beslenir. Bu tip beslenmeye hücresel (histiotrop) beslenme denir.


6. Soru

Hemotrop nedir?

Cevap

Plasenta oluştuktan sonraki beslenme kanla (hemotrop) beslenme denir.


7. Soru

Ebriyonik ölümlerin genel sebeplerini sıralayınız.

Cevap

Embriyonik ölümlerin çoğu, beslenme bozuklukları, aşırı çevre ısısı, stres ve enfeksiyonlara özellikle trichominiasis, vibriosis ve viral enfeksiyonlara bağlı olarak oluşmaktadır.


8. Soru

Teratojenik etkenlerin embriyoyu en fazla etkilediği gebelik dönem hangisidir?

Cevap

Embriyonal dönem teratojenik etkenlerin embriyoyu en fazla etkilediği dönemdir.


9. Soru

Fetal dönemde yavruyu uterus içinde saran zarlar hangileridir?

Cevap

Yavruyu uterus içinde saran üç zar vardır. Bunlar dıştan içe doğru koriyon, allantois ve amniondur. Bu zarlar, aynı zamanda, göbek kordonu ve plasentayı da oluştururlar.


10. Soru

Plasenta nedir?

Cevap

Gebelik süresince yavruyu saran koriyon ile uterus mukozasının yüz yüze gelerek oluştur- dukları doku kompleksine plasenta denir.


11. Soru

Plesentanın görevlerini sıralayınız.

Cevap

  • Solunum
  • beslenme
  • boşaltım
  • süzme
  • hormon salgılama


12. Soru

Plesentanın yavru için yaptığı solunum görevini açıklayınız.

Cevap

Plesenta, yavrunun akciğerleri olarak çalışır. Anne kanından oksijeni alır, yavru kanındaki karbon dioksiti anne kanına verir.


13. Soru

Gebe tanısının önemini açıklayınız.

Cevap

Verimi için beslenen hayvanlarda gebeliğin, daha doğrusu gebe olmayanların, olabildiğince en kısa zamanda saptanması ekonomik yönden de önem taşımaktadır. Gebe kalmanın geciktiği her siklus, hayvanın veriminden %10 kayba neden olmaktadır. Bu nedenle, gebe olmayanların en kısa zamanda saptanması ve yeniden gebe kalmalarının sağlanması gerekir.


14. Soru

Gebelik tanı yöntemlerini sıralayınız.

Cevap

Gözlemleme

Elle Muayene

Rektal Muayene

Ultrason (Yansılanım)

Röntgen

Laboratuvar Teknikleri


15. Soru

Gebelik tanısında röntgen kullanımında dikkat edilmesi gereken husuru açıklayınız.

Cevap

Kliniklerde kedi, köpek gibi küçük hayvanlarda gebeliğin ikinci yarısından sonra kullanılabilir. Röntgen ışınları embriyonun gelişimine zarar verebileceği için, gebeliğin ilk yarısında (gebeliğin 35. gününden önce) kullanılması önerilmez.


16. Soru

Evcil hayvanların gebelik tanısında kullanılan hormonlar nelerdir?

Cevap

Evcil hayvanlarda gebelik sırasında plasenta tarafından salgılanan ve gebelik tanısında kullanılan hormonlar progesteron, östrojen, PMSG ve relaksindir.


17. Soru

Gebelik çeşitlerini sıralayınız.

Cevap

  • Hakiki Gebelik
  • Yalancı Gebelik
  • Hayali Gebelik
  • Uterus Dışı Gebelik
  • İkiz Gebelik


18. Soru

Doğum çeşitlerini açıklayarak sıralayınız.

Cevap

Doğum hiçbir müdahale gerektirmeden kendiliğinden gerçekleşirse normal doğum, doğumun gerçekleşmesi için müdahale gerekiyorsa güç doğum, yavru dış ortamda yaşayabilecek kadar gelişmiş ancak doğum beklenenden önce olmuşsa erken doğum, ortalama gebelik süresini aşarsa geç doğum ismini alır. Başarılı doğum, anne ve yavrunun sağlıklı olduğu doğumdur.


19. Soru

Doğum sancısını başlatan hormon hangisidr?

Cevap

Gebeliğin sonunda hormonların etkisi ile gevşeyen serviks uteri, sancıların başlaması ile açılmaya başlar. Bu sancıları başlatan oksitosin hormonudur.


20. Soru

Retentio secundinarum nedir?

Cevap

Doğumdan 12 saat sonrasına kadar yavru zarlarının çıkmaması retentio secundinarum (retensio sekundinarum) olarak adlandırılır ve müdahale gerektirir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi