Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Konsantre Yemler

1. Soru

Konsantre yemler içerik bakımından nasıl tanımlanır?

Cevap

Konsantre yemler enerji ya da protein bakımından zengin, hacimce fakir, selüloz
düzeyi düşük yem maddelerine verilen genel addır. Konsantre yemler çoğunlukla bitkisel kaynaklıdır.


2. Soru

Tane yemler nelerdir?

Cevap

Tane yemler; buğdaygil tane yemleri ve baklagil tane yemleri olarak iki grupta
incelenmektedir.


3. Soru

Hayvan beslemede hangi tahıllar, buğdaygil tane yemleri, enerji yemi olarak kullanılmaktadır?

Cevap

Buğdaygil tane yemlerinden buğday, arpa, yulaf, mısır, çavdar ve tritikalenin yanı
sıra sorgum, darı ve pirinç de hayvan beslemede enerji yemleri olarak kullanılmaktadır.


4. Soru

Ham selüloz miktarı ve protein değeri düşük, lizin ve triptofan bakımından fakir olan ancak enerji düzeyi çok yüksek olan ve %3-6 arasında yağ kapsayan tane yem olarak kullanılan tahıl hangisidir?

Cevap

Mısırın ham selüloz miktarı düşük (%2), sindirilebilir besin maddeleri ve enerji düzeyi çok yüksektir. Buna karşılık protein değeri düşük (%8) olup protein kalitesi iyi değildir. Özellikle lizin ve triptofan bakımından çok fakirdir. Mısır %3-6 arasında yağ kapsamaktadır. 


5. Soru

Nişasta endüstrisi yan ürünleri nelerdir?

Cevap

Nişasta endüstrisi yan ürünleri, mısır, buğday, darı, patates gibi nişasta bakımından zengin yemlerden nişasta elde edildikten sonra geriye kalan kısımlardır.


6. Soru

Mısır tanesinden nişasta üretiminde hangi ürünler elde edilerek yem maddesi olarak kullanılmaktadır?

Cevap

Mısır tanesinden nişasta üretiminde çeşitli ürünler elde edilmektedir. Bunlardan mısır ıslatma suyu, mısır embriyo küspesi, mısır embriyo unu, mısır kepeği, mısır gluteni ve mısır melası yem maddesi olarak kullanılabilmektedir. Bu yan ürünlerden mısır embriyo küspesi ve gluteni hayvan yemi olarak tek başlarına ya da birbirleriyle karıştırılarak kullanılabilir.


7. Soru

Melas nedir?

Cevap

Şeker üretimi sırasında, şekerli suyun buharlaştırılması ve şekerin kristalleştirilmesi sonunda geriye kalan pekmez rengi ve kıvamındaki maddeye melas adı verilir.


8. Soru

Süt verimi üzerine olumlu etkisi olan Malt Çili hayvanlara ne şekilde verilmelidir?

Cevap

Malt çili, su emici özellikte olduğundan hayvanlara verilmeden önce ıslatmak, buharla yumuşatmak ve diğer yemlerle karıştırarak vermek gerekir. Tane yemlerle karıştırılıp öğütülerek te verilebilir. Malt çili, süt ve besi sığırlarına günde 1 kg’a kadar önceden ıslatılmak suretiyle verilebilir. Malt çili bu miktarlarda verildiğinde süt verimi üzerine olumlu etki yapar. Yüksek miktarlarda verildiğinde ise sütün tadını bozar.


9. Soru

Gerek saf alkol ve gerekse alkollü içeceklerin üretiminde, yapısında fermente olabilen şekerler veya uygun işlemler sonucunda şekere dönüşebilecek maddeler bulunan yem selülozlu maddeleri nelerdir?

Cevap

Gerek saf alkol ve gerekse alkollü içeceklerin üretiminde, yapısında fermente olabilen şekerler veya uygun işlemler sonucunda şekere dönüşebilecek maddeler bulunan yem maddeleri kullanılabilir. Bunlar, şeker pancarı, melas ve meyveler (incir, üzüm, elma) gibi şekerli yem maddeleri, patates ve tahıl taneleri gibi nişastalı yem maddeleri, odun işleme artıkları gibi selülozlu yem maddeleridir.


10. Soru

Ekmek mayası (Saccharomyces cerevisiae) üretiminde ham madde olarak hangi kaynaklar kullanılır?

Cevap

Ekmek mayası üretiminde ham madde olarak başlıca karbon kaynağı olarak şeker endüstri yan ürünü olan melas, azot kaynağı olarak amonyak, amonyak tuzları ile fosfor kaynakları kullanılır.


11. Soru

Küspe nedir?

Cevap

Yağlı tohumların yağı alındıktan sonra geriye kalan proteince zengin ürüne küspe
adı verilir. 


12. Soru

Küspelerin besleyici değerini ne etkilemektedir?

Cevap

Küspelerin besleyici değerini, kullanılan ham maddenin kalitesi (küspedeki yağ miktarı, kabuk miktarı) ve küspe üretim yöntemi (sıcaklık, ısıtma süresi)  etkilemektedir.


13. Soru

Kanola nedir?

Cevap

Kolzanın ıslah edilerek glikosinolat ve erüsik asit içeriği azaltılmış varyetesine kanola adı verilir.


14. Soru

Biyodizel üretiminde hangi maddeler kullanılmaktadır?

Cevap

Biyodizel üretiminde bitkisel yağlar, hayvansal yağlar ve atık kızartmalık yağlar ile alkol olarak metanol, katalizör olarak alkali katalizörler (sodyum hidroksit, potasyum hidroksit) kullanılmaktadır.


15. Soru

Biyoetanol endüstrisinde kullanılan hammaddeler nelerdir?

Cevap

Biyoetanol endüstrisinde kullanılan hammaddeler tahıl taneleri (mısır, buğday, sorgum, arpa, çavdar, yulaf, pirinç), patates, şeker pancarı, şeker kamışı ile odun ve
tahıl hasılları gibi selülozca zengin yem maddeleridir.


16. Soru

Hayvansal kökenli yemler nelerdir?

Cevap

Hayvansal kökenli yemler aşağıdaki gibi dört grupta sınıf­landırılır:
• Et ve et ürünleri.
• Kanatlı ve kanatlı ürünleri.
• Süt ve süt ürünleri.
• Balık ve balık ürünleri.


17. Soru

Mineral yemler nelerdir ve kaç gruba ayrılır?

Cevap

Mineral yemler paketlenmiş hazır ürünler, doğal mineral kaynakları ve ticari amaçlı mineral kaynakları olmak üzere 3 katagoriye ayrılır.


18. Soru

Doğal mineral kaynaklar nelerdir, örnek veriniz?

Cevap

Tuz, potasyum klorit, kalsit, kalsiyum karbonat, çöktürülmüş tebeşir, dolomit taşı, öğütülmüş kemik unu, kaya fosfatı doğal mineral kaynaklarına örnek verilebilir.


19. Soru

Sentetik mineral kaynaklar nelerdir, örnek veriniz?

Cevap

Sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat, kalsiyum klorit, kalsiyum oksit, kalsiyum sülfat, amonyum fosfat, di­kalsiyum fosfat, magnezyum karbonat, potasyum karbonat, potasyum iodat, sodyum selenit ve çinko asetat sentetik mineral kaynaklarına örnek verilebilir.


20. Soru

Yemlik yağlar nelerdir?

Cevap

İç Yağ (Don Yağ), Tavuk Yağı, Bitkisel Yağ, Kullanılmış Yağlar, Karışık Yağlar, Asit Yağlar, Korunmuş Yağlar


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi