Girişimcilik ve İş Kurma Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

İş Modeli, Girişimciliğin Süreçleri Ve İş Fikri

1. Soru

İş modeli nedir?

Cevap

Başarısı kanıtlanmış bir iş yapış şekli (Dönmez ve Özevren, 2009,s, 190) olarak tanımlanmıştır.

İş modeli, üretim faktörlerini, belirlediği müşterisine değer üretecek şekil- de kullanarak onun istediği ürünü /hizmeti, onun ödeyebileceği fiyattan, onun istediği yerde ve zamanda sunma şekli ve davranışını kapsayan işletme mantığı olarak da görülebilir.


2. Soru

Müşteri için iş modeli oluşturulurken cevap aranan sorular nelerdir?

Cevap

Benim müşterim kim olacak?

Hangi müşterilere ürün/ hizmet vermeliyim?

Hangi müşteri grupları benim kâr etmemi sağlar?

Hangi müşteri gruplarına fayda üretebilirim?


3. Soru

İş model oluşturulurken değer üretme konusunda cevap aranan sorular nelerdir?

Cevap

Müşteri için hangi değeri üretmeliyim?

Kâr modelim ne şekilde olmalı?


4. Soru

İş modeli oluşturulurken farklılaşma (stratejik durum) konusu ile ilgili cevap aranan sorular nelerdir?

Cevap

Rekabetin önüne nasıl geçerim?

Karlılığımı nasıl sürdürürüm?

Müşterilerim neden benden alıyorlar?

Benim farklı yönüm nedir?

Önerdiğim değerin farklı yanı nedir?


5. Soru

İş modeli oluşturulurken kapsam ile ilgili cevap aranan sorular nelerdir?

Cevap

Hangi faaliyetleri ben yapmalıyım (içerde)?

Hangi faaliyetleri dışarıda yaptırmalıyım (outsourcing) ?


6. Soru

Bir markanın yönetimi ve gücü hangi unsurların birleşmesiyle yapılmaktadır?

Cevap

1. İş modeli 2. Ürün 3. Marka sinyali.


7. Soru

İş modeli bileşenleri nelerdir?

Cevap

1-Müşteri değer önermesi CVP (Customer Value Proposition)

2-Kâr formülü

3-Kilit kaynaklar

4-Kilit süreçler


8. Soru

Değer formülü nedir?

Cevap

Değer=Fayda/Fiyat


9. Soru

Müşteri değer önermesinin kârlı bir şekilde sunulabilmesi için gerekli kaynaklar nelerdir?

Cevap

Müşteri değer önermesinin kârlı bir şekilde sunulabilmesi için gerekli olan kaynaklar; insanlar, teknoloji, ürünler, tesisler, ekipmanlar, istihbarat, kanallar, ortaklar, ittifaklar ve markalar gibi varlıklardır.


10. Soru

İş modeli geliştirilirken kilit süreçler nelerdir?

Cevap

Bunlar tasarım, dış kaynak kullanımı, pazarlama, işe alım, eğitim, geliştirme, üretim, bütçeleme, planlama, satışlar, satış sonrası hizmetler gibi sürekli tekrarlanan işler yanında şirket kuralları, ölçümleri ve normları (yatırım ihtiyaç marjları, kredi koşulları, teslimat süreleri, tedarikçi koşulları, müşterilere ve kanallara karşı yaklaşımı, yatırım için fırsat büyüklüğü) olarak sıralanabilir.


11. Soru

İş modelinde kilt süreçler kaça ayrılır?

Cevap

Süreçler, operasyonel ve idari süreçler şeklinde gruplandırılır.


12. Soru

İş modeli inovasyonunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

İş modeli inovasyonunda dikkat edilmesi gereken iki husus vardır (Johnson, Christensen ve Kagermann, s,150):

1. Uygulamakta olduğunuz iş modelinizin en küçük parçasını bile bilin ki neyi değiştireceğinizin farkına varın. Şu anda mevcut iş modelinizi çözememişseniz yerine neyi koyacağınızı bilemezsiniz.

2. İnsanların sorunlarını çözebilmek için çok iddialı önerilerinizle ortaya çıkın.


13. Soru

Girişimcilik süreçleri nedir?

Cevap

İş fikrini işe dönüştüren süreçlere girişimcilik süreçleri denir.


14. Soru

Girişimcilik süreçleri nelerdir?

Cevap

1. İş fikirleri arama, bulma
2. İş fikrini seçme
3. İş fikrini uygulamaya hazırlama
4. İş fikrini uygulama (Yatırım, piyasaya çıkış, ölçme, değerlendirme, öğrenme, tekrar arama.)


15. Soru

Girişimcilik sürecinde yaratıcı yeteneklerin azami olarak kullanıldığı dönem hangisidir?

Cevap

İş fikirleri arama ve bulma yaratıcı yeteneklerin azami olarak kullanıldığı dönemdir.


16. Soru

Bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları teknikler nelerdir?

Cevap

GZFT Analizi, Öncü Kullanıcılar,

Öngörü ve Yol Haritaları, PEST Analizi,

Senaryo Analizi, Süreç Analizi

Temel Yetenek Analizi


17. Soru

GZFT analizi nedir?

Cevap

GZFT Analizi’nde işletmenin güçlü ve zayıf yönleri betimlenmekte ve hemen devamında çevrede oluşan fırsat ve tehditler değerlendirilmektedir.


18. Soru

İş fikirlerinin değerlendirilmesi için Princeton Yaratıcı Araştırma Kuruluşu tarafından sunulan ölçütler nelerdir?

Cevap

İş fikrinin tüm olumlu ve olumsuz yönlerini göz önünde tutuyor musunuz?

İş fikrinizin çözeceği gerçek sorunlar ya da güçlükler tam olarak değerlendiriliyor mu?

İş fikriniz özgün mü, uyarlama mı?

Hemen ve kısa dönemde getiriler, sonuçlar nelerdir? Getiriler ve sonuçlar yeterli mi? Risk unsurları kabul edilebilir mi?

Uzun dönemli getiriler yeterli olacak mı?

İş fikrinin kısıtları var mı? 

İş fikri, bir sorun yaratacak mı?

İş fikrinin diğer seçenekleri de incelendi mi?

İş fikrindeki ürün/ hizmet, pazar bulacak mı, pazara hazır mı?

Satın alınacak mı? Ne zaman satın alınabilir?

İş fikriyle ilgili ürün/ hizmetlerde rekabet var mı? Siz rekabetçi olabilecek

misiniz?

İş fikriniz ortaya çıkmış bir ihtiyacı mı yoksa sonradan yaratılacak ihtiyacı

mı karşılayacak?

İş fikrinizi hangi hız ve çabuklukla gerçekleştireceksiniz?


19. Soru

Yapılabilirlikte genel olarak yapılan araştırmalar nelerdir?

Cevap

Yapılabilirlikte genel olarak şu araştırmalar yapılır (KARALAR, 2009, s.69-71): 1.

1.Pazar Araştırması

2.Teknolojik Araştırma

3.Finansal / Ekonomik Araştırma

4. Örgütsel Araştırma

5. Yasal Araştırma


20. Soru

İş planı nedir?

Cevap

iş planı, iş fikrinin gerçeğe geçişinin belgesidir. İçinde iş modelinin de olduğu iş planında pazarlama planı, üretim planı, yönetim ve finans planı vardır. Ayrıca işletmenin yasal yapısı, kuruluş yeri ve tarihi, girişimci hakkında bilgi, sektör analizi, risk durumu hakkında bilgiler ve en sonunda da eylem planı bulunur.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi