Temel Veteriner Anatomi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sinir Sistemi

1. Soru

Nöronlardaki akson ve dendritin işlevi nedir?

Cevap

Aksonlar hücre gövdesinden aldıkları uyarımları nörotransmitterler aracılığıyla diğer nöronlara ya da alıcı hücrelere iletirler, dendritler ise çevreden uyarımları alan nöronal uzantılardır.


2. Soru

Sinir sisteminin görevi nedir?

Cevap

Sinir sistemi vücut içinde ve dış ortamda meydana gelen değişimleri algılar, değerlendirir ve gerekli tepkiyi vermek üzere organizmayı doğrudan ya da dolaylı olarak düzenler.


3. Soru

Nöron nedir?

Cevap

Nöron, sinir hücresidir yani sinir dokusundaki temel fonksiyonel yapılardır. 


4. Soru

Sinir sistemi nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Sinir sistemi anatomik olarak merkezi sinir sistemi (systema nervosum centrale) ve çevresel sinir sistemi (systema nervosum periphericum) şeklinde iki bölüme ayrılır. Çevresel sinir sistemi fonksiyonel açıdan somatik (istemli) sinir sistemi ve otonom (istemsiz) sinir sistemi olmak üzere iki kısımda incelenir.


5. Soru

Kas tonusunun kontrolü, hareketlerin koordinasyonu ve dengenin sağlanması gibi motor faaliyetlerin düzenlenmesinde önemli bir role sahip olan yapı nedir?

Cevap

Yamuk beynin üstte kalan parçası olan beyincik bu faaliyetlerin düzenlenmesinde önemli bir role sahiptir.


6. Soru

Merkezi sinir sistemi organlarını çevreleyen zar katmanları nelerdir?

Cevap

Merkezi sinir sistemi organları en dışta sert zar (duramater), ortada örümceksi zar (arachnoidea) ve altta iç zardan (piamater) ve aralarındaki boşluklardan oluşan meninges ile çevrelenmiştir. 


7. Soru

Parasempatik sinir sisteminin etkisi ile vücutta ne tür değişiklikler olur?

Cevap

Parasempatik sinir sisteminin etkisi ile kalp hızı yavaşlar, kan basıncı ve solunum sayısı düşerken barsak hareketleri artar.


8. Soru

Çevresel sinir sistemini oluşturan sinirler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Çevresel sinir sistemini oluşturan sinirler, anatomik olarak, ilişkide oldukları merkezi sinir sistemi organına göre kafa (beyin) sinirleri (nervi craniales) ve spinal sinirler (nervi spinales) olmak üzere iki kısımda incelenirken, fonksiyonel açıdan da somatik (istemli) ve otonom (istemsiz) sinir sistemi şeklinde sınıflandırılır.


9. Soru

Sinir hücreleri tarafından salgılanarak impuls iletimini sağlayan kimyasal maddelere ne ad verilir?

Cevap

İmpuls iletimini sağlayan kimyasal maddelere nörotransmitter denir.


10. Soru

Gri cevher dışında kalan nöron gruplarına ne ad verilir?

Cevap

Gri cevher dışında kalan nöron gruplarına; merkezi sinir sisteminde nucleus, çevresel sinir sisteminde ise sinir düğümü (ganglion) denir.


11. Soru

Beyin Omurilik Sıvısının işlevi nedir?

Cevap

Kandan süzülen ve merkezi sinir sistemi organlarının hem içindeki boşlukları, hem de cavum subarachnoidale’yi dolduran Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) (liquor cerebrospinalis), organların adeta su içinde yüzer bir konumda bulunmasını sağlar. 


12. Soru

Omurga  kanalına yerleşmiş olan sinirsel bir kordon şeklindeki yapı nedir?

Cevap

Omurilik, omurga denen kemik sütunun içinde bulunan omurga kanalına yerleşmiş ve bu kanalın şekline uyum göstermiş sinirsel bir kordondur.


13. Soru

Merkezi sinir sisteminde hangi yapılar bulunur?

Cevap

Merkezi sinir sisteminde beyin (encephalon) ve omurilik (medulla spinalis) bulunur.


14. Soru

Omurilik hangi fonksiyonlardan sorumludur?

Cevap

Omurilik, beyin ile perifer yapılar arasındaki iletişimi sağlamanın yanı sıra, kas, eklem ve deri reseptörlerinden gelen uyarımların üst merkezlere geçmeden, düşünmeksizin, hızlı ve basit bir şekilde değerlendirilmesinden (spinal ref­leks) sorumlu olan kontrol merkezidir.


15. Soru

Çevresel sinir sisteminde kaç çift kafa siniri yer alır?

Cevap

Kafa sinirleri önden arkaya doğru numaralanmış, sağlı-sollu simetrik olarak yerleşmiş 12 çift sinirden oluşur.


16. Soru

Omuriliğin boyun bölümünden köken alan spinal sinirler hangileridir?

Cevap

Plexus cervicalis ve plexus brachialis'i oluşturan boyun spinal sinirleri; omuriliğin boyun bölümünden köken alırlar.


17. Soru

Sinir sisteminin isteğimiz dışında çalışan ve iç organları, kalp kası ile düz kasları ve salgı bezlerini innerve ederek bunların çalışmalarını düzenleyen bölümüne ne ad verilir?

Cevap

Sinir sisteminin isteğimiz dışında çalışan bölümü otonom (istemsiz) sinir sistemidir.


18. Soru

Sinir sisteminin isteğimiz dahilinde çalışan bölümüne ne ad verilir?

Cevap

Sinir sisteminin isteğimiz dahilinde çalışan bölümü somatik (istemli) sinir sistemidir.


19. Soru

Beyin kabuğunun altındaki bölgelerde yerleşmiş ve duyguları, içgüdüleri, dürtüleri ve davranış kontrolünü düzenleyen yapıları içine alan fonksiyonel sisteme ne ad verilir?

Cevap

Bu sisteme limbik sistem adı verilir.


20. Soru

Spinal sinirlerin çekirdeklerinin görevi nedir?

Cevap

Bu çekirdeklerin periferik uzantıları, çevreden aldıkları duyuyu, merkezi uzantıları aracılığıyla, dorsal kökü (radix dorsalis) oluşturarak omuriliğe (cornu dorsale’ye) iletirler.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi