Kurumsal İletişim Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kurumsal İmaj, Marka Ve Reklam Yönetimi

1. Soru

Kurumun sahip olduğu kültür ve tüm kurum kimliği unsurlarının yansıttığı kurumsal imaj, hangi konularda etkili olmaktadır?

Cevap

Kurumun sahip olduğu kültür ve tüm kurum kimliği unsurlarının yansıttığı kurumsal imaj, işletmeye bir kişilik kazandırmakta
ve bu kişilik kurumsal marka kavramının ortaya çıkmasında da etkili olmaktadır.


2. Soru

İmaja kuruluşlar tarafından yüksek derecede önem verilmesinin ardında yatan sebep nedir?

Cevap

İmaja kuruluşlar tarafından yüksek derecede önem verilmesinin ardında yatan sebep; imajın kendilerine kazandırabileceği
veya kaybettirebileceği önemli değerlerin olmasıdır.


3. Soru

Marka imajı, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Marka imajı, müşterilerin zihinlerinde taşıdıkları çağrışımlar vasıtasıyla yansıtılan bir marka hakkındaki algılamaların
tümü olarak tanımlanmaktadır.


4. Soru

Ürün imajı nedir?

Cevap

Ürün imajı; kurumun ürettiği herhangi bir ürünün, insanların ve kuruluşların zihnindeki algılardır.


5. Soru

Transfer imaj nedir?

Cevap

Transfer imaj; kuruluşun ürettiği bilinen ve saygınlığı olan bir ürünün markasının başka bir ürüne transferidir.


6. Soru

Kurumsal imaj yönetim sürecinin merkezinde üç temel öğe üzerinde durulur. Bu öğeler nelerdir?

Cevap

Kurumsal imaj yönetim sürecinin merkezinde üç temel öğe üzerinde durulur. Bunlar; kurum kültürü, kurum kimliği ve kurum imajıdır.


7. Soru

Kurumsal imaj, neden stratejik bir çaba haline gelmiştir?

Cevap

Kurumsal imaj markayı, ürünü ve aynı zamanda kurumu da temsil ettiği için stratejik bir çaba haline gelmiştir.


8. Soru

Tutarlı, olumlu bir imaj yaratabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Cevap

Tutarlı, olumlu bir imaj yaratabilmek için gerekli şartlar; uzun vadeli ve dikkatli bir planlamadır.


9. Soru

Kurumsal imajın oluşmasında; kuruluşun kendisinin yanı sıra etken olan unsur nedir?

Cevap

Kurumsal imajın oluşmasında etken olan unsur, yalnızca kuruluşun kendisi değil; aynı zamanda hedef kitlelerdir.


10. Soru

Dış imaj oluşturma nedir?

Cevap

Dış imaj oluşturmaişletme dışındaki hedef kitlelerin işletme hakkındaki fikir ve algılarıdır. 


11. Soru

Kurumsal pazarlama hangi bileşenlerden oluşmaktadır?

Cevap

Kurumsal pazarlama; kurum imajı, kurum kültürü, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar, paydaş yönetimi ve
katılımı, kurumsal marka gibi bileşenlerden oluşmaktadır.


12. Soru

Pazarlama bakış açısının odak noktası nedir?

Cevap

Pazarlama bakış açısı; işletmenin dış çevresine odaklanan, iletişim, markalama, görsel kimlik unsurları ve imaj araştırmalarını kontrol eden kurumsal düzey ilgililikleri yerine ürün düzeyi ilgililiklerine odaklanmaktadır.


13. Soru

Geleneksel anlayışa göre marka nedir?

Cevap

Geleneksel anlayışa göre marka; “Bir şirketin müşterilerine kendisini tanıtması, onların zihinlerinde bir yer edinerek bir imaja sahip olması” demektir.


14. Soru

Güçlü bir kurumsal marka, nasıl ortaya çıkar?

Cevap

Güçlü bir kurumsal marka; dikkat çekmek için bir odak noktası, hissedarların kuruma gösterdiği ilgi ve aktif katılımıyla olarak ortaya çıkar.


15. Soru

Stratejik vizyon nedir?

Cevap

Stratejik vizyon; kurumun gelecekte neyi başarmak istediğine yönelik yönetimin en üst arzularını ifade eden ve somutlaştıran kurumun eylemlerinin arkasındaki temel fikirdir. 


16. Soru

Kurumsal markalamada amaç nedir?

Cevap

Kurumsal markalamada amaç; çalışanları giderek kurumun kimliğini üreten ve aynı zamanda bu örgütün üyeleri olarak kendilerini yetiştiren bireyler haline getirmektir.


17. Soru

İşletmeler gerek iç hedef kitlelerini oluşturan çalışanları; gerekse dış hedef kitlelerine kendilerini anlatmak ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek için nelerden yararlanmaktadır?

Cevap

İşletmeler gerek iç hedef kitlelerini oluşturan çalışanları; gerekse dış hedef kitlelerine kendilerini anlatmak ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek için kurumsal iletişim uygulamalarından yararlanmaktadır.


18. Soru

Kurumsal iletişim, neyi hedeflemektedir?

Cevap

Kurumsal iletişim, işletmenin hedef kitlesini oluşturan genel halkla çeşitli etkileşimli araçlar aracılığıyla iletişim kurmayı hedeflemektedir.


19. Soru

Kurumsal reklam neyi amaçlar?

Cevap

Kurumsal reklam, şirketi bütünsel değerlendirir ve kamuoyu veya hedef kitlenin ilgisini şirketin üzerine yönlendirmeyi amaçlar.


20. Soru

Savunucu reklam ne için kullanılmaktadır?

Cevap

Savunucu reklam; bir kuruluşun bir faaliyetteki duruşunu, sosyal sorumluluk taşıyan bir kuruluş olarak tüketiciler tarafından görülmesini sağlamak, eleştirilerin ve olası düzenlemelerin yönünü değiştirmek için kullanılmaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi