Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Karma Yem Üretimi Ve Yem Analiz Teknikleri

1. Soru

Karma yemleri tanımlayınız? 

Cevap

hayvanların özellikle enerji, protein ve diğer besin maddeleri yönünden ihtiyaçlarını dengelemek amacıyla organik madde bakımından zengin ve sindirilme oranı yüksek, belirli formülasyonlara göre yem fabrikaları tarafından üretilen yemlerdir.


2. Soru

Karma yem üretimi sırasında karışımda kullanılacak her yem ham maddesinin miktarı neye göre belirlenir?

Cevap

 karma yemin enerji ve besin madde içeriğine göre belirlenmektedir.


3. Soru

Karma yemler hazırlanırken kırma (öğütme), karıştırma ve ambalajlama olmak üzere kaç ana işleme tabi tutulurlar

Cevap

üç


4. Soru

Karma yemler hazırlanırken kırma (öğütme), karıştırma ve ambalajlama olmak üzere üç ana işleme tabi tutulurlar bu işlemlerin isimleri nelerdir?

Cevap

kırma, karıştırma,ambalajlama


5. Soru

yem kırma işlemi neden önem taşımaktadır?

Cevap

Kırma işlemi, hem yemlerin hayvanların sindirim sisteminde daha iyi sindirilmesi, hem de yem karmalarının homojen bir şekilde karışması bakımından önem taşımaktadır.


6. Soru

Kırma neyi gerektirmektedir? 

Cevap

Karma yem içerisine dahil edilen tane ve iri partiküllü yemlerin parçalanması gerekmektedir


7. Soru

Karıştırma neyi gerektirmektedir?

Cevap

Karma yem içerisine dahil edilen yem maddelerinin kırma işleminden sonra homojen bir karışım haline getirilmesi gerekmektedir


8. Soru

karıştırma neden önemlidir? 

Cevap

Öngörülen besin maddelerinin tüm yem içerisinde homojen olarak dağılması üretilen yemi tüketen hayvanların yem içindeki besin maddelerinden en iyi bir şekilde yararlanması için gereklidir.


9. Soru

Yem fabrikaları tarafından üretilen karma yemler, neden ambalajlanırlar?

Cevap

hayvan yetiştiricilerine sağlıklı ve pratik bir biçimde ulaştırılması için çoğunlukla ambalajlanırlar.


10. Soru

karma yemler genellikle ne şekilde piyasaya sürülmektedir?

Cevap

Genellikle karma yemler 50 kg’lık hava alabilen sentetik çuvallar içerisine konarak piyasaya sürülmektedir.


11. Soru

Yem fabrikalarında karma yemler kaç formda üretilir?

Cevap

3 formda 


12. Soru

Yem fabrikalarında karma yemler 3 formda üretilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

toz, pelet ve granül


13. Soru

Toz Yem Yem hangi aşamalardan sonra piyasaya sürülebilir?

Cevap

fabrikalarında karma yeme dahil edilen ham maddelerden kırılması gerekenler kırıldıktan ve karıştırıldıktan sonra ince parçacık formunda piyasaya sürülebilir


14. Soru

Pelet Yem nedir?

Cevap

Toz yem şeklinde üretilen karma yemlerin üretim sırasında pelet presi adı verilen makineden geçirilerek sıkıştırılmasıyla elde edilen fiziksel formuna pelet yem denir.


15. Soru

Peletlemenin faydaları nelerdir? 

Cevap

yemlerin tozumasını engellemesi, yem tüketimini artırması, depo ve yemliklerde akıcılığı artırması, nakliyesini kolaylaştırması gibi faydaları vardır.


16. Soru

Granül Yem nedir?

Cevap

Pelet yemlerin kabaca kırılarak homojen, ancak peletten daha küçük kırıntılar halinde piyasaya sunulmasıdır.


17. Soru

Kabuğun Alınması işlemini açıklayınız?

Cevap

Tanelerden, kabuklu tohumlardan ve bazı meyvelerden kabuk örtüsünün ayrılmasıdır


18. Soru

Öğütme neye yarar? 

Cevap

Yem ham maddelerin öğütülmesi ile yemin sindiriminin ve karışımının kolay olması sağlanır


19. Soru

Ezme işlemi nedir?

Cevap

Tane yemler yivli silindirler arasından geçirilerek düz, yassı parçacıklar haline getirilir.


20. Soru

Kırpma yöntemi nedir? 

Cevap

Büyük çoğunlukla yulaf için uygulanan ve tanelerin uçlarının kesilip uzaklaştırılarak selüloz içeriğinin düşürülmesi yöntemidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi