Kurumsal İletişim Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kurumsal İletişim Ve Sosyal Medya

1. Soru

Küresel köy kavramını kim ortaya atmıştır?

Cevap

Küresel köy kavramını, Marshall McLuhan ortaya atmıştır.


2. Soru

Kurumsal iletişim nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurumsal iletişim bir kurumun özel ve genel amaçlarını gerçekleştirmek, amaçlarına ulaştırmayı sağlayacak stratejileri uygulayabilmek için ilgili tüm hedef gruplar ile yapılan iletişim çalışmalarının yönetim tarafından uygulanması ve bu doğrultuda entegrasyonun sağlanması sürecidir.


3. Soru

On-line Kurumsal İletişim neyi ifade eder?

Cevap

On-line Kurumsal İletişim, bir kurumun iç ve dış hedef kitlelerine yönelik amaçlı iletişim faaliyetlerinin İnternet’te gerçekleştirilen interaktif boyutudur.


4. Soru

İnteraktif, nasıl bir iletişim türüdür?

Cevap

İnteraktif, birbirini karşılıklı olarak etkileme yoluyla yapılan iletişimdir.


5. Soru

Televizyon, radyo, gazete ve dergi hangi medya aracı içerisinde yer almaktadır?

Cevap

Televizyon, radyo, gazete ve dergi geleneksel medya aracı içerisinde yer almaktadır.


6. Soru

Sosyal medya nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Sosyal medya; kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkanı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir.


7. Soru

Blog, teriminin Türkçe hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Blog, Türkçede ağ günlüğü, günlük anlamına gelmektedir.


8. Soru

Sosyal medya ortamları, ne tür bir iletişimi mümkün kılar?

Cevap

Sosyal medya ortamları, zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldıran iletişimi mümkün kılmaktadır.


9. Soru

Eşik bekçiliği, kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Eşik bekçiliği, haberin bir editörün yorum ve bakış açısından geçerek hedef kitleye ulaşması anlamına gelmektedir.


10. Soru

Hashtag, kavramı sosyal medyada nasıl kullanılmaktadır?

Cevap

Hashtag; sosyal medyada konu başlığı, düşünce, duygu vb. durumları paylaşırken kullanılmaktadır.


11. Soru

Spam nasıl adlandırılmaktadır?

Cevap

Spam; internet’te aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesaji alma talebinde bulunmamış kişilere gönderilmesi
spam olarak adlandırılır.


12. Soru

Retweet, nedir?

Cevap

Retweet; başka bir kullanıcı tarafından gönderilen bir tweet’in kendi hesabınızdaki kişilere aynen iletilmesidir.


13. Soru

Tweet nedir?

Cevap

Twitter, sistemi içerisinde yazılan mesajlara verilen genel isim, tweet’dir.


14. Soru

Mention, Twitter'da nasıl kullanılır?

Cevap

Mention, Twitter üzerinden yalnızca hedefli kişilere ileti gönderme işlemidir.


15. Soru

Twitter kaç yılında kim tarafında kurulmuştur?

Cevap

Twitter, 2006 yılında Jack Dorsey tarafından kurulmuştur.


16. Soru

Twitter, hangi tarihten itibaren Türkçe kullanılmaya başlanmıştır?

Cevap

Twitter, 5 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkçe kullanılmaya başlanmıştır.


17. Soru

Twitter'daki trending topic ne anlama gelmektedir?

Cevap

Trending topic, belli lokasyonlarda en çok hangi konuların konuşulduğunu gösteren popüler konu başlıkları listesidir.


18. Soru

Sosyal medyada günümüz koşullarını en iyi niteleyen unsur nelerdir?

Cevap

Sosyal medyada günümüz koşullarını en iyi niteleyen unsur; internet ve sosyal medyadır.


19. Soru

Kurum ve kuruluşlar, kurumsal iletişim faaliyetlerini nasıl yönetmelidir?

Cevap

Her kurum ve kuruluş; kurumsal iletişim faaliyetlerini internet ve sosyal medya açısından planlamalı, uygulamalı ve bunu iyi bir şekilde yönetmelidir.


20. Soru

Sosyal medya hesaplarını kurumsal iletişim açısından etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, kurumlara hangi konularda fayda sağlar?

Cevap

Sosyal medya hesaplarını kurumsal iletişim açısından etkin ve verimli bir şekilde kullanan kurumlar, zamanla oluşacak viral krizlerden daha az etkilenir; kendileri dışında gerçekleşen sorunlarda en etkili ve güvenilir bilgi kaynağı olarak tercih edilirler.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi