Temel Veteriner Anatomi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Dolaşım Sistemi (Cardiovascular System) Ve İç Salgı Bezleri

1. Soru

Omurgasız ve omurgalı canlılarda maddenin iletimi hangi şekillerde olur?

Cevap

Omurgasızlarda madde iletimi difüzyon ile gerçekleşirken omurgalılarda dolaşım sistemi ile geçekleşir.


2. Soru

Dolaşım sisteminin görevi nedir?

Cevap

Dolaşım sisteminin görevi, hücrelere yaşamaları ve çalışmaları için madde iletiminin sağlanması ve oluşan artıkların oradan uzaklaştırılmasıdır. Ayrıca iç dengenin sağlanması ve vücuda giren yabancı yapıların yok edilmesinde de görevlidir.


3. Soru

Kalp vücutta nerede bulunur?

Cevap

Kalp göğüs boşluğunda iki akciğer arasında mediastinum medium’da yer alır. Evcil memelilerde kalp ucu, göğüs kemiğine dik olarak durur ve kalbin tabanı, birinci kaburganın ortasından geçirilen düzlem üzerinde yer alır. Orta düzleme göre kalbin büyük çoğunluğu solda, az bir bölümü de sağda yer alır.


4. Soru

Kalp boşluklarının iç yüzünü döşeyen ve boşluklardaki yapıları örten epitel dokuya ne denir?

Cevap

Kalp boşluklarının iç yüzünü döşeyen ve boşluklardaki yapıları örten epitel doku endocardium olarak adlandırılır.


5. Soru

Kalbi çepeçevre saran ve fibröz ve seröz yapraklardan oluşmuş olan keseye ne ad verilir?

Cevap

Pericardium, fibröz ve seröz yapraklardan oluşmuş, kalbi çepeçevre saran kesedir.


6. Soru

Kalbin kaç bölümü vardır ve bu bölümler nasıl adlandırılır?

Cevap

Kalp vertical bir bölme aracılığı ile 4 boşluğa ayrılır. Bu boşluklardan kalbin tabanı üstünde kalanlar atria cordis, altında kalanlar, ventriculi cordis (karıncık) adını alır.


7. Soru

Kalbin hangi bölümlerinde venöz kan taşınır?

Cevap

Ön ve sağ tarafdaki atrium dextrum ve ventriculus dexter (sağ yarım) venöz kan taşırlar.


8. Soru

Kulakçıklar ile karıncıkları birleştiren ara delikler nelerdir?

Cevap

Kulakçıklar ile karıncıkları birleştiren ara delikler, ostium atrioventriculare dextrum (sağ atrium ile sağ ventrikül arasında) ve ostium atrioventriculare sinistrum'dur (sol atrium ile sol ventrikül arasında).


9. Soru

Ostium atrioventriculare dextrum ve ostium atrioventriculare sinistrum kaçar yapraklı kapaklar ile kontrol edilir?

Cevap

Sağda bulunan ostium atrioventriculare dextrum üç (tricuspital), solda bulunan ostium atrioventriculare sinistrum ise iki (bicuspital-mitral) yapraktan oluşan kapakçıklar tarafından kontrol edilirler.


10. Soru

Sol karıncığın duvar kalınlığının diğerinden fazla olmasının sebebi nedir?

Cevap

Sağ karıncık kanı akciğerlere iletirken sol karıncık tüm vücuda iletmekle görevlidir. Bu nedenle sol karıncığın daha güçlü olması gerekmektedir.


11. Soru

Vücudun ön ve arka tarafının venöz kanını toplayan vena cava cranialis ve vena cava caudalis kalbin hangi bölümüne açılır?

Cevap

Vena cava cranialis ve vena cava caudalis sağ atrium’a açılırlar.


12. Soru

Kanın kalbe iletimini sağlayan damarlara ne denir?

Cevap

Kanın kalbe iletimini sağlayan tüm damarlara vena (venöz kan damarı) denir.


13. Soru

Kalpten çıkarak tüm vücuda yayılan damarlara ne ad verilir?

Cevap

Kalpten çıkarak tüm vücuda yayılan damarlara arter denir.


14. Soru

İntravenöz ilaç uygulanması ve kan alımı sırasında hangi damarlar tercih edilir?  

Cevap

Venler genellikle damar içi, intravenöz (I.V.) ilaç uygulamaları ve kan alımı amaçlı olarak kullanılır. Büyük hayvanlarda boyun bölgesinde, vena jugularis, karın bölgesinde halk arasında süt hokkası olarak adlandırılan, vena epigastrica cranialis superficialis (vena subcutanea abdominis) bu amaçla kullanılan venalardır. Kedi ve köpek gibi hayvanlarda ise yüzlek bacak venaları bu amaçla kullanılır.


15. Soru

Kalp atımı ve basınç kalitesinin incelenmesi amacıyla hangi damarlar kullanılır?

Cevap

Kalp atımı ve basınç kalitesinin incelenmesi amacıyla, büyük atardamarlar kullanılır. bu damarların kemik üzerinden geçtiği bazı noktalarda parmak ucu ile damar kemik üzerine bastırılırsa nabız kolayca hissedilir. Büyük hayvanlarda alt çenenin alt kenarı gerisinden (arteria facialis), kuyruğun alt yüzünün ortasından (arteria cocygea medialis) ender olarak dirseğin iç tarafından ve kasık içinden nabız alınır. Küçük hayvanlarda (koyun, keçi, köpek, kedi v.s.) ise kasık içinden (arteria femoralis), nabız alınır.


16. Soru

Kan damarını oluşturan katmanlar nelerdir?

Cevap

Kan damarı,

  • en dışta kendisini çevresine bağlayan bağlayıcı katman (adventitia),
  • ortada duvarının temelini oluşturan orta katman (media),
  • içte ise kanın kolayca akmasını en az sürtünme ile sağlayan iç katmandan (intima) yapılmıştır.

17. Soru

Lenfosit nedir?

Cevap

Vücudun koruma hücrelerine lenfosit adı verilir.


18. Soru

Lenfositler hangi yapı tarafından üretilir?

Cevap

Lenfositler, hemen hemen her organ çevresinde, kaslar arasında ve vücut boşluklarında bulunan lenf düğümleri tarafından üretilir.


19. Soru

İnsulin ve glukagon hangi iç salgı bezi tarafından üretilir?

Cevap

Kan şekeri düzeyini ayarlayan insulin ve glukagon pankreas tarafından üretilir.


20. Soru

Melatonin salgısı ve sexüel aktiviteden sorumlu iç salgı bezi hangisidir?

Cevap

Melatonin salgısı ve sexüel aktiviteden glandula pinealis (epifiz beyinüstü bezi) sorumludur.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi