Restorasyon ve Koruma İlkeleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Tarihi Dokuda Yeni Tasarım Sorunları

1. Soru

Tarihi doku nedir?

Cevap

Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan kentlerde yanyana dizilen yapılar ile oluşmuş ve tarihsel sürecin bir bölümünden korunarak bugüne gelmiş olan dokusal katmanlar tarihi doku veya tarihi kentsel mekân olarak adlandırılır.


2. Soru

Türkiye’deki tarihi dokular hakkında ne söylenebilir?

Cevap

Türkiye’de ise kırsal yerleşmelerin dışında tarihi dokuların oldukça zarar görmüş olduğu; büyük kentlerde ise kentleşme sorunlarının yanısıra koruma bilincinin çok geç oluşması paralelinde özelliğini sürdürebilen dokuların çok azaldığı söylenebilir.


3. Soru

Modern mimarlık kongreleri ne amaçla toplanmaya başlanmıştır?

Cevap

Modern mimarlık kongreleri 20. Yüzyıl başında yaygınlaşan Modernizm felsefesiyle bağlantılı olarak; mimarlık hareketlerini, kentleri, kültürel mirası ve geleceği tartışmak üzere ilk kez 1928 yılında toplanmıştır


4. Soru

Atina Antlaşması’nda tarihi kent ile ilgili tanımlar, değerlendirmeler ve tarihi dokuda yeni yapı ile ilgili nitelemeler de nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

“Tarihi çevre bir bütündür, tarihi çevrenin bileşenlerini oluşturan elemanların birinin veya birden fazlasının farklı nedenlerden ötürü yok olması, tarihi çevrenin niteliğinin değişmesine, kimliğinin dönüşmesine neden olur. Tarihi çevrede varlık gösteren tarihi yapıların korunmamış olmasından ötürü ortaya çıkan harabe peyzaj ya da boş parseller süreç içerisinde yapılanmaya açılır. Tarihi çevreye eklemlenecek bu yeni yapı stoku da, tarihi dokuda üretilen çağdaş bir ek olarak nitelendirilebilir”


5. Soru

Venedik Tüzüğü kaç yılında imzalanmıştır?

Cevap

1964


6. Soru

Papageorgiou, tarihi kentin doku özelliklerini nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

“Tarihi kent, tarihi merkez, tarihi kentsel merkezlerin, ‘tarihi yerleşme’ler olarak adlandırılması için aşağıdaki özellikleri taşımaları gerekmektedir;

  • Orijinal ve karakteristik bir kent strüktürü,
  • Önemli mimari özellikler,
  • Devam eden bir sosyal yaşam.

Bu özelliklere göre, tarihi yerleşmelerin çok da eski olması gerekmemektedir. Önemli olan tüm tarihsel gelişim sürecidir” 


7. Soru

Asatekin’de tarihi çevrenin oluşturduğu dokuyu nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

“Çevreyle uyumlu olmak, ‘özgün’ niteliklerini sürdürebilmek, dönemin özgün niteliklerini taşımak, o döneme ait toplumsal yaşamın fiziksel kanıtı olmak”


8. Soru

“Malraux yasası” olarak bilinen 4 Ağustos 1962 tarihli yasayı çıkartan kimdir?

Cevap

Fransa Kültür Bakanı Andre Malraux


9. Soru

Fransa’da Kültür Bakanı Andre Malraux, “Malraux yasası” olarak bilinen yasayı hangi tarihte çıkartmıştır?

Cevap

4 Ağustos 1962


10. Soru

De Stijl akımının orijini neresidir?

Cevap

De Stijl akımı Hollanda orijinlidir.


11. Soru

Art Nouveau’nun başkenti sayılabilecek Prag’da bulunan dans eden Ginger ve Fred yapısı kimin eseridir?

Cevap

Frank Gehry


12. Soru

Kunsthaus nerede bulunmkatdır?

Cevap

Avusturya’nın Graz kentinde bulunmaktadır.


13. Soru

2003 yılı Avrupa Kültür başkenti neresidir?

Cevap

Graz


14. Soru

Museum Insel nerede bulunmkatdır?

Cevap

Berlin


15. Soru

İstanbul, Teşvikiye’de 19. yüzyıldan beri sürekli işlev değiştirerek ulaşan çok önemli ve özel bir yapı olan Maçka Palas’ın yanında bulunan bina nedir?

Cevap

Milli Reasürans yapısıdır.


16. Soru

Karşıtlık fikrinin çıkış noktası nedir?

Cevap

Karşıtlık fikrinin çıkış noktası, gerek malzeme, gerekse mimari yaklaşım olarak tarihi dokuda tamamen farklı form ve malzemede aykırı bir biçim olarak tasarım yapılmasıdır. Ancak bu yaklaşımdaki en önemli püf noktası, tarihi dokuya ve yapılara saygı duymak, kütle oranları (kontur ve gabariler) olarak ta mevcut dokuyu aşmamaktır.


17. Soru

Taklit (Aynısını Yapma) nedir?

Cevap

Yeni yapıyı tasarlarken, geçmişten yararlanmanın abartılıp kopyacılığa dönüştüğü, uygunluk sağlama adı altında, geçmişi aynen taklit edildiği uygulamadır. Bu uygulama zamanın koşullarını yansıtmadığı için, çoğu zaman geçmişi de gölgelemektedir.


18. Soru

Tarihi çevrede yeni yapı tasarımında yönelinecek en kolay yol, benzetme / benzerlik yöntemini kullanmaktır. Bu benzetmeyi sağlayabilmek için neler yapılabilir?

Cevap

Bu benzetmeyi sağlayabilmek için, tarihi dokuda ağırlıkla saptanmış olan pencere oranları, kat yükseklikleri, cephelerde bulunan kat bölüntüleri, silme vb. elemanların devamlılığının sağlanması, balkon, çıkma, cumba biçimlerinin çağdaş yorumları, çatı, saçak elemanlarının tekrarları yapılabilir.


19. Soru

Gülersoy’da tarihi çevrenin niteliklerini değerlendirme konusunda nasıl bir sıralama yapmaktadır?

Cevap

  • Tarihsel alanın sahip olduğu değer (tarihi alanın kaçıncı dereceden tescilli olduğu, tarihsel önem derecesi)
  • Tarihsel alanın bütünlüğü, bozulmamışlığı (tarihi alanın bütünlük ve süreklilik göstermesi)
  • Tarihsel çevredeki tescilli yapıların yeni yapıya yakınlık derecesi (komşu tescilli yapılara göz uzaklığının derecesi)


20. Soru

Atina’da toplanan modern mimarlık kongresi kaç yılında gerçekleşmiştir?

Cevap

1933


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi