Kurumsal İletişim Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kurumsal Tasarım Ve Görsel Kimlik

1. Soru

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?

Cevap

Toplumlar kendi sosyal sistem, kültürel yapı ve üretim biçimlerini diğer topluluklardan farklılaştırma adına kurumsal kimlik çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır.


2. Soru

Tarihsel süreç içerisinde kurumsal kimlik çalışması olarak adlandırabileceğimiz örnekler nelerdir?

Cevap

Mısır piramitlerindeki hiyerogliflerden, Orhun abidelerindeki yazıtlara kadar çok geniş bir coğrafyada çok sayıda işaret ve sembole rastlamak mümkündür. Devletlerin siyasal varlıklarını simgeleyen bayrak ve sancaklardan, daha küçük sosyal yapıların mal, hizmet ve özelliklerini yansıtan, amblem, tamga (damga) gibi simgesel yapılara kadar birçok görsel kimlik ögesi (haç, hilal, çift başlı kartal, aslan, güneş ve Türk boy damgaları gibi) farklı malzeme ve teknikle üretilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi