Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Üreme Organları Ve Gametogenezis

1. Soru

Ejakulat içeriği nelerden oluşur?

Cevap

Ejakulat içeriği Prostat ile vesikula seminalis salgıları ve spermatozoonlardan oluşur.


2. Soru

Scrotum nedir?

Cevap

Scortum testisleri içinde bulunduran deriden kesedir.


3. Soru

Funikulus spermatikus nedir?

Cevap

Funikulus spermatikus, spermatozoonları taşıyan ve epididimisten ayrılan duktus deferens olarak adlandırılan kanal, testise giden atardamar ve testisten dönen toplardamarlar, testislere giden sinirler ve kremaster denilen kasın birleşimi ile oluşmuş kordon benzeri bir yapıdır.


4. Soru

Kriptorşidizm nedir?

Cevap

Kriptorşidizm, tek veya çift taraflı olarak şekillenebilen, herhangi bir nedenle testislerin skrotuma inmemesi durumunda, kısırlığa kadar varan ciddi sıkıntılar yaratan anomalidir.


5. Soru

Testesteron nerede üretilir?

Cevap

Testis seminifer tubüllerin arasındaki bağ dokuda yer alan Leydig hücrelerince erkeklik hormonu testosteron üretilir.


6. Soru

Prostat salgısının görevi nedir?

Cevap

Prostat salgısı içerisinde spermatozoonlar kuyrukları ile aktif hareket etme yeteneğini kazanırlar.


7. Soru

Glandula Bulboüretralisin (Cowper Bezi) görevi nedir?

Cevap

Glandula Bulboüretralisin (Cowper Bezi) mukoz özellik taşıyan salgısı ile ejakülasyondan önce üretrayı idrardan temizleyerek spermatozoonların olumsuz etkilenmeleri önlenir.


8. Soru

Dişi üreme organları hangi anatomik sıra ile bulunur?

Cevap

Ovaryum, ovidukt, uterus, kornu uteri, korpus uteri, serviks uteri, vajina ve vulva.


9. Soru

Rektal yoldan muayene edilen ovaryumların üzerinde hangi yapılar belirlenebilir?

Cevap

Primer yumurta hücreleri, çeşitli gelişme evrelerinde bulunan folliküller, aktif ya da gerileyen korpus luteumlar (CL) belirlenebilir.


10. Soru

Ovaryumda hangi hormonlar üretilir?

Cevap

Ovaryumlarda gelişen folliküllerce östrojen (dişilik hormonu) sentezlenirken, ovulasyondan sonra ovule olan follikülden gelişen korpus luteumlardan da progesteron (gebelik hormonu) salgılanmaktadır.


11. Soru

Fertilizasyon dişi üreme kanalının hangi bölümünde gerçekleşir?

Cevap

Ovule olan ovumun spermatozoonlarca döllenmesi olarak tanımlanan fertilizasyon ya da fekondasyon olayı oviduktta gerçekleşir.


12. Soru

İnek ve koyunda fertilizasyondan sonra implantasyona kadar embriyonun gelişme evreleri nelerdir?

Cevap

Fertilizasyondan sonra ovum yaklaşık 3 gün süre ile oviduktun istmus bölgesinde kalarak embriyonik gelişimin ilk aşamalarını geçirir. Bunun sonunda embriyo 8 hücreli aşamaya ulaşır. Ovidukttan kornu uteriye ulaşan embriyo, burada implante olur ve doğuma dek geçen fetal gelişim sürecini burada tamamlar.


13. Soru

Korpus uteri ve kornu uterilerin üreme açısından işlevleri nelerdir?

Cevap

Spermatozoonların taşınması, korpus luteumun işlevinin düzenlenmesi ve implantasyon, gebelik ve doğumun başlatılmasıdır.


14. Soru

Evcil geviş getirenlerde 80-120 adet olup plasentom olarak adlandırılan yapılar nelerden oluşur?

Cevap

Uterusta plasentomu oluşturan bölüm karunkul olarak adlandırılırken, plasentadaki bölüm kotiledon olarak adlandırılır.


15. Soru

Suni tohumlama uygulaması sırasında serviks uterinin kapalı olduğunun belirlenmesi fizyolojik olarak nasıl açıklanabilir?

Cevap

Serviks uteri fizyolojik olarak kızgınlıkta açık iken, kızgınlık dönemleri dışında ve gebelik sırasında kapalıdır.


16. Soru

Spermiogenezis evreleri nelerdir?

Cevap

Spermiogenezis 4 evreden oluşur: (1) golgi evresi, (2) kap evresi, (3) akromozal evre ve (4) olgunlaşma evresi.


17. Soru

Spermiasyon nedir ve Spermiogenezisin hangi evresinde oluşur?

Cevap

Olgunlaşan spermatozoonların seminifer tubüllerin boşluklarına bırakılmasına spermiasyon adı verilir. Spermiogenezisin olgunlaşma (maturasyon) evresinde oluşur.


18. Soru

Yeni doğan dişide bulunan primer oositler yeniden aktive olana dek gelişimlerinin hangi aşamasında beklemektedirler?

Cevap

Doğumda yaklaşık olarak 2 milyon primer oosit bulunur. Bunlar, I. mayozun profaz aşamasında, yine aktive olana dek gelişimlerine ara vermiş halde beklemektedirler.


19. Soru

Ovule olan sekonder oosit gelişimi hangi aşamada tekrar durur?

Cevap

Ovule olan sekonder oosit II. mayozun metafaz aşamasında gelişimini yine durdurur.


20. Soru

II. kutup hücresi hangi aşamada atılır?

Cevap

Sekonder oositte II. mayoz bölünme fertilizasyonla, yani oositin (ovumun) spermatozoon tarafından delinmesiyle (penetrasyonuyla) etkinleşerek tamamlanır ve haploid özellikteki II. kutup hücresi de fertilizasyondan sonra atılır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi