Hijyen ve Sanitasyon Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Hijyenik Temizlik Uygulamaları Ve Kullanılan Maddeler

1. Soru

Yüzeylere Yapısmasına Göre Kirler kaça ayrılır, açıklayınız?

Cevap

Yüzeylere yapışmasına göre kirler 2 e ayrılır. 1. Serbest Kirler: Bulundukları ortama ve yüzeye yapısmayan kolaylıkla giderilebilen kirlerdir.
• Kaba Kirler: Kâğıt parçası, çöpler, sigara izmaritleri gibi.
• İnce Kirler: Toz, kül, saç, kıl gibi.
2. Baglı Kirler: Bulundukları yerden kolaylıkla giderilemeyen veya hiç giderilemeyen kirlerdir. Yaglı boya, cila, yapıstırıcı madde, yaglar ve diger lekeler.


2. Soru

Ulasılmak Istenen Amaca Göre Temizlik (Temizlik derecesine göre);kaça ayrılır, nelerdir?

Cevap

1. Fiziksel Temizlik
2. Kimyasal Temizlik
3. Mikrobiyolojik Temizlik
4. Osmolojik Temizlik
5. Entomolojik Temizlik


3. Soru

Ajanlara Göre Kirler kaça ayrılır?

Cevap

3 farklı grupta incelenir.
1. Fiziksel Kirler: Cam malzeme, metal parçaları.
2. Kimyasal Kirler: Ilaçlar, kimyasal içerikli solüsyonlar, tarım ilaçları, fazla miktarda gıda katkı maddeleri, gıda maddelerinin bulundukları kaplardan çözünme ile geçen metal kalıntıları.
3. Mikroorganizmalar: Virüs, bakteri, parazit ve mantarlar.


4. Soru

Isıyla Dezenfeksiyon nedir?

Cevap

Isı kaynagı olarak buhar ve sıcak su tercih edilir. Sıcak suyla dezenfeksiyon işlemi, ucuz ve kullanımının kolay olması, toksik olmaması nedeniyle gıda isletmelerinde oldukça fazla tercih edilen bir yöntemdir. Buharla dezenfeksiyon yöntemi sıcak suyla dezenfeksiyon yöntemine göre daha pahalı bir yöntemdir.


5. Soru

Yüzey, mekân veya  çevre açısından Kir nasıl tanımlanır?

Cevap

Yüzey, mekân veya çevre açısından değerlendirilirse bulunduğu yüzeyin, mekânın veya çevrenin görüntüsünü olumsuz etkileyen, hijyenik kalitesini düşüren, kimyasal ve mekanik olarak bulunduğu yere zarar verebilen, ortamda istenmeyen diğer ajanların üremesine de uygun ortam oluşturabilen materyallere kir adı verilir.


6. Soru

Osmolojik Temizlik nedir?

Cevap

Ortamda kokuya neden olan görünen ve görünmeyen kirlerin giderilmesi islemine denir.


7. Soru

kontaminasyon (bulaşma) nedir?

Cevap

Kirli  olan bir yerden, baska br yere kilerin tasınmasına da kontaminasyon (bulasma) adı verilir.


8. Soru

Etki mekanizmalarına göre  biri olan Proteinlere etki eden dezenfektanları özelliği nedir? 

Cevap

Asitve alkali özellikteki dezenfektanlar, fenol, iyot, alkol, aldehitler ve metal bilesikleri mikroorganizmaların protein yapılarına etki ederek onları inaktive ederler.


9. Soru

Kaynaklarına Göre Kirler kaça ayrılır ve kısaca açıklayınız?

Cevap

Olustukları kaynaklarına göre kİrler organİk kİrler ve inorganİk kİrler olarak ikİye ayrılırlar.Organik Kirler: Canlı vücudunda üretilebilen maddelerin olusturdugu kirlerd
ir. Canlı organizma tarafından üretilen (protein, karbonhidrat, yaglar) kan,
idrar, dıskı gibi atık ve tehlikeli olabilecek kirler ile seker, nisasta, hayvansal ve
bitkisel yaglar gibi karısık kirler organik kirlere örnek verilebilir.Inorganik Kirler: Canlı organizma tarafından üretilmeyen, endüstriyel üretim esnasında olusan, atmosfere de yayılabilen ve kirlilik olusturan her türlü madde, toz ve partikül inorganik kirdir. Inorganik kirlere metal ve agır metaller,fabrika artıkları, kireç, tuz kalıntıları, pas ve yakıt artıkları örnek verilebilir.


10. Soru

Fiziksel temizlik nedir?

Cevap

Doğrudan görünen veya koltuk, masa, dolap gibi araç ve gereçlerin arkası ve altında kalan görünmeyen yerlerin toz, kir, çöp vb. maddelerden arındırılmasıdır. Mekanik olarak süpürme ve silme islemi ile yapılır.


11. Soru

Ajanlara Göre Kirler nedir?

Cevap

Kirlerin yapısal özelliklerine göre yapılan sınıfandırmadır. Bu sınıfandırma gıdaların kirlenmesine risk olusturan durumlarının belirlenmesinde ve güvenilirliklerinin tanımlanmasında çok kullanılmaktadır. 


12. Soru

Genel anlamı ile temizlik nedir?

Cevap

Genel anlamı ile ortamların, mekânların, nesnelerin veya canlıların saglık gereklerine uygunlugunun saglanması için üzerlerinde veya içlerinde bulunan kir, leke, toz gibi istenmeyen yabancı maddelerin giderilmesine temizlik adı verilir.


13. Soru

Basınçlı Havayla Temizlik nedir?

Cevap

Toz ve kuru kirlerin uzaklaştırılması amacıyla yapılır. Gıda işletmelerinde kullanılır. Maliyetlerinin düsük olması avantajı iken kirleri yayması dezavantajıdır.


14. Soru

Dezenfektan nedir? 

Cevap

Zemin, duvar, tezgâh, araç ve ekipmanlardaki mikroorganizmaları ortadan
kaldırmak veya azaltmak için kullanılan kimyasal maddelere de dezenfektan denilmektedir.


15. Soru

Deterjan nedir?

Cevap

“Insan vücudunun temizliği dısında, yıkama ve temizleme islemlerinde kullanılması amaçlanan sabunları ve/veya diger yüzey aktif maddeleri içeren; sıvı, toz, pasta, bar, kalıp, kalıplanmıs parça ve benzeri her türlü fiziksel formda olabien; evlerde, kurumsal veya endüstriyel amaçlarla kullanılmak
üzere piyasaya arz edilebilen herhangi bir madde veya karısım” dır. 


16. Soru

Agız ve dis saglıgının korunması amacıylahangi temizlik ürünleri kullanılır?

Cevap

Agız ve dis saglıgının korunması amacıyla dis macunu, dis temizleme tozu ve agzın yıkanmasını saglayan solüsyonlar (gargara) kullanılmaktadır.


17. Soru

Temizlik araçları seçilirken nelere dikkat edilmelidir? 

Cevap

1. Kolay kullanılabilir olmalıdır.
2. Garantisi olmalıdır.
3. Temizliğinin ve bakımının kolay olması gereklidir.
4. Yedek parçası rahatlıkla bulunabilen, bakım ve onarımı ile servis hizmetlerinin
kolaylıkla ulasılabileceği bir ürün tercih edilmelidir.
5. Pahalı olmamalıdır.
6. Kaliteli olmalıdır.
7. Emniyetli kullanım imkânı sunmalıdır.


18. Soru

Dezenfektanın konsantrasyonu nedir?

Cevap

Her dezenfektanın etkili oldugu bir konsantrasyon düzeyi vardır. Yüksek yogunlukta bakterisit etki gösterirken düsük yogunlukta bakteriostatik etki gösterirler. Genel olarak yogunluk arttıkça etkiieri de artar. Fakat belli bir yogunluktan sonraki artıs, dezenfekte edici etkinligini artırmaz. Bazı dezenfektanların seyrelmis yogunlukları derisik yogunluklarından daha fazla etkinlik gösterebilmektedir.


19. Soru

Kimyasal Dezenfeksiyon nedir?

Cevap

En yaygın kullanılan dezenfeksiyon seklidir. Dezenfekte edilmek istenen ortama kimyasal dezenfektan maddeler uygulanır. Dezenfeksiyon isleminde kullanılması amacıyla çok fazla sayıda bilesik bulunmaktadır. Dezenfektanların bu kadar fazla olmasının nedeni, bütün amaçlara uygun etkiye sahip tek bir bilesigin olmamasıdır.


20. Soru

Kükürt dioksit nedir?

Cevap

Kükürtün yakılması ile elde edilir. Solunum yollarında ve mukozalarda siddetli irritasyona sebep olur. Bakteri, virüs ve parazitleri öldürücü etkisi vardır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi