Kurumsal İletişim Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kurumsal İtibar Yönetimi

1. Soru

Bir kurumun en değerli varlığı nedir?

Cevap

Bir kurumun en değerli varlığı itibardır.


2. Soru

Bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerin zihninde oluşan algıya ne isim verilir?

Cevap

Bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerin zihninde oluşan algıya marka denir.


3. Soru

Bireyler ve kurumlar kendi itibarları konusunda ilişki çevresine ve paydaşlarına nasıl algı üretir?

Cevap

Bireyler ve kurumlar sadece yaptıkları ile değil; çeşitli durumlar karşısında yapmadıkları ile de kendi itibarları konusunda ilişki çevresine ve paydaşlarına algı üretmektedir.


4. Soru

İtibar, hangi bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir imajlar toplamıdır?

Cevap

İtibar, performans, davranış ve iletişim bileşenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu imajlar toplamıdır.


5. Soru

Bir işletmenin faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen; aynı zamanda işletme üzerinde benzer etkiye sahip olan kişi ve/veya organizasyonlar olarak ifade edilen kavrama ne denir?

Cevap

Bir işletmenin faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen; aynı zamanda işletme üzerinde benzer etkiye sahip olan kişi ve/veya organizasyonlar olarak ifade edilen kavrama paydaş denir.


6. Soru

Kurumsal itibar nedir?

Cevap

Kurumsal itibar, paydaşların işletmeyle ilgili genel algılamaları ve değerlendirmeleridir.


7. Soru

Bir kurumun geçmiş eylemlerinin sonucunda oluşan, paydaş beklentilerini karşılama ve bu beklentiler ışığında paydaşlar için bir değer seti yaratmaya yarayan kavrama ne ad verilir?

Cevap

Bir kurumun geçmiş eylemlerinin sonucunda oluşan, paydaş beklentilerini karşılama ve bu beklentiler ışığında paydaşlar için bir değer seti yaratmaya yarayan kavrama kurum itibarı adı verilir.


8. Soru

İtibarın kaynağı nelerdir?

Cevap

İtibarın kaynağı, inanılırlık ve güvendir.


9. Soru

Soyut bir niteliğe sahip olan kurumsal itibar, nasıl somut hissedar değeri yaratır?

Cevap

Soyut bir niteliğe sahip olan kurumsal itibar, kurumun iç ve dış ortamlardaki rekabetçi pozisyonuna katkıda bulunduğundan; somut hissedar değeri yaratır.


10. Soru

Kurumsal kimlik nedir?

Cevap

Kurumsal kimlik; kurumun biz kimiz, ne için varız sorularının cevaplarını içeren fark edilmek ve hatırlanmak için oluşturulmuş olan kurumun temel unsurlarından biridir.


11. Soru

Kurumsal iletişim nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurumsal iletişim; kurumun pazarda başarılı olabilmesi adına halkla ilişkiler, reklam, satış geliştirme gibi araçları kullanarak
kurum kimliğinin iletişim uygulamasına çevrilmesidir.


12. Soru

İmaj kavramı, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İmaj, kurumlar açısından reklam ve halkla ilişkilerin etkili bir jargonu olarak tanımlanmaktadır.


13. Soru

Kurum imajı hangi etmenlerden oluşmaktadır?

Cevap

Kurum imajı; bir örgüte ait ürünlerin kalitesi, çalışanların müşteri ilişkileri, örgüte ait binaların yapısı, yerinin görünümü, yazışmalarda kullandığı sıfatı ve bunun gibi birçok etmenden oluşmaktadır.


14. Soru

Kurumsal itibarı yönetmek için öncelikle neler yapılmalıdır?

Cevap

Kurumsal itibarı yönetmek için öncelikle kurumun kimliği, imajları ve itibarı ile ilgili tespitler yapılmalıdır.


15. Soru

İtibar yönetimi süreci, hangi adımlar etrafında gelişmektedir?

Cevap

İtibar yönetimi süreci; kimlik saptama, analiz etme, tepki ve kontrol adımları etrafında gelişmektedir.


16. Soru

Online itibar yönetimi nedir?

Cevap

Online itibar yönetimi; kurum, çalışanlar, ürün ve hizmetler hakkında online geribildirim ve kanatları içeren gözlem, rapor ve tepki sürecidir.


17. Soru

Tüketiciler tarafından özellikle ürün ve hizmetleri ya da onu satanların kullanımları ve karakteristikleri ile ilgili internet temelli teknoloji yoluyla yönetilen, gayri resmi iletişimlerin tümüne ne ad verilir?

Cevap

Tüketiciler tarafından özellikle ürün ve hizmetleri ya da onu satanların kullanımları ve karakteristikleri ile ilgili internet temelli teknoloji yoluyla yönetilen, gayri resmi iletişimlerin tümüne; EWOM (Electronic Word fo Mouth Marketing) adı verilir.


18. Soru

Online platformların en büyük özelliği nedir?

Cevap

Online platformların en büyük özelliği; doğru veya yanlış olmaksızın herkesin kendi görüşünü paylaşabilmesidir.


19. Soru

Online itibarı oluşturan ana unsurlar nelerdir?

Cevap

Online itibarı oluşturan ana unsurlar; Web 2.0 teknolojileri, EWOM ve sosyal medya alanıdır.


20. Soru

Sosyal sermaye olarak itibar, hangi faktörlerden oluşmaktadır?

Cevap

Sosyal sermaye olarak itibar; iyilik, tanıma ve iletişim faktörlerinden oluşmaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi