Temel Veteriner Patoloji Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Hücre Ve Dokularda Zedelenme, Metabolizma Bozuklukları

1. Soru

Hücre dışı yağ birikimi nedir kısaca açıklayınız?

Cevap

Hücre dışı yağ birikimi; liposit veya yağ içeren diğer hücrelerin yıkımıyla açığa çıkan yağın belli bölgede toplanmasıdır.


2. Soru

Metaplazi en çok hangi dokuda oluşmaktadır?

Cevap

Metaplazi en sık epitel dokuda gözlenmektedir.


3. Soru

Yağlar(lipidler) organizmada hangi yapılarda bulunur?

Cevap

Yağlar(lipidler), organizmada nötral yağ ve yağ asitleri; kompleks yapılar gibi farklı yapılarda bulunur.


4. Soru

Karyopiknoz, karyolizis ve karyoeksiz terimleri nelerdir açıklayınız?

Cevap

Karyopiknoz; çekirdeğin büzülüp küçülerek kromatinin koyu mavi bir kitleye dönüşmesi; karyolizis; çekirdeğin homojen pembemsi bir kitleye dönüşüp kromatininin erimesi; karyoeksiz ise çekirdek kromatinin parçalanıp toz gibi dağılmasıdır.


5. Soru

Metebolizma ne demektir?

Cevap

Alınan madddelerin yeniden sentezine, yıımına, zararsız hale getirilmesine, taşınmasına, atılmasına ve enerjiye dönüştürülmesine ilişkin vücutta sürekli oluşan kimyasal reaksiyondur.


6. Soru

Atrofi ne demektir genel olarak açıklayınız?

Cevap

Atrofi genel olarak gelişimini tamamlamamış doku ve organların herhangi bir nedenle sonradan küçülmesidir.


7. Soru

Pigment bozukluklarını ve nedenlerini kısaca açıklayınız?

Cevap

Pigment bozuklukları; normalde vücutta üretilen pigmentlerin fazla, az olması veya bulunmamasından; genetik, enzimatik ve herhangi bir sebepten yanlış üretilmesi, yerine başka bir pigmentin şekillenmesinden; dışarıdan alınan pigmentlerin vücutta birikmesinden kaynaklanır.


8. Soru

Mitoz ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Hücrelerin dolaylı çekirdek bölünmesi ya da eşeysiz bölünme şeklidir. Çekirdeğin kromatininde bir seri değişiklikle karakterize somatik hücrenin dolaylı bölünmesidir. Cinsiyet hücreleri dışında organizmanın tüm hücreleri mitozla bölünürler. Ana hücrelerin kromozomlarının iki oğul hücre oluşturmasıyla sonuçlanan normal hücre üreme şeklidir.


9. Soru

Otoliz ne demektir açıklayınız?

Cevap

Otoliz; kendi kendini eritme anlamına gelir. nekroza benzerse de ölümden sonra oluşur. Yersel değil, kadavranın tüm doku ve organlarında oluşan değişikliktir. yalnız oluşumu nekroza benzer.


10. Soru

Bağ dokudaki hyalinleşme genelde neyle ilgili olarak gerçekleşir?

Cevap

Bağ dokusundaki hyalinleşme, genelde bölgenin beslenmemesine; kollajen yapısının bozulmasına, ilgilidir.


11. Soru

Hücre ve doku zedelenmesinde hangi nedenler rol almaktadır?

Cevap

Hücre ve doku zedelenmesinde; fiziksel, kimyasal ve toksik beslenme bozuklukları, metabolik nedenlere bağlı bozukluklar, immünolojik nedenler, gen ve kromozam boluklulkarı ile biyolojik nedenler rol almaktadır.


12. Soru

Ketonemi ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Ketonemi; kanda aseton, keton cisimciklerinin görünmesidir. Vücudun fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu, enerjinin lipid ve proteinlerden sağlanması sırasında oluşur.


13. Soru

Otointoksikasyon ne demektir?

Cevap

Otointoksikasyon vücutta oluşan zararlı zehirli maddelerle vücudun kendi kendini zehirlemesidir.


14. Soru

Metaplazi ne demektir açıklayınız?

Cevap

Metaplazi, olgunlaşmış dokudaki hücrelerin embriyonal kökeni aynı olan bir başka hücre tipine dönmesi olayıdır.


15. Soru

Bulanık şişkinlik olayına bulanık denilmesinin sebebi nedir?

Cevap

Bulanık denilmesinin sebebi, hemotoksilen eozin boyasıyla bayanmış doku kesitlerinde hücre çekirdeklerinin sanki tül perdenin arkasından görünüyormuş gibi biz izlenim vermesi, yani silik, hayali şekilde görülmesidir.


16. Soru

Homolog hipertrofi ve heterolog hipertrofi terimlerini kısaca açıklayınız?

Cevap

Organdaki büyüme sadece hacimde ise homolog hipertrofi, büyüme yanında şeklinde de bir değişme olursa heterolog hipertrofiden söz edilmektedir.


17. Soru

Hipertrofi ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Hipertrofi, organ ve dokuların büyümedir. Atrofinin tersi olan bu durum ya o oran ve dokudaki hücrelerin hacımca artmasından ya da hücresel çoğalmasından ileri gelir.


18. Soru

Patolojik atrofinin esas nedeni nedir?

Cevap

Patolojik atrofinin esas nedeni beslenme yetersizliğidir.


19. Soru

Apoptozis ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Apoptozis programlı hücre ölümüdür. Yaşlanan, yıpranan, bozulan veya artık gerek duyulmayan hücrelerde; genlerin kontrolündeki moleküler mekanizmaların devreye girerek hücrenin bir program çerçevesinde kendini imha etmesidir. Bu yönüyle bir çeşit intihardır.


20. Soru

Nekrozun görülen temel şekilleri nelerdir?

Cevap

Nekroz, pıhtılaşma nekrozu ve erime nekrozu olarak iki temel şekilde görülür.


21. Soru

Pıhtılaşma nekrozunu kısaca açıklayınız?

Cevap

Pıhtılaşma nekrozu; kalp, böbrek, dalak, karaciğer gibi hemen her organda görülen nekroz tipidir. Genelde şok, hipoksi, zehirli, kimyasal asitler veya bakterilerin etkisiyle şekillenir.


22. Soru

Lipomatozis ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Lipomatozis; yağ dokusunun çevresindeki diğer dokularla tümöral özellikte olmayan sızmasıdır. ‘yağ hücresi infiltrasyonu’ olarak da tanımlanır. Örneğin kalp çevresindeki yağ dokusu hücreleri, kalp kası demetleri arasına; karın boşluğundakiler pankreasın veya bağırsak duvarına sızar.


23. Soru

Hücrede bulanık şişkinlik ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Bulanık şişkinlik, mitokondrilerin su alıp şişmesiyle karakterizedir. Başlangıçta albüminlerin çökmesiyle oluştuğu düşünülerek albümin dejenerasyonu olarak tanımlanmıştır.


24. Soru

Nekrozun tanımını yaparak kısaca açıklayınız?

Cevap

Nekroz patolojik bir olaydır. Grekçede nekro, ölü; daha doğrusu ‘leş’ anlamına gelir. kaba tanımıyla, canlıda yersel hücre ölümüdür. Ancak bu ölüm o bölgedeki birkaç hücrenin ölümünden ibaret değildir. Hücreler arasın da içinde olduğu bir grup hücreyi de kapsar. Bu anlamda nekroza yersel doku ölümü deme daha uygundur.


25. Soru

Erime nekrozunu kısaca açıklayınız?

Cevap

Erime nekrozu; enzimatik yıkımla hücrelerin erimesi ve bölgenin su alması temeline dayanır. Hücre enzimleri yanında; yangı dolayısıyla bölgeye gelen nörofil lökositlerden veya irin yapıcı bakterilerden salınan enzimler dokuda erimeye sebep olur.


26. Soru

Zedelenme ne gibi faktörlere bağlıdır?

Cevap

Zedelenme; etkinin tipi, şiddeti, süresi, etkilenen canlının türü, doku ve hücrelerin tipi gibi pek çok faktöre bağlıdır.


27. Soru

Hücre ve doku zedelenmesine neden olan kimyasal ve zehirli nedenler nelerdir?

Cevap

Hücre ve doku zedelenmesine neden olan kimyasal ve zehirli nedenler; çeşitli organik, inorganik maddelerdir.


28. Soru

Pigmentler hangi özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Pigmentler kökenlerine, kimyasal yapılarına ve geliştikleri hastalıklara göre sınıflandırılmaktadır.


29. Soru

Hücre ölümünü kısaca tanımlayınız?

Cevap

Hücrede geri dönüşsüz değişikliklerin varacağı son noktadır. Nekroz ve apoptozis şeklinde gerçekleşir.


30. Soru

Bulanık şişkinlik hangi organlarda daha sık rastlanmaktadır?

Cevap

Bulanık şişkinlik karaciğer, böbrek gibi parankim organlarında daha sık rastlanmaktadır.


31. Soru

Fizyolojik atorofi ne demektir?

Cevap

Fizyolojik atrofi, görevini tamamlamış organ ve dokuların doğal küçülmesidir.


32. Soru

Hiperlipidemi ne medektir?

Cevap

Hiperlipidemi kanda lipidlerin artmasıdır.


33. Soru

Obesite ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Obesite, oburluk anlamına gelmektedir. Dilimizdeki karşılığı şişmanlıktır. Gereğinden fazla alınan karbonhidratların yağa çevrilmesi, fazla yağın yağ depolarındaki yağ hücrelerinde nötral yağ halinde depolanmasından ileri gelir. Sonuçta vücudun ağırlığı ve hacımı artar.


34. Soru

Hyalin dejenerasyonu kas dokusunda gerçekleştiğinde buna ne ad verilir?

Cevap

Hyalin dejenerasyonu kas dokusunda gerçekleştiğinde tanımlayanın adı nedeniyle Zenker dejenerasyonu adıyla da anılır.


35. Soru

Dejenerasyon ve Metabolizma bozuklularını kısaca açıklayınız?

Cevap

İç ve dış etkilerle organ ve dokuların hücrelerinde ve hücreler arası bölgelerde ortaya çıkan birincil morfolojik değişiklikler ve birikimlerdir.


36. Soru

Metabolizma bozuklukları neler göz önüne alınarak gruplandırılmaktadır ve bu gruplandırmadaki amaç nedir?

Cevap

Metabolizma bozuklukları etiyolojileri, kimyasal yapıları ve morfolojik bulguları göz önüne alınarak gruplandırılır. Böyle yapılmasındaki amaç, bulgulardan yola çıkarak olayın ne çeşit etki sonucu geliştiğinin aydınlatılmasıdır.


37. Soru

Basit atrofi ve sayısal atrofi terimlerini açıklayınız?

Cevap

Hücrelerin küçülmesiyle oluşan atrofiye basit atrofi, hücre sayısının azalmasıyla oluşana ise sayısal atrofi denilmektedir.


38. Soru

Amiloid ve Amiloid Dejenerasyonu kısaca açıklayınız?

Cevap

Amiloid ve Amiloid Dejenerasyonu; amiloid bir birikimdir. Dokularda daima hücre dışında yerleşerek amiloidozis denilen tabloyu oluşturur. Bir kısım hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan farklı ve karışık yapıya sahip patolojik maddelerin hücreler arasına birikmesinden ileri gelir.


39. Soru

Ozmotik basınç ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Osmotik basınç farklı yoğunluktaki iki sıvıyı ayıran, yarı geçirgen bir zardan sıvı geçişini sağlayan basınçtır. Sıvı düşük yoğunlukludan daha yoğuna doğru akar. Hücrede bu olayı proteinler yapar.


40. Soru

Patamorfoloji ne demektir?

Cevap

Patalojik değişikliklerde(makroskobik, mikroskobik) şekillenen yapısal ve fonksiyonel duruma patamorfoloji adı verilmektedir.


41. Soru

Hücre ve doku zedelenmesine neden olan Metobolik nedenleri açıklayınız?

Cevap

Hücre ve doku zedelenmesine neden olan metabolik nedenler; metabolizmada görevli enzim ve hormonların eksikliği, fazlalığı veya bunların yanlış işlevi nedeniyle şekillenir.


42. Soru

Purin bazları(adenin, guanin) karaciğerde neye çevrilmektedir?

Cevap

Purin bazları(adenin, guanin) karaciğerde ksantin üzerinden ürat ve ürik aside çevrilir.


43. Soru

Karbonhidrat Metabolizması Bozukluklarını kısaca açıklayınız?

Cevap

Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları; kanda glukozun artması veya azalması, dokuda glikojen fazlalığı eksikliği; glikojen bulunmayan dokularda toplanması şeklinde olur. Bu bozukluklar glikojen metabolizmasında gerekli enzim ve hormonların olmaması, eksik olması veya yanlış işleviyle şekillenir.


44. Soru

Otoimmun hastalıklar ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Vücudun bağışıklığının kaybolmasıyla kendine karşı belirli bölgelerde otoantikorlar ve bağışık yanıt oluşmasıyla meydana gelen hastalıklara denir.


45. Soru

İnsanlarda gut hastalığı ne gibi etkilerler ortaya çıkar?

Cevap

İnsanların gut hastalığı, alkol alma, fazla proteinle beslenme, lösemi gibi etkilerle gelişir eklemleri tutar.


46. Soru

Kalsiyumun bulunduğu yerler nerelerdir?

Cevap

Kalsiyum, hücre içinde, hücre arası bölgede, vücut sıvılarında ve kanda bir miktar bulunur. Esas bulunduğu yer kemik ve dişlerdir.


47. Soru

Keratin bozukluklarına ne ad verilmektedir?

Cevap

Keratin bozukluklarına diskeratozis denilir.


48. Soru

Kalsiyum metabolizma bozuklukları ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Kalsiyum metabolizma bozuklukları, kalsiyumun kanda azalması ‘hipokalsemi’ veya artması ‘hiperkalsemi’; kemiklerde birikmemesi, yetersiz birikmesi veya normal birikip sonradan azalması şeklinde özetlenir.


49. Soru

Keratin nedir kısaca açıklayınız?

Cevap

Keratin, epitel dokunun yapısal proteinidir. Deri ile kıl, boynuz, tırnaklar gibi deri eklentilerinde bulunur. Deri yüzeyindeki hücrelerde hücrenin ölümüne kadar olgunlaşır ve kepek şeklinde dökülür.


50. Soru

Protein Metabolizması Bozukluğuna Hyalin denilmesinin sebebi nedir açıklayınız?

Cevap

Hyalin Grekçede ‘cam’ anlamına gelmektedir. Hyalin denilmesinin sebebi, HE ve PAS ile boyanın dokuların ışık mikroskobik incelenmesi sırasında: hücre içi ve hücre dışına yerleşmiş; homojen pembe renkte, şekilsiz, camsı alanların, kitlelerin damlacıkların görülmesindendir.


51. Soru

Pigment nedir kısaca açıklayınız?

Cevap

Pigment Latincede boya anlamına gelir. Doku ve hücrelerde erimiş veya erimemeiş granüller, kristaller halinde bulunan; dışarıdan alınan veya vücutta oluşan; köken ve kimyasal yapıları değişik renkli maddelerdir. bazı pigmentler fizyolojik olarak doku ve organlarda bulunur. Derideki melanin, eritositlerdeki hemoglobin, safradaki bilirubin bu şekildedir.


52. Soru

Metin düzenleyici yazılımlar günümüzde ne amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Metin düzenleyici yazılımlar günümüzde daha çok program yazmak, web ortamındaki HTML sayfalarını oluşturmak ya da veri dosyaları hazırlamak amacıyla kullanılmaktadır.


53. Soru

Kalsiyumun kemikdokusu ve dişler dışında toplanmasına ne ad verilir?

Cevap

Kalsiyumun kemikdokusu ve dişler dışında toplanmasına ‘heteroptik kalsifikasyon’, ‘patalojik kalsifikasyon’ veya yalnızca ‘kalsifikasyon’ (kireçlenme) denilir.


54. Soru

Kaşeksi(zayıflık) ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Kaşeksi( zayıflık); açlık, yetersiz beslenmeyle oluşur. besinlerin bağırsaktan emilmemesi, bozuk sindirim, tümöral veya kronik paraziter hastalıklar belli başlı sebebidir. Yağ dokuları azalır, vücut ağırlığı düşer.


55. Soru

Ürat ve ürik asit vücuttan uzaklaştırılmazsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkar?

Cevap

Ürat ve ürik asit vücuttan uzaklaştırılmazsa kanda ürenin artması, dokularda ürat kristallerinin birikmesiyle urikozis(gut) oluşur.


56. Soru

Hipoglisemi ne demektir?

Cevap

Hipoglisemi kanda glukozun azalmasıdır.


57. Soru

Hipoplazi ne demektir?

Cevap

Doğmasal(konjentinal) olarak doku ve organların küçük görülmesidir. Morfolojik yönden atrofiye benzese de atrofi tanımına girmez. Çünkü gelişimini tamamlamış bir organ veya dokunun sonradan küçülmesi değildir.


58. Soru

Hidropik Dejenerasyon ne demektir kısaca açıklayınız?

Cevap

Hidropik Dejenerasyon; yalnız mitokondrilerin değil, diğer organellerin de de su alıp şişmesi ve sitoplazmada değişik büyüklükte boşlukların oluşmasıyla karakterizedir. Akut hücre şişkinliğinin ileri şeklidir ve genelde geri dönüşsüzdür.


59. Soru

Patolojik atrofi vücutta yayılışına ve sebeplerine göre kaç grupta sınıflandırılır ve bunlar nelerdir?

Cevap

Patolojik atrofi vücutta yayılışına ve sebeplerine göre iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar; ? Generalize(yaygın) atrofi ? Lokalize atrofi.


60. Soru

Hücre ve doku zedelenmesine neden olan fiziksel nedenler nelerdir?

Cevap

Hücre ve doku zedelenmesine neden olan fiziksel nedenler; bunlar çarpma, vurma germe, ezme, basınç altında kalma gibi mekanik; donma yanma ile sonuçlanan aşırı soğuk ve sıcak, elektrik akımı, kızıl ötesi, ultraviole ve iyonize ışınlar şeklinde özetlenir.


61. Soru

Sistemik amiloidozis çoğu kez hangi organlarda görülür?

Cevap

Sistemik amiloidozis çoğu kez karaciğer, böbrek, dalak, böbreküstü bezi gibi organları tutar.


62. Soru

Yağlı dejenerasyon ne demektir kısacak açıklayınız?

Cevap

Yağlı dejenerasyon; genelde dolaşım bozukluğu, anemi gibi nedenlere bağlı hipoksiler ile toksik etkilerin belirtisidir. Çoğunlukla karaciğerde rastlanır. Böbrek, kalp kası organlar ikinci sıradadır.


63. Soru

Otointoksikasyon kavramını açıklayınız.

Cevap

Otointoksikasyon: Vücutta oluşan zararlş zehirli maddelerle vücudun kendi kendini zehirlemesine denir.


64. Soru

Hücre ve doku zedelenmesinde rol oynayan fiziksel faktörleri açıklamak. 

Cevap

Hücre ve doku zedelenmesinde rol oynayan fiziksel Nedenler; bunlar çarpma, vurma, germe, ezme, basınç altında kalma gibi mekanik; donma, yanma ile sonuçlanan aşırı soğuk ve sıcak, elektrik akımı, kızıl ötesi, ultraviole (UV) ve iyonize ışınlar şeklinde özetlenir.


65. Soru

Hücre ve doku zedelenmesinde rol oynayan kimyasal ve zehirli nedenleri açıklamak. 

Cevap

Kimyasal ve Zehirli Nedenler; çeşitli organik, inorganik maddelerdir. Özellikle civa, kurşun gibi ağır metaller ile zehirli bitkililer ve uygun olmayan şekilde alınan ilaçlarla zehirlenmeler; yakıcı asit ve bazlar bu gruptadır. 


66. Soru

Hücre ve doku zedelenmesinde rol oynayan beslenme bozukluklarını açıklamak.

Cevap

Beslenme Bozuklukları; fazla, eksik, yanlış beslenme; vitamin eksikliği veya A, D vitamini fazlalığı; mineral ve iz element eksiklikleri bu grupta yer alır. Susuzluk, vücut suyunun azalmasına sebep olur. Hücrede suyun azalmasıyla sitoplazma yoğunlaşır, asitliği artar. Organa az kan gelmesi (oligemi) veya hiç kan gelmemesi (işemi) yüzünden organın beslenememesi de bir başka faktördür. Bu bağlamda besin maddelerinin azalmasından çok oksijensizlik önemlidir. Hipoksi (oksijen azlığına) ve anoksiden (oksijensizlikten) hücreler çabuk etkilenirler. Hücreler hipoksiye bir süre dayanırlarsa da anokside ölüm birden gelişir.


67. Soru

Metabolizma kavramını tanımlayınız.

Cevap

Metabolizma: Al›nan
maddelerin yeniden
sentezine, y›k›m›na, zarars›z
hale getirilmesine,
tafl›nmas›na, at›lmas›na ve
enerjiye dönüfltürülmesine
iliflkin vücutta sürekli
oluflan kimyasal
reaksiyonlard›r.


68. Soru

Patomorfoloji kavramını açıklayınız.

Cevap

Patomorfoloji: Patolojik değişikliklerde (makroskobik, mikroskobik) şekillenen yapısal ve fonksiyonel duruma denir.


69. Soru

Ozmotik basınç kavramını açıklayınız.

Cevap

Ozmotik Basınç: Farklı yoğunluktaki iki sıvıyı ayıran, yarı geçirgen bir zardan sıvı geçişini sağlayan basınçtır. Sıvı düşük yoğunlukludan daha yoğuna doğru akar. Hücrede bu olayı proteinler yapar.


70. Soru

Atrofi kavramını açıklayınız.

Cevap

Grekçede: a, olumsuzluk eki olup trophia ise beslenme anlamınadır. Genel olarak gelişimini tamamlamış doku ve organların herhangi bir nedenle sonradan küçülmesidir. Uzun süren etkilerle yavaş gelişen morfolojik bir değişikliktir. Patolojik olduğu gibi fizyolojik de olur.


71. Soru

Hipoplazi kavramını açıklayınız.

Cevap

Doğmasal (konjenital) olarak doku ve organların küçük görülmesidir. Morfolojik yönden atrofiye benzese de atrofi tanımına girmez. Çünkü gelişimini tamamlamış bir organ veya dokunun sonradan küçülmesi değildir.


72. Soru

Hipertrofi kavramını açıklayınız.

Cevap

Hipertrofi, organ ve dokuların büyümesidir. Atrofinin tersi olan bu durum ya o organ ve dokudaki hücrelerin hacimce artmasından ya da hücresel çoğalmasından ileri gelir. Haliyle böyle organ hacim ve ağırlıkça artar.


73. Soru

Metaplazi kavramını açıklayınız.

Cevap

Olgunlaşmış dokudaki hücrelerin embriyonal kökeni aynı olan bir başka hücre tipine dönmesi olayıdır. Dönüşüm daima aynı dokunun farklı hücreleri arasında olur.


74. Soru

Fizyolojik atrofi kavramını tanımlayınız.

Cevap

Fizyolojik atrofi; yaşamın çeşitli aşamalarında olan bir durumdur. Görevini tamamlamış organ ve dokuların doğal küçülmesidir. Örneğin timus, civcivlerde bursa Fabrisius yaşla birlikte; laktasyon (süt üretimi) sonrası da meme bezleri küçülür


75. Soru

Dejenerasyon kavramını tanımlayınız.

Cevap

İç ve dış etkilerle organ ve dokuların hücrelerinde ve hücreler arası bölgelerde ortaya çıkan birincil morfolojik değişiliklikler ve birikimlerdir.


76. Soru

Nekroz kavramını açıklayınız.

Cevap

Nekroz patolojik bir olaydır. Grekçede nekro, ölü; daha doğrusu “leş” anlamına gelir. Kaba tanımıyla, canlıda yersel hücre ölümüdür. Ancak bu ölüm o bölgedeki birkaç hücrenin ölümünden ibaret değildir. Hücreler arasının da içinde olduğu bir grup hücreyi de kapsar. Bu anlamda nekroza yersel doku ölümü demek daha uygundur.


77. Soru

Erime nekrozu kavramını açıklayınız. 

Cevap

Erime Nekrozu (likefaksiyon veya kolliguasyon); enzimatik yıkımla hücrelerin
erimesi ve bölgenin su alması temeline dayanır. Hücre enzimleri yanında; yangı
dolayısıyla bölgeye gelen nötrofil lökositlerden veya irin yapıcı bakterilerden salınan enzimler dokuda erimeye sebep olur.


78. Soru

Peynirleşme nekrozu kavramını açıklayınız. 

Cevap

Peynirleflme (kazeifikasyon) Nekrozu; koagulasyon nekrozunun özel bir şeklidir. Esas tüberkülozda gözlenir. Makroskobik görünümü peynirimsi bir izlenim verdiğinden bu ad verilmiştir. Sebebi, koagülasyon nekrozdaki proteinlerin yıkımlanması ve
tüberküloz etkeninin kapsülündeki yağın dağılmasıyla oluşur.


79. Soru

Otoliz kavramını açıklayınız. 

Cevap

Otoliz; kendi kendini eritme anlamına gelir. Nekroza benzerse de ölümden sonra oluşur. Yersel değil, kadavranın tüm doku ve organlarında oluşan değişikliktir. Yalnız oluşumu nekroza benzer.


80. Soru

Apoptozis kavramını açıklayınız. 

Cevap

Apoptozis programl› hücre ölümüdür. Yaşlanan, yıpranan, bozulan veya artık gerek duyulmayan hücrelerde; genlerin kontrolündeki moleküler mekanizmaların devreye girerek hücrenin bir program çerçevesinde kendini imha etmesidir. Bu yönüyle bir çeşit hücre intiharıdır. Esasen adı da buradan gelir. Grekçede apo, ayrı; ptosis düşme anlamına gelir.


81. Soru

Pıhtılaşma nekrozu kavramını açıklayınız. 

Cevap

Pıhtılaşma Nekrozu (koagülasyon); kalp, böbrek, dalak, karaciğer gibi hemen her organda görülen nekroz tipidir. Genelde şok, hipoksi, zehirli, kimyasal asitler veya bakterilerin etkisiyle şekillenir. Böyle etkiler sonucu proteinlerin yıkımlanıp çökmesi ve suyun çekilmesi, gelişiminde temel sebeptir.


82. Soru

Karyopiknoz nedir?

Cevap

Karyopiknoz; çekirdeğin büzülüp küçülerek kromatinin koyu mavi bir kitleye dönüşmesidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi